Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 44943

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) Pinakes - auteur
Domenico Grimani 15-16 1461-1523 Cardinal ; lègue sa bibliothèque au monastère de San'Antonio di Castello possesseur
 • Grimani, Domenico
Δημήτριος ὀ Καστρηνός 15 En 1458-1466 se trouve à Milan, en compagnie de Constantin Lascaris, où il enseigne le grec à partir de 1462 ; ensuite à Constantinople copiste 40-50 Voir Orlandi 2014
 • Castrenus Demetrius

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 16451
München BSB numér. gr. 495
Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina 44943

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
F. Bacchelli, « Di Demetrio Raoul Kavàkis e di alcuni suoi scritti (con due lettere inedite di Gemisto Pletone) », Unomolti, 1, 2007, p. 129-187 143 n. 39
J. Cirignano, « The Manuscripts of Xenophon's Symposium », Greek, Roman and Byzantine Studies, 34.2, 1993, p. 187-210
P. Eleuteri, « I manoscritti dell'opera pseudo-aristotelica De Virtute », Scripta, 8, 2015, p. 72-88 74 (+ n. 14), 83
C. Giacomelli, « Giovanni Battista da Lion (c. 1480-1528) e la sua biblioteca greca », Quaderni per la storia dell'Università di Padova, 49, 2016, p. 35-159 144
D. Harlfinger, Die Textgeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν. Die Textgeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1971
D. Jackson, « A List of Greek Mss of Domenico Grimani », Scriptorium, 62, 2008, p. 164-169 (Version en ligne) n° 12 165
T. Martínez Manzano, Constantino Láscaris. Semblanza de un humanista bizantino, Nueva Roma 7, Madrid, Consejo superio de investigaciones científicas, 1998
T. Martínez Manzano, Historia del fondo manuscrito griego de la Universidad de Salamanca, Obras de referencia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015
L. Orlandi, « Sette nuovi manoscritti copiati e annotati da Demetrio Castreno », Studi Medievali e Umanistici, 2014, p. 231-239 Manuscrit sans doute produit dans le cercle de Pléthon à Mistra 237
D. Speranzi, Omero, i cardinali e gli esuli. Copisti greci di un manoscritto di Stoccarda, Clásicos Dykinson Monografías, Madrid, Dykinson, 2016 97 n. 20, 103 n. 33
R. Stefec, « Die griechische Bibliothek des Angelo Vadio da Rimini », Römische historische Mitteilungen, 54, 2012, p. 95-184 138 n. 170
S. Trovato, « Il giorno della morte di Pletone (26 giugno) : una imitatio Iuliani ? », Byzantinische Zeitschrift, 106, 1, 2013, p. 163-173

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (65)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-6 Libanius Monodia de Iuliano 15
006-8v Libanius Panegyricus Antiochenus DES MUT (447.7 Foerster I, 2)
Desinit
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΑΣΜΕΝΩΣ ΔΕΧΕΣΘΑΙ
 • P
006-9* Libanius Laudationes 15
009-21 Georgius Amirutzes Aduersus Latinos Ad Imp Ioa Paleologum Inc. mut.
Incipit
ΒΡΑΔΥΝ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ
 • P
022--23* Basilius Caesariensis Epistulae
 • CPG 2900
15
Incipit
ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΙ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΝ
022--23* Pythagoras philosophus Opera 15 Sententia
022--23* Orphica Opera 15
022--23* Sophocles Opera 15 Sententia
022r-v, 36v-37v Gregorius Nazianzenus Epistulae
 • CPG 3032
15 EPISTULA 114
023-24* Nicephorus Callistus Xanthopulus Versus 15
023-24* Nicephorus Callistus Xanthopulus Versus
024-33v Isocrates Atheniensis Ad Demonicum 15
035 Theologica Quaedam 15 Homo. Vita humana num habeat certum terminum ?
Incipit
Τὸν ἀριθμόν, φησί, τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρώσω
 • IRHT inc.
038-39 Theologica Quaedam 15 De diabolo
Incipit
Τὸ μὲν πρόβλημα ὡς μετέσχε θείας ἐλλάμψεως
 • IRHT inc.
039-* Gnomica Varia 15 Sententiae pofanae de mulieribus
Incipit
Ἄλυπον ἔξεις τὸν βίον
040-50 Timaeus philosophus De anima mundi et natura 15
040-50, 225 Gemistus Georgius Pletho Opera EXCERPTA E PLATONIS TIMEO
050 Gregorius Cpl. ptr. III Opera 15 Epigramma in Gregorium III
Incipit
Πατριαρχῶν Ἑλλήνων τὸ μέγα κλέος ὧδε
 • IRHT inc.
050-51* Gregorius Nazianzenus Carmina
 • CPG 3034-3038
15
051-55 Aristoteles philosophus De uirtutibus et uitiis 15 (PSEUDO)
055-59v, 211-212v Aristoteles philosophus Opera 15 Excerpta ex operibus: ETHICA; DE REBUS LACEDAEMONICIS, etc.
055-59v,211-212v Gemistus Georgius Pletho Opera EXCERPTA EX ARISTOTELIS ETHICA ETC.; ?
 • P
055-60 Aristoteles philosophus Definitio uirtutum et uitiorum ex Ethic. 15
060-61* Aristoteles philosophus De anima 15
061v Andronicus Comnenus I Epigrammata 15 Epigramma in Andronicum Comnenum
Incipit
Αἴφνης ἀναστὰς ἐκ τόπου πλήρης πότου
 • IRHT
062-64v Gemistus Georgius Pletho De processione Spiritus Sancti
067v-68 Gemistus Georgius Pletho De legibus Excerpta
069-97v, 65r-v Gemistus Georgius Pletho Contra Scholarii defensionem Aristotelis ordine ff. disturbata
098-101v Gemistus Georgius Pletho Laudatio funebris Cleopae Augustae
102-108v Gemistus Georgius Pletho De uirtutibus
109-123 Gemistus Georgius Pletho De differentiis
124-130v Xenophon historicus Opera Excerpta : Memorabilia, Oeconomicus, etc.
 • P
124-130v,139-142v,143-144 Xenophon historicus Memorabilia 15 Excerpta
130v-139 Xenophon historicus Hiero 15
142v,144v-145 Xenophon historicus Oeconomicus 15 Excerpta
144r-v Xenophon historicus Symposium 15 Excerpta
145-151v Cynicus Diogenes Fragmenta 15 Apophtegmata
151r-v Gnomica Varia 15 Philosophorum, poetarum et regum sententiae
Incipit
Ἀριστωνύμου, Ἔοικεν ὁ βίος θεάτρῳ, διὸ πολλάκις
153-155 Theognis elegiacus Gnomae 15 Liber I, 1-275
155v Versus et epigrammata Varia 15
Incipit
Ὦ λαμπρὰ πόλις λακωνικὴ Σπάρτη
 • IRHT
157-170* Ammonius philosophus In Porphyrii isagogen siue quinque uoces 14-15
170-171v Gemistus Georgius Pletho Zoroastrea [e libro De legibus]
172-185v Aristoteles philosophus De mundo Sequitur epigramma in Aristotelem (Anth. Pal. III, 3, 210 App.)
 • P
172-186* Aristoteles philosophus Rhetorica ad Alexandrum 15
186-190v Marcus Tullius Cicero Ciceronis Somnium Scipionis Graece uersum FRAGM.DE ARTE MEMORIAE [TR.M.PLANOUDES]; titre: Marci Tullii Ciceronis fragmentum de arte memoriae, graece uersum
 • P
186-190v Maximus Planudes Opera titre: Marci Tullii Ciceronis fragmentum de arte memoriae, graece uersum
 • P
186-191* Marcus Tullius Cicero Rhetorica ad Herennium 15
186-191* Marcus Tullius Cicero Rhetorica ad Herennium
190v Marcus Porcius Cato (pseudo) Catonis disticha titre: Dionysii Catonis Disticha moralia, graece uersa, fragmentum, des.mut.
190v Maximus Planudes Opera titre: Dionysii Catonis Disticha moralia, graece uersa, fragmentum, des.mut.
 • P
191-92* Marcus Porcius Cato (pseudo) Catonis disticha 15
191v-193 Nicephorus Gregoras Monodia in obitum Theodori Metochitae
192-193* Nicephorus Gregoras Monodia in obitum Theodori Metochitae 15
193-200v Lucianus Calumniae non temere credendum
 • P
193-201* Libanius Opera 15
200v-204v Lucianus De Luctu 15
204v-210v Marcus Tullius Cicero Ciceronis Somnium Scipionis Graece uersum SOMNIUM SCIPIONIS [TR. M. PLANOUDES]
 • P
204v-210v Maximus Planudes Opera titre: Marci Tullii Ciceronis Somnium Scipionis, graece uersum
 • P
205-211* Marcus Tullius Cicero Somnium Scipionis 15
205-211* Marcus Tullius Cicero Somnium Scipionis
213-217v Hieronymus Charitonymus Encomium Plethonis 15
218-226* Gregorius quidam Opera 15
225 Plato philosophus Timaeus Excerpta (a Georgio Gemisto Plethone ?)
 • P
225v Philosophica Varia 15 Definitio amoris
Incipit
Τὸν ἔρωτα εἴτε θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν
 • IRHT inc.
227-235v Aristides Aelius Ad Achillem 15 Legatio ad Achillem III; des. mut..
Incipit
Ἄριστε Ἀχιλλεῦ τὸν μὲν θυμοῦσθαι
Desinit
ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΡ ΤΗΝ ΤΟΥ