Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 20242

Type de cote : Actuelle

Remarque : nunc 0168

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 9834
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_20242.pdf notice de J. Paramelle

Bibliographie :

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Papaioannou, 2019, Michael Psellus, Epistulae sigle a⁵ CXXXIII-CXXXIV

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Maksimczuk, 2020, A contaminated version of the Florilegium Coislinianum 303, 308-309

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Cacouros, 2008, Ignatios de Chio bibliothécaire, relieur et restaurateur à Dionysiou (Athos), ses collaborateurs et le fonctionnement de l'atelier de reliure à Dionysiou au XVIIe siècle 406, 408
Charitakēs, 1920, Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου τὰ μετὰ θάνατον εὑρεθέντα 229, 234
Duobouniotos, 1922, Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ϟΓʹ κατάλοιπον 351
Duobouniotos, 1923, Σύμμικτα 342
Duobouniotos, 1924, Σημειώματα περὶ τῶν Ἀλλατιανῶν τῆς Valliecellianna 362
Dyobouniotis, 1939, Διάλογος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαὴλ Γ΄ Τοῦ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν Ἀυτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μανουὴλ Α΄ Κομνηνόν 39-51
Grumel, 1951, Remarques sur la Dioptra de Philippe le Solitaire 211
Kotter, 1959, Die Überlieferung der 'Pege gnoseos' des hl. Johannes von Damaskos 11
Krumbacher, 1897, Geschichte der byzantinischen Litteratur 753, 905
Lampros, 1924, Κατάλογος μὴ καταγραφέντα 353, 358
Papaioannou, 1998, Das Briefcorpus des Michael Psellos. Vorarbeiten zu einer kritischen Neuedition, mit einem Anhang : Edition eines unbekannten Briefes
Tomadakis, 1963, Ἁγιορειτικοὶ κώδικες τῶν ἔργων Ἰωσὴφ Βρυεννίου 30
Volk, 2002, Eine seltsame Metaphrase von Psellos-Briefen
0119n Karas, 1993, Οἱ ἐπιστήμες στὴν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καὶ ἔντυπα. Τόμος Βʹ. Οἱ ἐπιστήμες τῆς φύσης
0119o Karas, 1994, Οἱ ἐπιστήμες στὴν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καὶ ἔντυπα. Τόμος Γʹ. Οἱ ἐπιστῆμες τῆς Ζωῆς
0142m Moore, 2005, Iter Psellianum. A detailed listing of manuscript sources for all works attributed to Michael Psellos including a comprehensive bibliography
1097 Lampros, 1895, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (59)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
010-12 Michael Psellus Epistulae (ep. 1-556) 16 Ep. Π 538
012r-v* Maximus confessor De quattuor uirtutibus cardinalibus (Quaestiones et dubia I, 1)
 • CPG 7689.1
16
021-23v* Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis De Deitate Et Tribus Personis
 • CPG 1781
16 GREGORIUS NYSSENUS cod.
027-35* Manuel Comnenus I imp. Nouellae constitutiones 16
035-42v Manuel Comnenus I imp. Nouellae constitutiones 16 Dölger 1469
 • IFEB
045-48* Cyrillus Alexandrinus De Sancta Trinitate
 • CPG 5432
16
055-59*, 307-311v* Maximus confessor Exegetica 16
064-65* Athanasius Alexandrinus ptr. I Scholia in Matthaeum
 • CPG 2141.7
16
065v-67* Seuerianus Gabalensis ep. Opera 16 De uerbo Dei et uerbo hominis
070-73*, 381-393*, 417, 419v*, 519-521* Gregorius Nazianzenus Excerpta In catenis, florilegiis, etc. 16
072-74v, 312-320v, 538v-539v, 541-552 Florilegia Florilegium Coislinianum Excerpta varia
073-87v* Michael Anchialus Cpl. ptr. III Dialogus de unione Latinorum et Graecorum
 • TLG 3078.004
 • RAP G4482
16
Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης κῦρ Μιχαὴλ ὁ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν περὶ τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως [...]
 • IFEB
087v-93* Theodorus quidam Opera 16
095-100v Theodorus Irenicus chartophylax Epistula Ad Papam 16
Incipit
Γίνεσθε φρόνιμοι
 • IFEB
095v-98* Maximus confessor Fragmenta uaria 16
098-100v* Maximus confessor Capita de caritate
 • CPG 7693
16
116v-118* Maximus confessor De triginta argenteis Iudae
 • CPG 7707.07
16
118-214* Gregorius Nazianzenus Orationes
 • CPG 3010
16
214-286* Maximus confessor Opera 16
286-294* Marcus Eugenicus Epistula ad imperatorem Ioannem Palaeologum
 • TB II Mark Eugenikos 27
16
294-297v* Maximus confessor Ad Marinum Cypri presbyterum
 • CPG 7697.10
 • RAP G186
 • TLG 2892.022
16
298-307* Maximus confessor Sententiae 16
311v-314v* Iohannes Chrysostomus Thema: Sacerdotes (sacerdotium) 16
314v-317* Maximus Margunius Epigrammata 16
317v Maximus confessor Opera descripta 16 Nunc f. 326v
318-333 Nemesius Emesenus ep. De natura hominis
 • CPG 3550
16 Nunc ff. 327-342 ; cap. 42-43 ; anonymus cod.
 • IRHT
333-346v Nemesius Emesenus ep. De natura hominis
 • CPG 3550
16 Nunc ff. 342-355v ; cap. 1 tantum ; Gregorius Nyssenus cod.
 • IRHT
346v-347v* Philippus Monotropus Dioptra 16
347v-348* Cyrillus Alexandrinus Opera Descripta 16
419v* Synesius Cyrenensis Opera 16
420-421v*, 425v-428* Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
16
421v-423* Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
16
423-424v* Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
16
428-468* Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de Spiritu sancto
 • TLG 3104.005
 • RAP G368
16
Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται
479-480* Photius Cpl. ptr. I Epistulae 16
48-51*, 68v-69* Maximus confessor Opera descripta 16 SPECS:DE `INGENITUS ET GENITUS',INSUBSTANTIALIS
480-498* Andreas Cretensis mtr. In S. Georgium
 • CPG 8186
 • BHG 0681
16
498v-499v* Nicephorus Callistus Xanthopulus De imperatoribus 16
498v-499v* Nicephorus Callistus Xanthopulus De imperatoribus
500-507* Theophylactus Bulgariae archiep. Vita S. Clementis Bulgariae archiep.
 • BHG 0355
0355 16 Fragmentum.
 • Bollandistes
507-508* Gregorius Nazianzenus In Athanasium (or. 21)
 • CPG 3010.21
 • BHG 0186
16
508-512v* Tarasius Cpl. ptr. Epistulae Ad Hadrianum Papam 16
521-524* Gregorius Nazianzenus In Athanasium (or. 21)
 • CPG 3010.21
 • BHG 0186
16
525-527v* Maximus confessor Opera 16
Titulus initialis
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙ ΨΥΧΗΣ
529-530* Iohannes Chrysostomus Thema: Paenitentia 16
530-531* Iohannes Chrysostomus Thema: Admonitio 16
538-539* Anatolius Alexandrinus De Bisexto 16
539-540* Iohannes Chrysostomus De igne qui peccatores cruciabit, excerptum ex homilia de lacrymis et compunctione 16
540-545* Iohannes Chrysostomus Thema: Paulus 16
542v-547 Anastasius Antiochenus ptr. I De Resurrectione
 • CPG 6944.5
16
Incipit
Τῶν μετὰ τὴν ἄκτιστον φύσιν καὶ ἄτρεπτον πραγμάτων
 • IRHT inc.
545-549* Ioseph Bryennius Capita septies septena 16
Titulus initialis
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΙΣ Η ΑΙΤΙΑ
549-559v* Philagathus Cerameus In decollationem uenerabilis Praecursoris
 • BHG 0854
 • Hörandner 237
16 Ptochoprodromus cod.
561-564v* Symeon Nouus Theologus Opera Descripta 16
Incipit
ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
564v-566v* Petrus Damascenus Thesaurus 16
566v-569* Maximus confessor De uirtutibus et uitiis (Quaestiones ad Thalassium 55, Cssg 7, P. 493 Ss.)
 • CPG 7688.55
16
568v Theodorus Prodromus Uersus in duodecim menses
 • Hörandner 159
16 559v-560* catal.
575-576v* Iohannes Chrysostomus Thema: Canonica 16
582-589 Andronicus Palaeologus II imp. Chrysobulla 16
Incipit
ΠΑΣΗ ΜΕΝ ΝΟΗΤΗ ΚΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ
65* Maximus confessor Opera descripta 16