Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 
Villes Dépôts Fonds Cotes Type Commentaire Tome Pages
Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0179 110
Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2551 110
Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2552 110
Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2651 110, 111
Moskva Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) Sinod. gr. 098 (Vlad. 094) 110
Moskva Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) Sinod. gr. 140 (Vlad. 368) 110
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 191 109 n. 7
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0510 109
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0550 109 n. 7
Sankt-Peterburg Rossijskaja Nacional'naja biblioteka (RNB) Ф. № 906 (Gr.) 219 (Granstrem 71) 110
Sofija Centralen dâržaven archiv fonds principal Rizov 3 Études sur le manuscrit passim
Sofija Cărkovno-istoričeski i archiven institut (CIAI) fonds principal 0803 111
Sofija Narodna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij" (NBKM) fonds principal gr. 095 111
Sofija Centăr za slavjano-vizantijski proučvanija «Ivan Dujčev» D. gr. 111 106
Sofija Centăr za slavjano-vizantijski proučvanija «Ivan Dujčev» D. gr. 423 106 n. 2
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0699 109
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 1594 109
Sofija Centralen dâržaven archiv fonds principal Rizov 5 107
Sofija Centralen dâržaven archiv fonds principal Rizov 7 106