Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 2506

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 1478
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_2506.pdf notice de G. Astruc-Morize

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
B. Atsalos, « Sur quelques termes relatifs à la reliure des manuscrits grecs », Studia Codicologica, 1977, p. 15-42 39 (n. 4)
B. Atsalos, « La terminologie médiévale du livre dans ses rapports avec la description codicologique », La Paléographie grecque et byzantine (Colloque international du CNRS, Paris, 21-25 octobre 1974), 559, 1977, p. 83-91 87
P. Canart, La Bible du Patrice Léon. Codex Reginensis Graecus 1. Commentaire codicologique, paléographique, philologique et artistique, Studi e testi 463, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2011
S. Dufrenne, , , « Rubricateurs et ornemanistes dans les manuscrits écrits en minuscules bouletées », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 305-319 307 n. 7
J. Dumortier, Jean Chrysostome. Homélies sur Ozias, Sources chrétiennes 277, Paris, Le Cerf, 1981 20, 22, 41
A. Džurova, Manuscrits grecs enluminés des Archives nationales de Tirana (VIe-XIVe siècles), Études choisies, vol.1, 2011 103
A. Džurova, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011), Sofia, Galerie Nationale d'Art étranger, 2011 154, 182
A. Džurova, « À propos de l'ornementation des manuscrits transcrits en minuscule bouletée. Le tétraévangile de Tirana, Korçë 92, écrit à l'encre rouge. Notes préliminaires », Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale, Collectanea 28, Spoleto, Centro italiano di studi sull' alto medioevo, 2012, p. 357-376 367 & n. 28
I. Furlan, Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana, Milano, 1978-1988 I, 37
G. Gasbarri, « Cristo al tempio, Lazzaro, la formica-leone. Osservazioni iconografiche su alcune miniature dell’Athen. Gr. 211 », Rivista di Storia della Miniatura, 14, 2010, p. 17-31 29, n. 12-13
J. Irigoin, « Une écriture du Xe siècle: la minuscule bouletée », La Paléographie grecque et byzantine (Colloque international du CNRS, Paris, 21-25 octobre 1974), 559, 1977, p. 191-199 194, 198
N. Kavrus-Hoffmann, Y. Pyatnitsky, « New Perspectives on the Hoffman Gospels », Codices Manuscripti, 76-77, 2011, p. 21-38 Xe s. (1/2) 26 et n. 26
S. Lampros, « Σύμμικτα », Νέος ἑλληνομνήμων, 5, 1908, p. 108-117, 327-341, 479-491 490
J. Leroy, « La description codicologique des manuscrits grecs de parchemin », La Paléographie grecque et byzantine (Colloque international du CNRS, Paris, 21-25 octobre 1974), 559, 1977, p. 27-44 41
G. Persiani, « Contribution sur l’authenticité de l’homélie Chrysostomienne De Chananaea (CPG 4529) », Classica et Mediaevalia, 48, 1997, p. 283-307 sigle A (Persiani) 284 (suite de la n. *)
V. Tsamakda, « 25. The Homilies of John Chrysostom », A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts, Brill's Companions to the Byzantine World 2, Leiden, E. J. Brill, 2017, p. 366-381 377 (et n. 63)
K. Uthemann, R. Regtuit, J. Tevel, Homiliae Pseudo-Chrysostomicae, Instrumentum Studiorum I, Leuven, 1994 66
C. Walter, « Biographical scenes of the three Hierarchs », Revue des études byzantines, 36, 1978, p. 233-260 250
K. Weitzmann, O. Kresten (éd), Die Byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Teil I. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1935 (reimpr. 1996)., Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittellalters Band 243, Reihe IV: Monographien, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1935 61, 63, 67, 68
K. Weitzmann, O. Kresten (éd), Die Byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Teil II. Addenda und Appendix., Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittellalters Band 243, Reihe IV: Monographien, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996 25, 57, 61
A. Wenger, « La tradition des oeuvres de saint Jean Chrysostome », Revue des études byzantines, 14, 1956, p. 5-47 10 (n. 1)
A. Wenger, Jean Chrysostome. Huit catéchèses baptismales inédites, Sources chrétiennes 50bis, Paris, Le Cerf, 1970 31 (n. 1)
0146z M. Agati, La minuscola "bouletée", Littera Antiqua 9.2, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1992
0436 P. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen, Wien, 1917 (Version en ligne)
0437 A. Delatte, Les manuscrits à miniatures et à ornements des Bibliothèques d'Athènes, Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège 34, Liège-Paris, 1926 (Version en ligne)
0441a A. Marava-Chatzinicolaou, C. Toufexi-Paschou, Κατάλογος μικρογραφιῶν Βυζαντινῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Τόμος Γ', Ὁμιλίες Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ Μηνολόγια 9ου-12ου αἰῶνα, Athêna, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΗΝΩΝ, 1997 (Version en ligne)
R(III)0101 A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 50-52, Leipzig, J. C. Hinrich, 1937-1943 I XXII
R(III)0445 F. Halkin, Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque nationale d'Athènes, Subsidia hagiographica 66, Bruxelles, 1983
R(III)1848 I. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, Stuttgart, 1982 III, 321, 325

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (38)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
006-18 Iohannes Chrysostomus In nouam dominicam et in S. Thomam apostolum
 • CPG 5058
 • BHG 1837b
1837b 09-10
Incipit
Φαιδρῶς ὁμοῦ καὶ θεοσεβῶς τὴν σωτήριον
 • Bollandistes
 • IFEB
 • IRHT inc.
 • P
018-29 Iohannes Chrysostomus In principium Actorum homiliae 1-4
 • CPG 4371
09-10 Homilia 2
 • P
029v-39v Iohannes Chrysostomus In illud : Filius ex se nihil facit (Ioh. 5, 19)
 • CPG 4441.12
09-10
 • P
040-60v Iohannes Chrysostomus Ad Stagirium a daemone uexatum libri 1-3
 • CPG 4310
09-10 Excerptum libri I (= CPG 4911), inc. uide infra (col. 427, lin. 42)
Incipit
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ
 • P
061-73 Seuerianus Gabalensis In Psalmum 95
 • CPG 4191
 • Aldama 221
 • BHG 0488e
0488e 10 Iohannes Chrysostomus cod.
 • P
073-83 Iohannes Chrysostomus De Anna sermones 1-5
 • CPG 4411
 • BHG 2026-2026g
2026c 09-10 Sermon II
 • Bollandistes
 • P
083-092v Iohannes Chrysostomus De Anna sermones 1-5
 • CPG 4411
 • BHG 2026-2026g
2026d 09-10 sermon IV
 • Bollandistes
095-111 Iohannes Chrysostomus In Paralyticum Demissum Per Tectum
 • CPG 4370
09-10
 • P
111v-121v Iohannes Chrysostomus De Gloria In Tribulationibus
 • CPG 4373
09-10
 • P
121v-135 Iohannes Chrysostomus In illud : Salutate Priscillam et Aquilam (Rm. 16, 3) sermones 1-2
 • CPG 4376
09-10 Hom. 2
 • P
135-142v Iohannes Chrysostomus In Epistulam I ad Corinthios argumentum et homiliae 1-44
 • CPG 4428
09-10 Hom. 9
 • P
142v-152 Iohannes Chrysostomus In Psalmum 145
 • CPG 4415
09-10
 • P
152v-157v Iohannes Chrysostomus In Eutropium
 • CPG 4392
09-10
 • P
158-168v Iohannes Chrysostomus In illud : Propter fornicationes uxorem (I Cor. 7, 2)
 • CPG 4377
09-10
 • P
169-177v Iohannes Chrysostomus De libello repudii
 • CPG 4378
09-10
 • P
178-197 Iohannes Chrysostomus Quales Ducendae Sint Uxores
 • CPG 4379
09-10
 • P
199v-211v Iohannes Chrysostomus In illud: Sufficit tibi gratia mea (II Cor. 12, 9)
 • CPG 4576
 • BHG 1501d
 • Aldama 346
09-10
 • P
218-232v Iohannes Chrysostomus De decem millium talentorum debitore
 • CPG 4368
09-10
 • P
233-243 Iohannes Chrysostomus Ad illuminandos catechesis 1
 • CPG 4460
09-10
 • IFEB
 • P
243-260v Iohannes Chrysostomus De Lazaro concio 6
 • BHG 1700z
 • CPG 4329.06
1700z 09-10 Des. ab ed. paulo diuerse.
 • Bollandistes
 • P
260-268v Iohannes Chrysostomus De angusta porta et in orationem dominicam
 • CPG 4527
09-10
 • P
268v-275 Seuerianus Gabalensis Quomodo animam acceperit Adamus
 • CPG 4195
 • Aldama 219
 • BHG 0420q
0420q 09-10 IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
 • P
275v-282v Iohannes Chrysostomus In Parabolam de filio prodigo
 • CPG 4577
09-10
 • P
283-289v Iohannes Chrysostomus In illud : Vidi Dominum (Is. 6, 1), homilia 6
 • CPG 4417.6
 • BHG 0124
0124 09-10
 • Bollandistes
 • P
289v-303 Iohannes Chrysostomus In Psalmum 50, homilia 1
 • CPG 4544
09-10
 • IRHT
303-315v Iohannes Chrysostomus In Psalmum 50, Homilia 2
 • CPG 4545
09-10
 • IRHT
316-335v Iohannes Chrysostomus Homilia de capto Eutropio
 • CPG 4528
 • Aldama 170
09-10
 • P
335v-347 Iohannes Chrysostomus De Chananaea
 • CPG 4529
09-10
 • P
347v-365v Iohannes Chrysostomus In illud: In faciem ei restiti
 • CPG 4391
 • BHG 1488d
1488d 09-10
 • Bollandistes
 • P
365v-388v Iohannes Ieiunator Cpl. ptr. IV Sermo de paenitentia et continentia et uirginitate
 • CPG 7555
 • P
388v-395v Iohannes Chrysostomus De diabolo tentatore homiliae 1-3
 • CPG 4332
 • BHG 0939q-0939s
09-10
 • P
404v-408v Iohannes Chrysostomus In Illud : Verumtamen frustra conturbatur
 • CPG 4543
09-10 (M. 55, 559-561. ab imo et n. a)
 • P
408v-430v Iohannes Chrysostomus Sermo de pseudoprophetis
 • CPG 4583
09-10
 • IFEB
 • P
431-442v Iohannes Chrysostomus Ad illuminandos catechesis 2
 • CPG 4464
09-10
 • P
443-457 Iohannes Chrysostomus De paenitentia
 • CPG 4614
 • BHG 0865
 • Aldama 530
0865 09-10
 • Bollandistes
 • P
457-465v Iohannes Chrysostomus Catechesis de iuramento
 • CPG 4461
10
 • IFEB
 • P
465v-471v Iohannes Chrysostomus Cum Saturninus et Aurelianus
 • CPG 4393
09-10
 • P
472-478v Iohannes Chrysostomus Contra Iudaeos, Gentiles et haereticos
 • CPG 4506
09-10
 • P