Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16761

Type de cote : Actuelle

Remarque : Codex oceanus

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II RGK III Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) Pinakes - auteur RGK I
Ἰανὸς Λάσκαρις 15-16 1445-1534 Sa bibliothèque est acquise par le cardinal Niccolò Ridolfi à la suite d’un prêt contracté par Janus Lascaris en 1525 et pour lequel le cardinal offre sa garantie, la bibliothèque de Lascaris servant de caution possesseur Rapporte le ms. de Crète à Florence en 1492
  • 197
  • 245
  • Lascaris, Janus
  • Iohannes Rhyndacenus Lascaris
Ἰωάννης Χορτασμένος 14-15 1370-1436/1437 πατριαρχικὸς νοτάριος ; métropolite de Selymbria copiste 755-762 Restaurateur
  • 252
  • 315
  • Iohannes Chortasmenus
  • 191
Ἰωαννίκιος 13 ex. Collabore avec Grégoire de Chypre copiste 418-441v Voir Golitsis (Quelques remarques, 2020)
Firenze, libreria medicea privata 15 (2/2) possesseur Présent dans l'inventaire de Vigili (1508-1510 ca), voir Gentile-Speranzi 2018

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 47257
Teuchos catalogue Fir. Laur. Plut. 85.01 Aristoteles Graecus Projekt
Firenze BML num. Plut.85.1 85. 01
Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina 16761

Bibliographie :

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Bianconi, 2020, L’Organon a fisarmonica di Giovanni Cortasmeno 228
Acerbi and Gioffreda, 2019, Manoscritti scientifici della prima età paleologa in scrittura arcaizzante 9, 13, 16-19, 24, 26, 28, 35, 41-42, 46 (+ pll. 3-6)
Acerbi and Vuillemin Diem, 2019, La transmission du savoir grec en Occident: Guillaume de Moerbeke, le Laur. Plut. 87.25 (Thémistius, in De an.) et la bibliothèque de Boniface VIII
Agati, 2020, Il De tragoedia "barocciano": una rivisitazione cinquant'anni dopo 6, 162
Bydén, 2019, The Byzantine Fortuna of Alexander of Aphrodisias’ Commentary on Aristotle’s De sensu et sensibilibus
Cacouros, 2000, Le Laur. 85,1 témoin de l'activité conjointe d'un groupe de copistes travaillant dans la seconde moitié du XIIIe siècle Description philologique, codicologique et paléographique très précise passim (+pl.1)
Cacouros, 2007, Jean Chortasménos, Théodore Prodrome et le Recueil de “Définitions” consacrées aux Seconds Analytiques, livre II. Contribution à l’étude de la tradition exégétique des Analytiques à Byzance 49
Canart and Agati, 2009, Copie et reliure dans la Rome des premières décennies du XVIe siècle, Autour du Cardinal's shop 10 (n. 5)
D'Ancona, 2007, The Libraries of the Neoplatonists. Proceedings of the Meeting of the European Science Foundation Network "Late Antiquity and Arabic Thought. Patterns in the Constitution of the European Culture" held in Strasbourg, March 12-14, 2004
Ferroni, 2015, Maximi Planudis e Platonis Dialogis compendia
Gentile and Speranzi, 2018, Antichi cataloghi. Gli inventari dei manoscritti greci della libreria medicea privata 25
Giacomelli, 2020, Greek Manuscripts in Padua: Some New Evidence 208
Giacomelli, 2021, Aristotele e i suoi commentatori nella biblioteca di Bessarione 239
Giacomelli, 2021, Dal manoscritto alla stampa. Codici Veneziani e editiones principes di Aristotele e i suoi commentatori 730
Golitsis and Hoffmann, 2014, Simplicius et le "lieu". À propos d'une nouvelle édition du Corollarium de loco 127-128
Golitsis, 2015, La recensio altera du Commentaire d'Alexandre d'Aphrodise à la Métaphysique d'Aristote et le témoignage des manuscrits byzantins Laurentianus Plut. 87, 12 et Ambrosianus F 113 sup. 217 (+ n. 23) ; 220-221 (n. 36)
Golitsis, 2016, The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisias’ commentary on Aristotle’s Metaphysics : towards a new critical edition 63, 64, 65, 67, 70, 71, 77, 78
Golitsis, 2020, Quelques remarques sur les copistes et le contexte d’apparition du ms. Laurentianus plut. 85,1, dit l’‘Océan’ Manuscrit copié à l'initiative de Georges de Chypre passim
Kotwick, 2016, Alexander of Aphrodisias and the Text of Aristotle's Metaphysics
Menchelli, 2010, Cerchie aristoteliche e letture platoniche (manoscritti di Platone, Aristotele e commentatori) 495
Menchelli, 2010, Un nuovo codice di Gregorio di Cipro. Il codice di Venezia, BNM gr. 194 con il Commento al Timeo e le letture platoniche del Patriarca tra Sinesio e Proclo 248
Mondrain, 2000, La constitution de corpus d'Aristote et de ses commentateurs aux XIIIe-XIVe siècles Modèle du Paris. gr. 1876 18
Pascale, 2014, Letture di Temistio tra il XIV e il XV secolo 392
Pérez Martín, 2013, The Transmission of Some Writings by Psellos in Thirteenth-Century Constantinople 164, 165
Prapa, 2021, Der codex Laurentianus Plut. 85.1 (Okeanos) und der Kommentar von Michael von Ephesos zu Aristoteles’ Metaphysik passim
Speranzi, 2010, La biblioteca dei Medici. Appunti sulla storia della formazione del fondo greco della libreria medicea privata 225 n. 26
Telelis, 2012, Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5 : Commentary in Aristotle’s Meteorologica, Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν, editio princeps 92*
Trizio, 2020, Un'eredità difficile. La 'Collezione filosofica' alla prova dei secoli XI e XII: il caso dei commentatori
Valente, 2018, Reading and Commenting Aristotle's <i>Posterior Analytics</i> over the Centuries: (Marginal) Remarks on Some <i> Vetustissimi</i> of the <i>Organon</i> and the Case of the <i>Ambrosianus</i> L 93 sup. 113 n. 4
0679c Németh, 2014, Fragments from the Earliest Parchment Manuscript of Eustratius’ Commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics 54, 55, 60, 61, 63, 73, 75
R(III)0996 Bandini et al., 1961, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 13 (3/4)

Témoins (22)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
011-14* Magentinus Leo In Porphyrii Isagogen 14
014-26* Iohannes Philoponus Expositio In Porphyrii Isagogen 14
026-44v* Dauid philosophus In Porphyrii Isagogen commentarius 14
046-60* Dauid philosophus In Aristotelis Categorias Comm. 14
060-69* Magentinus Leo In Aristotelis Categorias 14
069-125* Simplicius In Aristotelis Categorias commentarius 14
125-149* Ammonius philosophus In Aristotelis de interpretatione commentarius 13 (3/4)
149-160v* Magentinus Leo In Aristotelis librum de interpretatione 14
167-175* Magentinus Leo In Aristotelis Analytica Priora 14
175-203* Iohannes Philoponus In Aristotelis analytica priora commentarius 14
217-250v Iohannes Philoponus In Aristotelis Analytica posteriora commentarius 14
269-321* Alexander Aphrodisiensis In Aristotelis topicorum libros octo 14
321-345* Alexander Aphrodisiensis In Aristotelis sophisticos elenchos 14
345-362v*, 376v-391v Eustratius Nicaeae mtr. In Aristotelis Ethica Nicomachea 14
367-370*, 391v-402* Aspasius In Ethica Nicomachea 13 (3/4) In lib. 4
418-479* Iohannes Philoponus In Aristotelis de anima commentarius 14
479-510* Olympiodorus philosophus In Aristotelis meteora comm. 14
510-527* Iohannes Philoponus In Aristotelis Meteorologica 14
527-554* Iohannes Philoponus In Aristotelis De generatione et corruptione 14
554-648v* Simplicius In Aristotelis physicorum libros commentarius 14
648v-650* Iohannes Philoponus In Aristotelis Physica Com. 14
700-754 Alexander Aphrodisiensis In Aristotelis Metaphysica 13 (3/4) In lib. I-IV