Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
R(III)1449Gardthausen, 1898 Katalog der griechischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu LeipzigV. GARDTHAUSEN, Katalog der griechischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig, Wiesbaden, 1898