Bibliographies
Référence bibliographiquePageComemntaire
Nieznany dotychczas grecki rękopiśmienny fragment Ewangelii Łukasza (Gr 29(49)) z Narodowego Centrum Rękopisów w TbilisiDescription, édition et reproduction du ms.