Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
1736Vladimir (archim.), 1894 Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Ч. 1. Рукописи греческиеArchim. VLADIMIR (FILANTROPOV), Sistematikeskoj opisanie rukopisej Moskovskoj Sinodalnoj (Patriarcei) Biblioteki, Moskva, 1894
Bibliographies
Référence bibliographiquePageComemntaire