Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 52642

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Bibale Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) RGK II PLP Pinakes - auteur
Etienne Baluze 17-18 1630-1718 Bibliothécaire de Jean-Baptiste Colbert ; après sa mort, ses manuscrits sont entrés à la Bibliothèque royale de France possesseur
 • 860
 • Baluze, Etienne
Γεώργιος (Γρηγόριος) Κύπριος 13 1241-1290 Patriarche de Constantinople sous le nom de Grégoire II copiste 004-37, 050-108v, 111-117, 118, 119, 206-242, 245v-247, 253v, 277v-281v, 289v-322, 335-362 Voir RGK II
 • 99
 • 04590
 • Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II
Μανουήλ 13 ex. copiste 002-4, 363-386 Voir RGK II
 • 354
Ἰωάννης 13 ex. copiste Attribution erronée (Voir RGK II)
 • 270 e

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation gr. 2998

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
O. Ballériaux, « Prolégomènes à une nouvelle édition critique des 'Discours' de Thémistios », Revue d'histoire des textes, 31, 2001, p. 1-59 (Version en ligne) 48, 50
M. Bernabò, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2011
G. De Gregorio, G. Prato, « Scrittura arcaizzante in codici profani e sacri della prima età paleologa », Römische historische Mitteilungen, 45, 2003, p. 59-101 85 n. 59
M. Grünbart, « An der Quelle: Libanios als Vorbild spätbyzantinischer Epistolographen », Koinotaton Doron. Das späte Byzanz zwischen Machtlosigkeit und kultureller Blüte (1204-1461), Byzantinisches Archiv 31, De Gruyter, 2016, p. 39-45 40
G. Jonkers, The Textual Tradition of Plato's Timaeus and Critias, Mnemosyne supplements 400, Leiden ; Boston, Brill, 2017
S. Kotzabassi, « Scholarly Friendship in the Thirteenth Century: Patriarch Gregorios II Kyprios and Theodora Raoulaina », Parekbolai, 1, 2011, p. 115-170
, , S. Martinelli Tempesta, « Nuovi codici copiati da Giovanni Scutariota (con alcune novità sul Teocrito Ambr. P 84 sup. e Andronico Callisto) », dans F. Bognini (éd)V. De Angelis (éd), Meminisse iuvat: studi in memoria di Violetta de Angelis, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 519-548 ; 3 tavv. (Version en ligne) 536 (n.)
M. Menchelli, , « Cerchie aristoteliche e letture platoniche (manoscritti di Platone, Aristotele e commentatori) », dans A. Bravo García (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 493-502, 891-897 502
M. Menchelli, « Un nuovo codice di Gregorio di Cipro. Il codice di Venezia, BNM gr. 194 con il Commento al Timeo e le letture platoniche del Patriarca tra Sinesio e Proclo », Scriptorium, 64.2, 2010, p. 227-250 229-232, 235 (n.31), 236 (n.34), 238-239, 245-248
M. Menchelli, , « Giorgio Oinaiotes lettore di Platone. Osservazioni sulla raccolta epistolare del Laur. San Marco 356 e su alcuni manoscritti dei dialoghi platonici di XIIIe XIV secolo », dans A. Rigo (éd), Vie per Bisanzio. VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini. Venezia, 25-28 novembre 2009, Due punti 25, Bari, Edizioni di Pagina, 2013, p. 831-853 844 n. 48, 845 n. 50, 847-849, 851-853
M. Menchelli, « Un copista di Planude. Platone ed Elio Aristide in moderne e arcaizzanti di XIII secolo », Scripta, 7, 2014, p. 193-204 201, 203
M. Menchelli, , , « Osservazioni sulle forme della lettura di Platone tra gli eruditi bizantini e sulla trasmissione del testo della Appendix degli Apocrifi del corpus platonico (con note paleografiche sul Vat. pal. gr. 173 e sul Vat. pal. gr. 174) », dans J. Signes Codoñer (éd)I. Pérez Martín (éd), Textual Transmission in Byzantium: between Textual Criticism and Quellenforschung, Lectio, Studies in the Transmission of Texts and Ideas 2, Brepols, 2015, p. 169-196 179
M. Menchelli, « Due citazioni dal Timeo in Michele Psello e il Commento al Timeo di Proclo. Prime osservazioni su Philosophica minora II 4-5 », Medioevo Greco, 16, 2016, p. 185-198 187 n. 9, 193, 195, 196, 197 n. 33
B. Mondrain, « Le rôle de quelques manuscrits dans l’histoire du texte de Démosthène : remarques paléographiques et philologiques », Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum Internationales Symposium in Wien, 22.–24. September 2011, Wiener Studien 36, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, p. 199-226 Apographe du Monac. gr. 485, modèle d'une grande partie du Lond. Harl. 6322 206
G. Pascale, « Letture di Temistio tra il XIV e il XV secolo », Segno e Testo, 12, 2014, p. 371-408 397
I. Pérez Martín, « A propos des manuscrits copiés par Georges de Chypre (Grégoire II) Patriarche de Constantinople (1283-1289) », Scriptorium, 46, 1992, p. 73-84 passim
I. Pérez Martín, « Estetica e ideologia nei manoscritti bizantini di Platone », Rivista di Studi bizantini e neoellenici, 42 (Omaggio a Lidia Perria), 2005, p. 113-135 127
I. Pérez Martín, , « Elio Aristides en el Monasterio de Cora », dans F. Hernández Muñoz (éd), La tradición y la transmisión de los oradores y rétores griegos. Tradition and Transmission of Greek Orators and Rhetors, Berlin, Logos Verlag, 2012, p. 213-238 218 n. 17
F. Pontani, Sguardi su Ulisse: la tradizione esegetica greca all'Odissea, Sussidi eruditi 63, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011
R(III)0258b S. Lucà, « Frammenti di codici greci in Umbria », Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, 56-57, 2002, p. 107-131 ; 8 p. de pl.

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (21)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001--206* Demosthenes Opera 13-14
083-102v* Aeschines orator In Ctesiphontem 13-14
102v-103* Aeschines orator De falsa legatione 13-14
206-245* Plato philosophus Timaeus 13-14
245-278* Aristides Aelius Sacrae Orationes 1-6 13-14
278-290* Aristides Aelius De Paraphthegmate 13-14
290-296v* Libanius Inuectiua in Aeschinem (decl. 17) 13-14
296v-299v* Libanius Demosthenis mortem petentis oratio (decl. 19) 13-14
302v-307v* Libanius Inuidus se deferens (decl. 30) 13-14
307v-309* Libanius Parasiti cena fraudati oratio (decl. 28) 13-14
309-314* Libanius Cephali oratio (decl. 15) 13-14
314-319* Libanius Aristophontis antilogia (decl. 16) 13-14
319-322* Themistius rhetor Quomodo Loqui Debet Philosophus (or. 26) 13-14 QUOD PHILOSOPHO LICET PUBLICE LOQUI
322--324v* Libanius Epistulae ad Basilium magnum 13-14
322-324v* Basilius Caesariensis Epistulae ad Libanium sophistam
 • CPG 2900.d
13-14
326-327* Theocritus poeta Idyllia 13-14
327-335* Libanius Demosthenis apologia (decl. 23) 13-14
335-350* Synesius Cyrenensis Epistulae
 • CPG 5640
13-14
359-360* Synesius Cyrenensis Epistulae
 • CPG 5640
13-14
363-387* Gregorius Nazianzenus Epistulae
 • CPG 3032
13-14
387-389* Basilius Caesariensis De legendis gentilium libris
 • CPG 2867
13-14