Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 40896

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium

Auteurs de la notice :

 • Rédigé par : GEIGER Marie-Ève
 • Rédigé par : SFENDULES Pierre
 • Vérifié par : DIRKSE Saskia

Equipe référente :

ParaTexBib

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 2683
Aland minuscules 2687 ce numéro Aland n'est plus actuel mais contient cependant les images du manuscrit (en attente de modification)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Tetraeuangelium cum prologis, epigr., canonibus, capitulis, subscr., tabulis liturgicis, specialibus 001-192 12-13

Témoins (25)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002 Astrologica, astronomica Paschalium 13-14?
003 Prologi Librorum Biblicorum In Euang.: definitio nominis euangelii secundum Ioh. Chrysostomum (von Soden [80] p. 301) 12-13 - inc. = ed. - des. male legitur
Titulus initialis
Του εν αγιοις πατρος ημων Ιωαννου
Incipit
Ευαγγελιον η παρουσα
003 Annotationes Annotatio maior copistae 12-13
Titulus initialis
Πιναξ ακριβης της γραφης του βιβλιου.
Incipit
Ευσεβιου υποθεσις των κανονων του τετραευαγγελ(ιου) (τετραευαγγελιου) οι τεσσαρες ευαγγελισται
Desinit
και δεσποτικας εορτας.
003 Versus et epigrammata Incipit "ψυχας τα ρυθμιζοντα"
 • DBBE Type 5270
12-13 - inc. et des. = ed. - titulus male legitur, sed cf. Stefec (2011), p . 349
Titulus initialis
[...] ευαγγελιον.
003-3v Versus et epigrammata Incipit "ευαγγελιστων τους θεοπνευστους" (von Soden 2)
 • DBBE Type 1961
12-13 inc. = ed.
Desinit
και καλλιεργησαντα χροαις ποικιλαις.
Stichometria et alia numerica
στιχοι θʹ
003v-4 Eusebius Caesariensis Ep. ad Carpianum
 • CPG 3465.1
 • PTB G11300
12-13
004v-6v Eusebius Caesariensis Canones Euangeliorum
 • CPG 3465.2
 • PTB G11301
12-13
007 Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: argumentum commune 12-13 inc. et des. = ed.
007-7v Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 12-13 inc. et des. = ed.
007v Hagiographica Mattheus ap. et euangelista (S.), Synaxarium
 • BHG 1225m-1225n
12-13
Titulus initialis
μηνι νοεμβριω εις τας δεκα εξ·
Incipit
Αθλησις του αγιου και ενδοξου αποστολου και ευαγγελιστου Ματθαιου·
Desinit
υστερον υπο των απιστων, δια πυρος τελειουται.
007v-8 Versus et epigrammata Incipit "πρωτος(πρωτον) τελωνης" (von Soden 46)
 • DBBE Type 2063
12-13 - inc. et des. = ed. - titulus cum nomine copistae sec. Béis (1981), p. 3, sed legi nequit in NTVMR - uersus 11 a copista Porphyrio insertus est (cf. Bentein/Bernard, 2011, 240)
Titulus initialis
στιχοι εις τον αυτον αποστολον.
Additio
Πορφυριον τλημονα τον καλιγραφων
009-52v Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 12-13
052v Subscriptiones librorum biblicorum In Matth.: von Soden p. 297-299 [40]-[58] 12-13 standard
053 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumentum commune 12-13 inc. et des. = ed.
053-53v Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 12-13 inc. et des. = ed.
053v-54 Hagiographica Marcus euangelista (S.), Synaxarium
 • BHG 1038d
12-13
Titulus initialis
Μηνι απριλιω κεʹ.
Incipit
Μνημη και αθλησις του αγιου Μαρκου του αποστολου και ευαγγελιστου
Desinit
ταις του σωματος χαρισι, τας της ψυχης αρετας.
054-54v Prologi Librorum Biblicorum In Euang.: excerptum ex Irenaeo de quattuor euangeliis "τέσσαρά εἰσι... ὁ λόγος" 12-13 inc. et des. = ed.
Titulus initialis
Του εν αγιοις πατρος ημων Βασιλειου του μεγαλου, περὶ των τεσσαρων ευαγγελιων, εκ της εκκλησιαστικης ιστοριας.
Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια· επειδη τεσσαρα πνευματα εισι καθολικα
Desinit
και ενδοξον γεννησιν διηγειται λεγων. εν αρχη ην ο λογος.
055-83v Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 12-13
083v-84 Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumentum commune 12-13 inc. et des. = ed.
084-84v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 12-13 - inc. = ed. - des. mut. cf. cote liée, f. 1r
085-136 Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 12-13
136-136v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumentum commune 12-13 inc. et des. = ed.
136v-137 Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 12-13 - inc. et des. = ed. - f. 137rv: cf. UniProd 2.Q
138-173 Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 12-13
173v-192 Liturgica Tabulae liturgicae 12-13 f. 192v cf. UniProd 3.S
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.Q Subscriptiones, hagiographica, prologi, exegetica 008, 054v, 137-138 13? cf. Bees (1984), p. 6

Témoins (7)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
008 Subscriptiones librorum biblicorum In Matth.: "ἰστέον ὅτι... τὴν ἑλλάδα φωνήν" 13?
Textus
Ιστεον οτι το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον εγραφη εν Ιεροσολυμοις· υπ’ αυτου του Ματθαιου· εβραικοις γραμμασι και διαλεκτω· εν ομοιωματι ανθρωπου αντι των χερουβιμ· μετα χρονους ηʹ της Χριστου αναληψεως· ερμηνευθη δε υστερον υπο Ιωαννου του αποστολου και θεολογου· εις την Ελλαδα φωνην.
054v Subscriptiones librorum biblicorum In Marc.: "ἰστέον ὅτι... τῆς Χριστοῦ ἀναλήψεως" 13?
Textus
Ιστεον οτι το κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιον· εγραφη εν Αλεξανδρεια υπ’ αυτου του Μαρκου· επιτρεψαντος αυτον του αγιου αποστολου και κορυφαιου Πετρου εν ομοιωματι μοσχου· μετα χρονους ιʹ της Χριστου αναληψεως.
137 Hagiographica Iohannes theologus ap. (S.), Synaxarium de transitu
 • BHG 0000
13?
Titulus initialis
Mηνι σεπτεμβριω εις τας κϛʹ.
Incipit
Η μεταστασις του αγιου Ιωαννου του αποστολου
Desinit
υπο των ιδιων μαθητων τη γη παραδοθεις.
137-137v Hagiographica Iohannes theologus ap. (S.), Synaxarium
 • BHG 0925b
13?
Titulus initialis
Μηνι μαιω εις τας ηʹ.
Incipit
Μνημη του αγιου αποστολου Ιωαννου του θεολογου
Desinit
δια ταυτα παραδοξον και την μεταστασιν εσχεν.
137v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumenta uaria in codicibus biblicis inuenta 13?
Titulus initialis
Ιωαννης ο θεολογος.
Incipit
Επανελθων εν τη Ασια, εγραψε τον δεκαλογον·
Desinit
και η σκοτεια αυτο ου κατελαβεν.
137v Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Iohannem 13? cf. infra f. 194r quart. 1 med.
Titulus initialis
εκ της ερμηνειας του κατα Ιωαννου ευαγγελιου του Χρυσοστομου
Incipit
Ζητητεον τι δηποτε ταις τρισι γλωσσαις ο τιτλος εγραφη.
Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων.
138 marg. sup. Subscriptiones librorum biblicorum In Ioh.: "ἰστέον ὅτι... τῆς Χριστοῦ ἀναλήψεως" 13?
Textus
Ιστεον οτι το κατα Ιωαννην αγιον ευαγγελιον εγραφη υπ’ αυτου του Ιωαννου και θεολογου· εν Πατμω τη νησω εν τοις χρονοις Τραιανου· εν ομοιωματι αετου· μετα χρονους λβʹ· της Χριστου αναληψεως.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
3.S Exegetica 192v-196 12-13? f. 192: finis bifolii, cf. Bees (1984), p. 7

Témoins (12)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
192v--193v Scholia exegetica biblica Scholia miscellanea 12-13? in quattuor partes sine separatione cf. infra
Titulus initialis
Ερμηνειαι εκ των αποκρυφων των ευαγγελιων.
192v Scholia exegetica biblica De nominibus magorum qui Christum adorauerunt, ex apocryphis: incipit "ἰστέον ὅτι ταῦτα τὰ ὀνόματά εἰσι τῶν μάγων" 12-13? pars 1
Titulus initialis
κατα Ματθαιον
Incipit
Ιστεον οτι ταυτα τα ονοματα
Desinit
ως εν αποκρυφοις ευρομεν.
192v Scholia exegetica biblica De quadranti (Marc. 12,42): incipit "ἐν Μάρκῳ τῷ εὐαγγελιστῇ εὑρήσεις καλούμενον κοδράντην" 12-13? pars 2
Incipit
Εν τω Μαρκω τω ευαγγελιστη, ευρησεις κειμενον κοδραντην·
Desinit
πρωτερον παρειληπται.
192v-193 Epiphanius Constantiensis ep. De mensuris et ponderibus
 • CPG 3746
12-13? pars 3
Incipit
Βεελζεβουλ· καταπινομενον μυιας λεγεται·
Desinit
και τουτο γαρ εδοξε σει (!) των εξηγητων.
193-193v Scholia exegetica biblica De nominibus latronum, ex apocryphis: incipit "εἰσὶ τὰ ὀνόματα τῶν λῃστῶν" 12-13? pars 4
Textus
Εισιν τα ονοματα των ληστων· Γευστας και Δυσμας· ως εν αποκρυφοις ευρομεν.
193v Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Marcum 12-13?
Incipit
Αυτη πλουσια ουσα·
Desinit
διο και ουτω ελεγετο.
193v Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Lucam 12-13?
Incipit
Εκ του αγρυπνειν· και αυλειν·
Desinit
ως Επιφανιος τω Κυπρω δοκει.
193v Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Iohannem 12-13?
Incipit
Ο μετρητης και η αρταβη·
Desinit
κερματιται δε· οι νυν καταλλακται.
194 Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Iohannem 12-13? cf. supra f. 137v quart. 3 - 4 des.
Incipit
Ζητητεον δηποτε ταις τρισιν γλωσσαις·
Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων.
194-195 Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Matthaeum 12-13? - excerpta (cf. PG 57, col. 223-228) - sine separatione cum sequenti
Incipit
Τινος χαριν ιδων ο κυριος τους οχλους.
Desinit
οταν ονειδισουσιν ημας (υμας) και τα εξης.
195-195v Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Matthaeum 12-13? sine separatione cum praecedenti
Incipit
Διδασκων ημας ο Χριστος πως δει προσευχεσθαι
Desinit
αει χρη πολεμειν.
195v-196 Scholia exegetica biblica Scholia uaria in Matthaeum 12-13? excerpta (cf. Cramer, Catena in Matthaeum (1840), p. 81, l. 23 - p. 82, l. 14 ; p. 53 l. 21-32
Incipit
Τουτεστιν εως μεν ου παραβλαπτουσιν εις την ευσεβειαν
Desinit
οπερ ικανον εστιν παραμυθησασθαι τους αγωνιζομενους.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
4.S Lectiones selectae 197 17

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
197-197v Pericopae singulae Pericope de Visitatione Mariae 17 Luc. 1,39-49; Luc. 1,56
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
5.G Liturgica 198 13

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
198-198v Liturgica Synaxarium breue 13