Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 17562

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK III PMBZ IRHT – Personnes
Νεῖλος (ἀββᾶς Κρύπτης Φερράτης) 10-11 0910 ca-1004 Alias : Nil de Rossano. cf. PMBZ n° 25503. copiste 1-59 Au f. 59r, notice de la main de Nil, datée de l'année du monde 6473 (= 1er septembre 964 – 31 août 965). Τῶ ἐξακισχιλιοστῶ τετρακο|σιοστῶ ἑβδομικοστῶ τρί|τω του κόσμου ἔτει ἔπαθεν τὸ φουσατον Μανουὴλ τοῦ πατρικίου | εἰς τ(α) Ρηματ(α)· καὶ αὐτὰ τὰ Ρήματα ἐλεί|φθει· καὶ ἡ κουθνησια ἐγένετο με|γάλη σφοδρα (cf. Lucà, Manoscritti ‘Rossanesi, p. 37). Puis, nom du copiste en cryptographie : καὶ χειρὶ Νεϙολχ (= Νειλου) μ(ονα)χ(οῦ) ἐγράφει ἡ του αγιου Δω|ροθέου πτύξ (cf.Lucà, ibidem).
 • 476 ea
 • 25503
 • 107927
Παῦλος ταπεινὸς μοναχός 10 fl. 0964-0965 Était probablement disciple de Nil de Rossano. A copié un texte bref (ff. 62v, col. b - 63) dans un ms. de la main de Nil, Grottaferrata, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale, B. α. 20 ; cf. PMBZ n° 26356. copiste 62v, col. b-63 Au f. 63, souscription : Μέμνισθ(ε) Παύλ(ου) ταπεινοῦ (μον)αχ(οῦ) τοῦ γράψαντος οἱ ἀναγινόσκοντες διὰ τὸν Κ(υριο)ν: ἁμήν. (cf. Lucà, Manoscritti ‘Rossanesi’, p. 37).
 • 26356
 • 108713

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 100039421

Bibliographie :

Études sur le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gassisi, 1904, I Manoscritti Autografi di S. Nilo Juniore, fondatore del Monastero di S. M. di Grottaferrata passim

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Atsalos, 1971, La Terminologie du livre-manuscrit à l'époque byzantine 1. Termes désignant le livre-manuscrit et l'écriture 94-95, 101 (n. 4)
Bianconi, 2014, Storia della scrittura e altre storie
Burgarella, 2009, San Nilo di Rossano e l'Abbazia greca di Grottaferrata. Storia e immagini 103, 117-122, 136, 143
des Places, 1966, Diadoque de Photicé. Oeuvres spirituelles 70
Devreesse, 1955, Les manuscrits grecs de l’Italie méridionale. Histoire, classement, paléographie 9, n. 3; 27
Durante, 2021, Iniziali e immagini a confronto : alcuni esempi tratti da codici salentini 121 n. 28
Gamillscheg, 1991, Handschriften aus Kleinasien (9. – 12. Jahrhundert). Versuch einer paläographischen Charakterisierung 198 (n. 53)
Georgiou, 2022, Ὁ πρωτοσπαθάριος Νικήτας καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ριγάτη στὴ Θεομόρφου » [Le prôtospathaire Nicétas et le monastère de Saint-Georges τοῦ Ριγάτη à Theomorphou] 153 (n. 21)
Lampros, 1910, Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ πρώτη 130 (n. 7), 270
Leroy, 1977, La description codicologique des manuscrits grecs de parchemin 33 (n. 36), 149, 204 (n. 18)
Leroy, 1978, Les manuscrits grecs d'Italie 53, 62
Lucà, 1989, Attività scrittoria e culturale a Rossano : da S. Nilo a S. Bartolomeo da Simeri (secoli X-XII)
Lucà, 1990, Il Diodoro Siculo Neap. B.N. gr. 4* è italogreco?
Lucà, 2011, Doroteo di Gaza e Niceta Stetato. A proposito del Neap. gr. 7 154
Lucà, 2015, Interferenze linguistiche greco-latine a Grottaferrata tra XI e XII secolo 305
Lucà, 2022, Italograeca, I: Manoscritti nuovi o poco noti allestiti nel mezzogiorno medievale di lungua greca (con una premessa sulla produzione libraria calabro-sicula) 116 n. 45, 180
Lucà, 2024, Riflessioni su produzione e circolazione di manoscritti greci nella Calabria dei secoli XIII e XIV
Moussakova, 2005, On the illumination of the lectionary Crypt. A. a. XVI
Orofino, 2002, Rapporti tra culture diverse nei manoscritti dell'Italia merdionale 533, 537
Paschou, 2002, Ο γραφέας Λέων και ο κώδικας Αθηνών 74
Ronconi, 2017, De Stoudios à la Théotokos Evergétès. Texte et livres du monachisme méso-byzantin, entre innovations et continuité 1324 n. 145, 1357 n. 283
Scuola speciale per Archivisti e Bibliothecari (Rome), 1979, Palaeographica diplomatica et archivistica : studi in onore di Giulio Battelli a cura della scuola speciale per archivisti e bibliothecari dell'Universita di Roma 161 (n. 9), 175, 217 (n. 256)
Torre, 2019, Monachesimo italogreco e produzione libraria 91 (et n. 12)
0146q Lucà and Canart, 2000, Codici greci dell'Italia meridionale 44-45
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 192
0855qa Lucà, 1991, Scritture e libri della "scuola niliana" 322-327, 340 (n. 87),342, 365 (n. 203), 369 (225)
0855w Ceresa and Lucà, 2008, Frammenti greci di Dioscoride Pedanio e Aezio Amideno in una edizione a stampa di Francesco Zanetti (Roma 1576) 200
1074 Rocchi, 1883, Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae-Ferratae in Tusculano digesti et illustrati..
R(III)1084 Lucà, 1986, Manoscritti 'rossanesi' conservati a Grottaferrata. Catalogo

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 001-63 10 964-965 Parchemin

Témoins (6)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2v* Epistulae De Dorothei uita et scriptis
 • CPG 7359
 • BHG 2116z
2116z 10 964-965
 • Bollandistes
002v-6 Hagiographica Dositheus disc. S. Dorothei Gazaei (S.), Vita
 • CPG 7360
 • BHG 2117-2119
2117 10 964-965
 • Bollandistes
006-59* Dorotheus Gazaeus Doctrinae diuersae I-XVII
 • CPG 7352
10 964-965
059-v* Dorotheus Gazaeus Epistulae XVI
 • CPG 7353
10 964-965 Epistula VII tantum.
059v-62v Iohannes Chrysostomus Comparatio regis et monachi
 • CPG 4500
 • Aldama 327
 • Trismegistos pc_0042
10 964-965
062v-63* Theodosius Dyrrachiensis ep. Alphabetum in Eutaxiam 10