Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 53902

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Minoïde Mynas 19 ca. 1790-1860 possesseur

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation Suppl. gr. 1238
Archives et manuscrits suppl. gr. 1238

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (30)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
004v-6v Constantinus X Chrysobulla 14-16, 18
Incipit
Ὅτι χρὴ μετὰ πολλῆς ἀκριβείας τε καὶ σκέψεως ἐρευνᾷν
 • IRHT inc.
008-12v Michael Palaeologus VIII Nouellae Constitutiones 14-16, 18
019-126v Iohannes Zonaras Lexicon 14-16, 18
Incipit
Ὁ μὲν Θεὸς δι' οἰκείας χρηστότητος ἐλεύθερον καὶ ἀκαταδούλωτον
 • IRHT inc.
031 Constantinus Porphyrogenitus VII Nouellae constitutiones 14-16, 18
031v-32,65v Leo Sapiens VI Nouellae constitutiones 14-16, 18
Incipit
Ὁ λαβὼν ἐνέχειρον τὴν ἐπ' αὐτῷ ἀγωγὴν ἔχει
 • IRHT inc.
035v Moschion gnomologus Cognitiones 14-16, 18
039v Theologica De Haeresibus 14-16, 18 In testimonia hereticorum
Incipit
Αἱρετικῶν πρὸς ἀλλήλους δικαζομένων
 • IRHT
039v Ius ciuile Varia 14-16, 18
Titulus initialis
Περὶ δανείων γεωργικῶν
Incipit
Μηδεὶς δανείζων γεωργῷ τὴν αὐτοῦ γῆν
 • IRHT inc.
040 Hagiographica Artemius m. Antiochiae (S.), Passio metaphrastica
 • BHG 0172-0172e
0172e 16 Excerptum de Iuliano imperatore
Incipit
Ἰουλιανὸς τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου λέγει· οἶσθα καὶ τοῦτο
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
042 Epistulae Exempla
Incipit
Ὁ ἀπὸ τῆς κατηγόρου ἐγνωσμένος ἀπεστάλη
 • IRHT inc.
042 Versus et epigrammata Varia Duodecasyllabi in Theoleptum Philadelph.
Incipit
Ὄντως ποταμοὶ τῶν θεογράφων λόγων
 • IRHT inc.
049-51v Irene augusta De Testium Iuramento 14-16, 18
Incipit
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ ὁμοούσιε
 • IRHT inc.
052-53 Iohannes Beccus Cpl. ptr. XI De Gradibus Consanguinitatis 14-16, 18 Tomus synodalis anno 1278
 • IFEB
054-55 Isaac Comnenus I De Sportulis Pro Ordinatione Praestandis 14-16, 18
055,1.4-F 56 Alexius Comnenus I De Canonico 14-16, 18
057v-58,60-61 Constantinus Basilii I filius Prochiron legum 14-16, 18
064 Ius ciuile Varia De actionibus
Incipit
Ὅτι δύναται ὁ ἐνάγων εἴσω τριάκοντα ἡμερῶν τῆς κατηγορίας
 • IRHT inc.
064v-65v Iustinianus imperator I Nouellae
 • CPG 6893.4
14-16, 18
068v Athanasius Alexandrinus Opera 14-16, 18
Incipit
Κοινὸν ἄρχοντα εἶναι
 • IRHT inc.
068v-70 Athanasius Alexandrinus Opera descripta 14-16, 18
072-77 Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epp canonicas 14-16, 18
082v Astrologica, astronomica Seismologium
Incipit
Χρὴ δὲ τὸν ἀναγινώσκοντα προσέχειν... λέγομεν δέ
 • IRHT inc.
084v-87 Astrologica, astronomica Quaedam
Incipit
Πῶς φαίνεται ἡ σελήνη αἱματώδης
Incipit
Κριὸς διὰ τοῦτο κέκληται, διότι ἐν αὐτῷ γενόμενος ὁ ἥλιος
Incipit
Οὗτοι οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες σὺν ἡλίῳ ἢ σελήνῃ
 • IRHT inc.
090 Iohannes Zonaras Opera Glossae etymologicae in alphabetum graecum e lexico Iohannis Zonarae extractae
Incipit
Ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἀλφῶ
 • IRHT
092-94v,96-98v Manuel Moschopulus Erotemata grammatica 14-16, 18
Incipit
Τί ἐστι προσῳδία, ποιὰ τάσις ἐγγραμμάτου φωνῆς
 • IRHT inc.
100r-v Prodromus Theodorus De lenium et asperorum spirituum uocabulis
 • Hörandner 183 (Dubium)
14-16, 18
104-110v Herennius philosophus grammaticus De Sign.in Quib.uocabulis Differentia 18
112r-v Ammonius grammaticus De adfinium uocabulorum differentia 14-16, 18
Incipit
Ἄλφω καὶ ἀκφῶ, διαφέρει, ἄλφω τὸ ὠφελῶ, ἀλφῶ δὲ τὸ εὐρίσκω
 • IRHT
114-117v Herodianus Alexandrinus De quaesitis circa omnes nominum declin. 14-16, 18
127-132v Nicomedes medicus Lexicon 15 ex. Inc. mut., des. imperf. (litt. Α-Ι tantum : ed. Delatte 1939, pp. 303, lin. 5-314, lin. 22); ordo foliorum sic restituendus : ff. 127-128v, 130-131v, 129r-v, 132r-v ; sequitur remedium de litiaca
Incipit
ΠΡΙΝΟΒΑΛΑΝΟΣ
Desinit
ΙΤΕΑ ΣΑΛΙΝΗΝ
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
12 Miscellanea 079-80v 18

Témoins (4)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
079 Septuaginta Genesis 18 Gn 1, 1-7 tantum
079v Hagiographica Georgius m. Diospoli in Palaestina (S.), De dracone
 • BHG 0687-0687i
0687i 18
Incipit
εἰς τὴν Βυρητὸν τὸ κάστρον ἤτον ἕνας δράκων φοβερὸς
Desinit
καὶ εἰς τιμὴν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
 • Bollandistes
080-* Michael Psellus Opera 18 Characteres epistolici
Incipit
Τῶν πανταχόσε διαφημηζομένων σπουδαίων ἀνδρῶν ἐπ´ ἀρεταῖς
 • IRHT inc.
080r-v Epistulae Exempla 18 Citati : Gregorius Nazianzenus, Basilus Caesariensis, Gregorius Nyssenus, Synesius, Libanius, Michael Psellos
Incipit
ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς χρησιμώτατα τὰ γνωματεύματα τῶν σοφῶν