Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 53902

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Deutsche Biographie IRHT – Personnes
Κωνσταντῖνος Μηνωίδης Μηνᾶς 18-19 1790 ca-1860 possesseur
 • 104327995
 • 101157

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation Suppl. gr. 1238
Archives et manuscrits (BNF) suppl. gr. 1238

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (31)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
004v-6v Constantinus X Ducas imp. Chrysobulla 14-16, 18
Incipit
Ὅτι χρὴ μετὰ πολλῆς ἀκριβείας τε καὶ σκέψεως ἐρευνᾷν
 • IRHT inc.
008-12v Michael Palaeologus VIII imp. Nouellae Constitutiones 14-16, 18
013-14 Ius ciuile Ecloga Ecloga 6.2, 5.6-7
019-126v Iohannes Zonaras Lexicon 14-16, 18
Incipit
Ὁ μὲν Θεὸς δι' οἰκείας χρηστότητος ἐλεύθερον καὶ ἀκαταδούλωτον
 • IRHT inc.
031 Constantinus Porphyrogenitus VII imp. Nouellae constitutiones 14-16, 18
031v-32,65v Leo Sapiens VI imp. Nouellae constitutiones 14-16, 18
Incipit
Ὁ λαβὼν ἐνέχειρον τὴν ἐπ' αὐτῷ ἀγωγὴν ἔχει
 • IRHT inc.
035v Moschion gnomologus Cognitiones 14-16, 18
039v Theologica De Haeresibus 14-16, 18 In testimonia hereticorum
Incipit
Αἱρετικῶν πρὸς ἀλλήλους δικαζομένων
 • IRHT
039v Ius ciuile Varia 14-16, 18
Titulus initialis
Περὶ δανείων γεωργικῶν
Incipit
Μηδεὶς δανείζων γεωργῷ τὴν αὐτοῦ γῆν
 • IRHT inc.
040 Hagiographica Artemius m. Antiochiae (S.), Passio metaphrastica
 • BHG 0172-0172e
0172e 16 Excerptum de Iuliano imperatore
Incipit
Ἰουλιανὸς τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου λέγει· οἶσθα καὶ τοῦτο
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
042 Epistulae Exempla
Incipit
Ὁ ἀπὸ τῆς κατηγόρου ἐγνωσμένος ἀπεστάλη
 • IRHT inc.
042 Versus et epigrammata Varia Duodecasyllabi in Theoleptum Philadelph.
Incipit
Ὄντως ποταμοὶ τῶν θεογράφων λόγων
 • IRHT inc.
049-51v Irene augusta De Testium Iuramento 14-16, 18
Incipit
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ ὁμοούσιε
 • IRHT inc.
052-53 Iohannes Beccus Cpl. ptr. XI De gradibus consanguinitatis 14-16, 18 Tomus synodalis anno 1278
 • IFEB
054-55 Isaac Comnenus I imp. De Sportulis Pro Ordinatione Praestandis 14-16, 18
055,1.4-F 56 Alexius Comnenus I imp. De Canonico 14-16, 18
057v-58,60-61 Constantinus Basilii I filius imp. Prochiron legum 14-16, 18
064 Ius ciuile Varia De actionibus
Incipit
Ὅτι δύναται ὁ ἐνάγων εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν τῆς κατηγορίας
 • IRHT inc.
064v-65v Iustinianus I imp. Nouellae
 • CPG 6893.4
14-16, 18
068v Athanasius Alexandrinus ptr. I Opera 14-16, 18
Incipit
Κοινὸν ἄρχοντα εἶναι
 • IRHT inc.
068v-70 Athanasius Alexandrinus ptr. I Opera descripta 14-16, 18
072-77 Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epistulas canonicas 14-16, 18
082v Astrologica, astronomica Seismologium
Incipit
Χρὴ δὲ τὸν ἀναγινώσκοντα προσέχειν... λέγομεν δέ
 • IRHT inc.
084v-87 Astrologica, astronomica Quaedam
Incipit
Πῶς φαίνεται ἡ σελήνη αἱματώδης
Incipit
Κριὸς διὰ τοῦτο κέκληται, διότι ἐν αὐτῷ γενόμενος ὁ ἥλιος
Incipit
Οὗτοι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες σὺν ἡλίῳ ἢ σελήνῃ
 • IRHT inc.
090 Iohannes Zonaras Opera Glossae etymologicae in alphabetum graecum e lexico Iohannis Zonarae extractae
Incipit
Ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἀλφῶ
 • IRHT
092-94v,96-98v Manuel Moschopulus Erotemata grammatica 14-16, 18
Incipit
Τί ἐστι προσῳδία, ποιὰ τάσις ἐγγραμμάτου φωνῆς
 • IRHT inc.
100r-v Theodorus Prodromus De lenium et asperorum spirituum uocabulis
 • Hörandner 183 (Dubium)
14-16, 18
104-110v Herennius philosophus grammaticus De Sign.in Quib.uocabulis Differentia 18
112r-v Ammonius grammaticus De adfinium uocabulorum differentia 14-16, 18
Incipit
Ἄλφω καὶ ἀκφῶ, διαφέρει, ἄλφω τὸ ὠφελῶ, ἀλφῶ δὲ τὸ εὐρίσκω
 • IRHT
114-117v Herodianus Alexandrinus De quaesitis circa omnes nominum declin. 14-16, 18
127-132v Nicomedes medicus Lexicon 15 ex. Inc. mut., des. imperf. (litt. Α-Ι tantum : ed. Delatte 1939, pp. 303, lin. 5-314, lin. 22); ordo foliorum sic restituendus : ff. 127-128v, 130-131v, 129r-v, 132r-v ; sequitur remedium de litiaca
Incipit
ΠΡΙΝΟΒΑΛΑΝΟΣ
Desinit
ΙΤΕΑ ΣΑΛΙΝΗΝ
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
12 Miscellanea 079-80v 18

Témoins (4)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
079 Septuaginta Genesis 18 Gn 1, 1-7 tantum
079v Hagiographica Georgius m. Diospoli in Palaestina (S.), De dracone
 • BHG 0687-0687i
0687i 18
Incipit
εἰς τὴν Βυρητὸν τὸ κάστρον ἤτον ἕνας δράκων φοβερὸς
Desinit
καὶ εἰς τιμὴν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
 • Bollandistes
080-* Michael Psellus Opera 18 Characteres epistolici
Incipit
Τῶν πανταχόσε διαφημηζομένων σπουδαίων ἀνδρῶν ἐπ´ ἀρεταῖς
 • IRHT inc.
080r-v Epistulae Exempla 18 Citati : Gregorius Nazianzenus, Basilus Caesariensis, Gregorius Nyssenus, Synesius, Libanius, Michael Psellos
Incipit
ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς χρησιμώτατα τὰ γνωματεύματα τῶν σοφῶν