Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
1736Vladimir (archim.), 1894 Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Ч. 1. Рукописи греческиеArchim. VLADIMIR (FILANTROPOV), Sistematikeskoj opisanie rukopisej Moskovskoj Sinodalnoj (Patriarcei) Biblioteki, Moskva, 1894