Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
R(III)1377Krarup, 1929 Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerme E donatione variorum, Additamenta, Rostgaards, Schionnings of Orsteds Samling, 2 vols.A. KRARUP, Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter i Samlingerme E donatione variorum, Additamenta, Rostgaards, Schionnings of Orsteds Samling, 2 vols., Kobenhavn, 1929-1935