Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 20315

Type de cote : Actuelle

Remarque : nunc 0402

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 9845
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_20315.pdf notice d'E. Zizicas

Bibliographie :

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Amato and Maréchaux, 2014, Procope de Gaza, Discours et fragments
Amato and Ventrella, 2012, Osservazioni sul testo di Procopio di Gaza à propos de Procope de Gaza, In Meletis et Antoninae nuptias (f. 203-206) 166-175
Amato, 2012, Un discorso inedito di Procopio di Gaza : In Meletis et Antoninae nuptias passim
Beta, 2014, “You possess me, you bring me with you, I am a part of you”: a new Byzantine riddle in the Pal. Gr. 116 47-48
Beta, 2015, Exercices amusants pour entraîner l’esprit : les énigmes byzantines en Italie (XIIIe-XVe siècles) 152 n. 12
Beta, 2016, A Challenge to the Reader. The Twelve Byzantine Riddles of Pal. gr. 356 11 n. 1
Bianconi, 2018, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio
Charitaki, 1920, Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου τὰ μετὰ θάνατον εὑρεθέντα 239
Darrouzès, 1969, Ekthésis néa, Manuel des pittakia du XIVe s. 10 (n. 10)
Duobouniotos, 1922, Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν. ΡΟΘ΄ κατάλοιπον 403-404, 406 (éd. texte)
Duobouniotos, 1923, Αἰνίγματα 202-204, 208-214 (éd. texte)
Krumbacher, 1897, Geschichte der byzantinischen Litteratur 781, 827
Lampros, 1885, Βυζαντιακὰ Αἰνίγματα 153
Lampros, 1916, Περιπέτειαι Κερκυραίου αἰχμαλώτου ἐν ἔτει 1537 222-223 (éd. texte), 225
Laurent, 1955, Les droits de l'empereur en matière ecclésiastique. L'accord de 1380/82 14 (n. 2)
Lucà, 2021, Un inedito γρῖφος sul calamo? Athon., Protat. 29, f. 257v 416
Lucarini, 2012, Sul testo del nuovo Procopio di Gaza 129

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (35)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-161v Manuel Moschopulus Schedographia 16
Incipit
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀσπόρως εὐδοκήσας τεχθῆναι
 • IRHT inc.
162-167v Metrica Quaedam 16 De metris poeticis
Incipit
Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον δέχεται πόδας ἕξ
 • IRHT inc.
168-172* Damascenus Studites Canon in dormitionem Deiparae 16
170-173 Damascenus Studites Canon in dormitionem Deiparae
Incipit
ΕΥΤΕ ΠΕΡΙΦΡΟΝΑ ΜΗΤΕΡΑ ΞΡΙΣΤΟΣ ΕΗΝ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ
 • P
174-175 Ioasaph Cpl. ptr. Opera 16 anno 1565
 • IFEB
176r-v Nilus Cerameus CP. ptr. Opera DECRETUM PATRIARCALE ET SYNODALE
Incipit
τὰ στερχθέντα
 • IFEB
 • P
177r-v Ius canonicum Varia 16 Formula epistulae patriarchalis de ordinatione et electione episcopi
Incipit
Οὐδὲν οὕτω λυσιτέστερον ἔργον γένοιτ' ἂν τοῖς ἀνθρώποις
 • IRHT inc.
178-179v Hagiographica Varia 07.06 16 Passio Cyrilli metr. sub Suleimano (XVI s.)
Incipit
Κύριλλος ὁ τοῦ Χριστοῦ γενναῖος ὁσιομάρτυς ἦν
 • IFEB
 • IRHT inc.
184-185* Damascenus Studites Narratio de miraculo Cercyrense 16 Ed. S. Lambros, Neos Ellenomnemon 13 (1916), pp. 221-225
186r-v Damascenus Studites Narratio de miraculo Cercyrense Ed. S. Lambros, Neos Ellenomnemon 13 (1916), pp. 221-225
Incipit
Κέρκυρα νῆσός τις ἐστιν ἡ νῦν καλουμένη Κορυφοί
 • P
187-192v, 196-198, 201-202v, 210v Aenigmata Quaedam
 • P
191v-192* Argyrus Isaac Opera poetica 16
193r-v Iohannes Eugenicus Metaxopoulus Aenigmata 16
193v* Argyrus Isaac Opera poetica 16
193v-194, 197vbis, 202ter, 210vbis Argyrus Isaac Aenigmata in uersibus iambicis scripta
194-195v Michael Psellus Opera 16 Aenigmata ad Michaelem Ducam imperatorem, éd. Boissonade, III, p. 429-436) ; (f. 194v, l. 1-6) éd. Boissonade, III, p. 450-451 inter aenigmata Basilii Megalomynae ; (f. 195v, l. 3-8) aenigmata duo ned. S. Lambros, Νεος Ελληνομνημων, 17 (1923), p. 210 (n° 31-32 inter aenigmata Isaaci Argyri)
Incipit
ΕΣΤΙ ΤΙ ΖΩΟΝ ΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΤΕΦΗΦΟΡΕ
 • IRHT
195v Argyrus Isaac Aenigmata in uersibus iambicis scripta 16 Aenigmata duo, secundum ed. Boissonade, III, 455
Incipit
I. ΕΙΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΙΔΟΣ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑ \ II. ΗΝ ΟΤ' ΕΗΝ ΒΡΟΤΩ ΙΚΕΛΟΣ
Desinit
I. ΑΠΟΦΘΙΝΥΘΟΥΣΙΝ ΑΠΑΣΑΣ \ II. ΚΕΦΑΛΗΝ ΦΟΡΕΩ ΔΑΚΤΥΛΩ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ
 • IRHT
195v-196 Iohannes Eugenicus Metaxopoulus Canones 16 Aengimata novem ; éd. S. Lambros, Νεος Ελληνομνημων, 17 (1923), p. 213-214 (n° 84-85), et p. 210 (n° 36, 36a, 37, 38, 39, 40, 41 sub nomine Isaacis Argyri)
Incipit
ΧΑΛΚΕΟΣ ΕΙΜΙ ΛΕΟΝ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΕ ΜΟΙ ΟΜΜΑΤΑ ΔΟΙΑ
 • IRHT
197 Medica Varia 16 Quomodo salem papare
Incipit
Ἀλάτιον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου
 • IRHT
197v Aenigmata Quaedam
 • P
198 Versus et epigrammata Varia 16 Epigramma in Penelopem
Incipit
Κούρη, Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια
 • IRHT inc.
198 Iohannes Mauropus Euchaita Canones Versus in s. Basilium (PG 120, 1135; PG 122, 909) Sub nomine PSELLI in codice
 • P
198-200, 213v-215 Basilius Megalomita Aenigmata 16 AENIGMATA 1-2, 5-6, 8, 11-16, 18, 20, 23-24, 27, 30-31, 35-36, 38, 40-42
198r-v* Iohannes Tzetzes Versus 16
200 r-v Iohannes Tzetzes Historiarum uariarum chiliades 16 Excerpta : de Belisario, de montibus Helicone et Citherone; de Pieria de Ellibrethio; de Musis; de motacillé
200-200v* Argyrus Isaac Opera poetica 16
202v-203 Iohannes Comnenus Versi Anacreontici in forma confessionis
 • Biblio
203-206 Procopius Gazaeus In Meletis Et Antoninae Nuptias 16
Incipit
Ὑπείληφα τὴν χάριν ὦ τύχη
 • Biblio
206v-207 Libanius Argumenta orationum Demosthenicarum De corona
 • P
207-208* Libanius Praefatio: uita Demosthenis 16
208*-210 Libanius Argumenta orationum Demosthenicarum Initium argumenti in Olynthiacas
 • P
210 Geographica Quaedam 16 Urbium nomina
Incipit
Ὄλυνθος ὁ νῦν Ἱερισσός· ἡ δὲ Ποτείδαια ἡ νῦν Βέρροια
 • IRHT inc.
210v Oracula Sibyllina Oracula
 • CPG 1352.a
 • CAVT 274
16
Incipit
Ὅτι Σίβυλλαι τὸν ἀριθμὸν γεγόνασι δέκα
 • IRHT inc.
217-218 Nicetas Stethatus Libellus per quaestiones et responsiones 16
 • IRHT
218 Fabulae Varia 16 Fabula de cicada et de formicis
Incipit
Θέρους ἦν ἀκμή
 • IRHT inc.