Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 50944

Cote catalogue :

Mazarin.-Reg. 2503

Type de cote : Actuelle

Titre : Miscellanées

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes Pinakes - dépôt/fonds DBI Deutsche Biographie
Χαλκιδική, Μονὴ Ἁγίας Ἀναστασιας τῆς Φαρμακολυτρίας Fondé en 1520, ruiné en 1821 possesseur Reliure de Sainte-Anastasie, premier tiers du 16e s.; pas de note de possession
 • 100928
 • 278
Jules Mazarin card. 17 1602-1661 En 1643, pour acquérir des manuscrits, fait appel à l'ambassadeur de France à Constantinople, Jean de la Haye, qui sollicite le Père Athanase, qui rapporte des mss en France en 1653. A la mort du cardinal en 1661, sa bibliothèque est léguée au Collège Mazarin (Collège des Quatre-Nations), mais en 1668 Colbert fit échanger un lot de 229 manuscrits grecs entre la bibliothèque du Collège et celle du Roi possesseur Voir Rincel 2022
 • 5167
 • giulio-mazzarino
 • 118579703

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 21177
Gallica numérisation gr. 1335 (MF)
Gallica numérisation gr. 1335

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements II 14-16

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Munitiz et al., 1997, The Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos and Related Texts LXXXVI-LXXXVII

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gallay, 1944, Liste des manuscrits des Lettres de saint Grégoire de Nazianze 117

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bucossi et al., 2021, Contro Roma e contro Gregorio Palamas. Il manoscritto Città del Vaticano, BAV, Barb. gr. 291 da Costantinopoli a Leone Allacci 37 n. 76
Daley, 2016, Leontius of Byzantium: Complete Works 82-83
Darrouzès, 1950, Les manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris
Darrouzès, 1957, Autres manuscrits originaires de Chypre 156
Darrouzès, 1966, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine
Darrouzès, 1987, Le patriarche Méthode contre les iconoclastes et les stoudites 55 n. 6
Dominique Grosdidier de Matons, 1984, Recherches sur les reliures byzantines. I. L'atelier du monastère de Sainte-Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique. Thèse présentée à la IVe section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes Porte une reliure de Ste Anastasie
Fanelli, 2022, Cipro nella Biblioteca Marciana di Venezia. Manoscritti, testi e carte 84
Nikolopoulos, 1973, Αἱ εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον ἐσφαλμένως ἀποδιδόμεναι ἐπιστολαί Sigle D (Nikolopoulos) ; notice n° 33, p. 48-49 48-49, 101, 103, 145, 147, 151, 159, 373, 393-411 (φωτ. 33)
Pasquali, 1959, Gregorii Nysseni Epistulae Ep. II : X XXXVI-XXXVII
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution 777-803
Uthemann, 2015, Anastasios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft 786
0100 Browning and Constantinides, 1993, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (38)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002v--5v Iohannes Chrysostomus Thema: Scripturae 14
002v--5v* Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
14
005v-6 Cyrillus Alexandrinus Opera 14
006-8* Neophytus Inclusus De Calamitatibus Cypri 14
008-9* Nicephorus Callistus Xanthopulus Catalogus patriarcharum et imperatorum 14
011v--12v* Isaac Niniuita Syrus Capita ascetica
 • CPG 7869
14
011v--12v* Narrationes animae utiles Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Visio de sorte animarum
 • CPG 2400
 • BHG 0999w-0999we, 0999x
14
012v-14v* Germanus Cpl. ptr. I De sex (uel septem) synodis oecumenicis
 • CPG 8034
14 Differt ab editis : recensio uberior (de 7 synodis)
 • IRHT
015-35* Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epistulas canonicas 14
035-36v* Nicephorus Cpl. ptr. I Canones 14
Incipit
τὰς ἐκκλησίας
 • IFEB
035v-36v Nicolaus Mysticus Cpl. ptr. I Tomus unionis anni 920 14
 • IFEB
037-38* Anastasius Caesareae Paleastinae arch. De Ieiunio Deiparae 14
039-76* Iohannes Zonaras Epistulae 14
092-93v* Gregorius Nyssenus Epistulae
 • CPG 3167
Epistula II 14 Ep. II tantum
093v--133v* Gregorius Nazianzenus Epistulae
 • CPG 3032
14
093v--133v* Basilius Caesariensis Epistulae
 • CPG 2900
14
133v-166v* Cyrillus Hierosolymitanus Catecheses ad illuminandos
 • CPG 3585.2
 • Aldama 062
 • Trismegistos pc_0025
14 Cat. 12-15 tantum
166v-178v* Iohannes Chrysostomus Sermo de pseudoprophetis
 • CPG 4583
 • Aldama 288
 • Trismegistos pc_0692
14
178v-180v Iohannes Chrysostomus Epistula "ad Cyriacum" (ep. 1)
 • CPG 4405.001.a
 • BHG 0881yb
 • Aldama 531
 • Trismegistos pc_2000
Recensio altera 0881y 14
 • Bollandistes
181-185v Proclus Cpl. ptr. Epistulae 14 Ep. 2. AD ARMENIOS (CPG 5897).
 • IFEB
185v-202v Leontius Byzantinus Contra Nestorianos et Eutychianos libri tres
 • CPG 6813
14 Liber III
 • P
202v-203v Cyrillus Alexandrinus Anathematismi
 • CPG 5317
14
203v-219v Iohannes Damascenus Epistula ad Theophilum imperatorem
 • CPG 8115
 • BHG 1387
1387 14
 • Bollandistes
213v-215v Elias Cpl. oeconomus et presbyter Narratio de miraculo Deiparae
 • BHG 1075e
1075e 14
 • Bollandistes
215v-220v Hagiographica Theodora II imperatrix (S.), Narratio de Theophili imp. absolutione et imaginum restitutione
 • BHG 1732-1734c
1733 14
 • Bollandistes
221-271* Photius Cpl. ptr. I Epistulae 14
 • IFEB
258-265 Photius Cpl. ptr. I Epistula archiepiscopo Aquileiae de erroribus ecclesiae Occidentalis (seu Epist. 291)
 • RAP G20123
Des. imperf. (ed. Laourdas-Westerink, p. 152 lin. 409)
Detail(s)
τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ἀμήν.
271-284 Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de Spiritu sancto
 • TLG 3104.005
 • RAP G368
14
Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου
Incipit
Βασιλεῦ οὐράνιε
Desinit
ᾗ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.
284-298 Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de azymis
 • TLG 3104.006
 • RAP G364
14
298v-302v* Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epp. Ad Petrum Antiochenum ptr.
 • RAP G6252
 • TLG 3077.004
14
 • IFEB
304-309v* Germanus Cpl. ptr. II Epistulae ad Cyprios 14
 • IFEB
309v-311* Germanus Cpl. ptr. II Ep Ad Papae legatum qui male tractauerat 14
 • IFEB
311-320v Hagiographica Martyres XIII in Cypro a Latinis occisi (SS.), Narratio
 • BHG 1198
1198 14
 • Bollandistes
320v-328v Germanus Cpl. ptr. II Epistula ad Gregorium IX Papam 14
 • IFEB
329v-330 Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epistulae 14
Incipit
ἐπὶ τῶν τοῦ αὐτοῦ
 • IFEB
338v-340v Arsenius Autoreianus Testamentum 14
Incipit
τοῦ μεγαλοφωνοτάτου προφητάνακτος
 • IFEB
341-343v Theologica Aduersus Latinos 14
 • IFEB
36v Iustinus martyr De Resurrectione
 • CPG 1081
14