Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 39225

Cote catalogue :

Rahlfs S

Type de cote : Actuelle

Titre : Codex Sinaiticus: Vetus Testamentum (fragm.), Tetraeuangelium, Praxapostolus, Apocalypsis, Epistula Barnabae, Pastor Hermae (fragm.)

Auteurs de la notice :

  • Rédigé par : MELE Andrea
  • Vérifié par : ANDRIST Patrick

Equipe référente :

ParaTexBib

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Pinakes - dépôt/fonds Bibale
Σινά, Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης possesseur
  • 1128
  • 100972
Александр II Николаевич 19 1818-1881 Zar di Russia dal 1855 al 1881 possesseur Il manoscritto divenne proprietà dello Zar nel 1869. Esso rimase a S. Pietroburgo fino al 1933, quando fu acquistato dal British Museum (cf. Parker 2010, p. 3-5).
  • 108220

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 38609
Descriptions web Codex Sinaiticus Project
Aland majuscules 01 = Aleph.01
CSNTM numérisation London BL Add. 43725 Facsimile of the manuscript produced in 1911 by Kirsopp Lake and Clarendon Press
Trismegistos 62315
Rahlfs S

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gregory, 1884, Novum testamentum graece... Volumen III. Prolegomena III,1 340, 345-354, 410, 418, 435
0051 Soden, 1902, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte Siglum: δ2 I,1 102
0052 Gregory, 1900, Textkritik des Neuen Testaments 1 18-29, 120
0063 Aland et al., 1994, Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments 19, 378, 390, 407, 470

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Fincati, 2016, The Medieval revision of the Ambrosian Hexateuch: critical editing between Septuaginta and Hebraica Veritas in MS Ambrosianus A 147 inf

Études sur le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Andrist, 2020, Au croisement des contenus et de la matière : les structures des sept pandectes bibliques grecques du premier millénaire: 23-29
Cole, 2023, The Date of Codex Sinaiticus: Revisiting Milne and Skeat’s Numerical Argument
Hoskier, 1929, Concerning the Text of the Apocalypse: Collations of All Existing Available Greek Documents with the Standard Text of Stephen's Third Edition, Together with the Testimony of Versions, Commentaries and Fathers. A Complete Conspectus of All Authorities Apoc. ℵ 1-2
Orsini, 2019, Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books 75, 76, 77

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Abbott, 1880, On the Comparative Antiquity of the Sinaitic and Vatican Manuscripts of the Greek Bible
Acerbi and Bianconi, 2022, Il Codex Vaticanus a Bisanzio. Vicende e figure di una storia millenaria
Albrecht and Matera, 2017, Testimonianze di παράγραφοι « a coda ondulata » in alcuni manoscritti greci e copti 11 (n. 25-26), 15-20
Andrist, 2015, La structure des Codex Vaticanus, Alexandrinus et Sinaiticus: questions ouvertes sur le canon, la fabrication et la circulation de ces bibles 11-37
Assaël, 2015, Le lien entre la proclamation de Jésus-Christ adressée aux esprits en prison et le salut apporté aux contemporains, en 1 Pierre 3, 19
Auwers, 2020, Les didascalies du "Sinaiticus" au Cantique des Cantiques: nouveaux témoins 235
Barone, 2021, La Synopse de la Sainte Écriture attribuée à Jean Chrysostome et les divisions en chapitres de la Bible à Antioche 391 (et n. 26)
Bianconi, 2005, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta
Böttrich, 2009, Das Dossier des russichen Ministers Golovnin von 1862 zur Frage des "Codex Sinaiticus"
Boudalis, 2019, Straps, Tabs and Strings: Book-Marks in the Codices of the St Catherine's Monastery in Sinai
Boudignon, 2020, La Bible de Thalassios et de Maxime le Confesseur dans les Questions à Thalassios
Cavallo, 1967, Ricerche sulla maiuscola biblica 60-61
Cavallo, 1977, La produzione di manoscritti greci in occidente tra età tardoantica e alto medioevo. Note ed ipotesi 123
Cavallo, 2017, Quale paratesto prima del libro a stampa? 351
Conybeare, 1895, On the Codex Pamphili and Date of Euthalius
Crawford, 2019, The Eusebian Canon Tables. Ordering Textual Knowledge in Late Antiquity
Crisci, 1996, Scrivere greco fuori d’Egitto: Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egitziana dal IV secolo a. C. al VII d. C. 92
Crisci, 2005, Note sulla più antica produzione di libri cristiani nell'oriente greco n. 100, 151 125, 142
Del Corso, 2010, Pratiche collettive di scrittura nel mondo ellenistico : spunti per una prima valutazione 342 et n. 4
Dorandi, 2019, <i>Et quod vides perisse...</i> Problèmes et enjeux d'édition des deux premiers livres de l'<i>Anthologie</I> de Stobée
Dorival, 2020, Les divisions anciennes du Psautier de la Septante
Dorival, 2021, L’apport de la Synopse à la question du canon biblique à Antioche 305
Džurova, 2011, Manuscrits grecs enluminés des Archives nationales de Tirana (VIe-XIVe siècles), Études choisies, vol.1, texte 21
Edwards, 2010, The Hermeneutical Significance of Chapter Divisions in Ancient Gospel Manuscripts passim
Elliott, 2015, A Bibliography of Greek New Testament Manuscripts. Third Edition 51-55
Gastgeber, 2024, Byzantinische Soziographik: Der griechische Schreiber und seine Handschrift
Grafinger, 2010, Die Bemühungen um eine vollständige Edition des Codex Vaticanus (Vat. gr. 1209) 413
Jongkind, 2007, Scribal Habits of Codex Sinaiticus
Junack, 1981, Abschreibpraktiken und Schreibergewohnheiten in ihrer Auswirkung auf die Textüberlieferung 286 n. 20
Kuehn and Kuehn, 2010, Anastasius of Sinai : biblical scholar 66-69
Lafleur, 2003, Les relations, au sein du groupe "césaréen", entre le papyrus Chester Beatty (P45) et la Famille Ferrar (f13), dans l'évangile de Marc 293-303
Lafleur, 2012, Le codex de Koridethi (Θ.038) et la Famille 13 : Une nouvelle collation de l'évangile de Marc
Lafleur, 2013, La Famille 13 dans l'évangile de Marc 3, 164, 371-372
Lai, 2011, Il codice Laudiano greco 35. L'identità missionaria di un libro nell'Europa altomedievale 33, 57
Lauritzen, 2019, Nonnos and Wulfila
Lauritzen, 2020, The Gothic Psalter in Constantinople between Crimea and Bologna
Luzzatto, 2010, Codici tardoantichi di Platone ed i cosidetti 'Scholia Arethae' Sub "Codex Sinaiticus" 82
Mazzucchi, 1979, Alcune vicende della tradizione di Cassio Dione in epoca bizantina 95, 97 nn. 21, 24, et 101
Mazzucchi, 2010, Per la storia medievale dei codici biblici B e Q, del Demostene Par. gr. 2934, del Dione Cassio Vat. gr. 1288 e dell' "Ilias Picta" ambrosiana 141
Mejor, 2000, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów 107
Mercati, 1948, Osservazioni a proemi del Salterio di Origene, Ippolito, Eusebio, Cirillo Alessandrino e altri, con frammenti inediti
Minutoli, 2011, Un codice di Giona tra Firenze e Berlino : PSI X 1164 + BKT VIII 18
Nongbri, 2022, The Date of Codex Sinaiticus
Parpulov, 2015, The codicology of ninth-century Greek manuscripts 168 n. 43
Rëmbeci and Çunga, 2012, Katërungjillëshi i dekoruar i Korçës : Kodiku i Korçës nr. 93. Botim faksimile (The Illuminated Gospel of Korça : Korça Codex 93) 31 & n. 52
Rossetto, 2023, Greek Palimpsests at Saint Catherine’s Monastery (Sinai) Three Euchologia as Case Studies
Skeat, 2004, The Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus and Constantine
Smith, 2014, A Study of the Gospels in Codex Alexandrinus. Codicology, Palaeography and Scribal Hands
Turner, 1901, Latin Lists of the Canonical Books. 2. An Unpublished Stichometrical List from the Freisingen Ms of Canons
Valerio, 2022, A Short History of the Greek Colophon from the Beginnings to Modern Times
0049a Rahlfs and Fraenkel, 2004, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. I.1, Die überlieferung bis zum VII. Jahrhundert
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 11, 29
0287q Dobrynina, 2013, Сводный каталог греческих иллюминированных рукописей в российских хранилищах. Т. 1, Рукописи IX-X вв. в Государственном историческом музее, ч. 1 Mentionné sous la cote erronée Add. 43735 20 (et n. 36)
0717p Tchernetska, 2010, Further "Membra Disiecta Cantabrigiensia" from the Tischendorf Collection 605
0796o D'Aiuto, 2003, Graeca in codici orientali della Biblioteca Vaticana (con i resti di un manoscritto tardoantico delle commedie di Menandro)
1525x Pattie and McKendrick, 1999, The British Library Summary Catalogue of Greek Manuscripts
2505a Crisci et al., 2007, Il Salterio purpureo Zentralbibliothek Zürich, RP 1 38
R(III)0299-III Iôannidês, 1864, [III] Περί τινων Ευαγγελίων ἐπὶ μεμβράνης

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Vetus Testamentum (fragm.), Tetraeuangelium, Praxapostolus, Apocalypsis, Epistula Barnabae, Pastor Hermae (fragm.) Q34. f. 8--Q93. f. 7 (BL f. 1-347) 04 med. Parchemin - Numerosi fogli persi o situati in altre biblioteche. - Numerosissimi marginalia, fra i quali frasi omesse nel testo, aggiunte a margine posteriormente; correzioni di vario genere (ad es. le notizie del "Correttore panfiliano", cf. Parker 2010, p. 83-85). - Nella descrizione si indica la foliazione complessiva del manoscritto (per successione dei quaderni) e, tra parentesi, la foliazione attuale della biblioteca.

Témoins (11)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Q34. f. 8r--Q72. f. 8v (BL f. 1r-199v) Septuaginta Varia 04 med. - Tra il Q72 e il Q74 manca un quaderno. - La successione di questi quaderni non è continua: numerosi quaderni intermedi si trovano nelle altre cotes (cf. Cotes liées). La foliazione della BL è invece continua.
Q74. f. 1r-Q76. f. 2r (BL f. 200r-217r) Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 04 med.
Titulus initialis
Titulus currens
Apparatus Eusebianus
Titulus finalis
Q76. f. 2v-Q77. f. 5r (BL f. 217v-228r b) Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 04 med.
Titulus initialis
Titulus currens
Apparatus Eusebianus
Titulus finalis
Q 77 f. 5r-Q79. f. 7v (BL f. 228r c-246v) Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 04 med.
Titulus initialis
Titulus currens
Apparatus Eusebianus
Titulus finalis
Q80. f. 1r-Q81. f. 6r (BL f. 247r-260r) Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 04 med. - Q81. f. 6v (BL f. 260v): uacuum.
Titulus initialis
Titulus currens
Apparatus Eusebianus
Titulus finalis
Q82. f. 1r-Q86. f. 6v (BL f. 261r-298v) Testamentum nouum Epistulae Pauli 04 med.
Q86. f. 7r-Q89. f. 1r (BL f. 299r-317r) Testamentum nouum Actus Apostolorum
  • BHG 0149z
04 med.
Q89. f. 1v-Q90. f. 1r (BL f. 317v-325r) Testamentum nouum Epistulae Catholicae 04 med.
Q90. f. 1v-Q91. f. 2r (BL f. 325v-334r a) Testamentum nouum Apocalypsis Iohannis
  • BHG 0920z
04 med.
Q91. f. 2r-Q92. f. 2v (BL f. 334r b-340v) Barnabas (pseudo) Epistula 04 med. - Ed. KRAFT, Paris 1971 (Sources chrétiennes 172)
Q93. f. 1r-Q93. f. 7v (BL f. 341r-347v) Hermas Pastor Hermae
  • CPG 1052
04 med. - Cum lacunis: Herm., Visiones 1,1,1-Mandata 4,8. - Per l'altro frammento dal f. contenente Herm., Mandata 2,7-3,2; 4,3,4-6 cf. RNB, Gr. 843.