Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
1146Kadas, 1991 Τα σημειώματα των χειρογράφων του Αγίου Όρους. Μονή Σίμωνος ΠέτραςS. N. KADAS, "Τα σημειώματα των χειρογράφων του Αγίου Όρους. Μονή Σίμωνος Πέτρας", Byzantina 16 (1991), p. 263-302