Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
0375Béis, 1939 Ποντιακὰ χειρόγραφα ἐν τῷ Μουσείῳ τοῦ Κάστρου τῆς ἈγκύραςN. Béis, « Ποντιακὰ χειρόγραφα ἐν τῷ Μουσείῳ τοῦ Κάστρου τῆς Ἀγκύρας »
0374Deissmann, 1935 Handschriften aus Anatolien in Ankara und IzmitDeissmann, Handschriften aus Anatolien