Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 71178

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes RGK III Pinakes - auteur RGK I RGK II Álbum de copistas II PLP
Janos Zsamboky 16 1531-1584 possesseur
 • 110677
Γεώργιος κόμης ὁ Κορίνθιος 15-16 1485 ca-1555 Neveu et élève d'Aristobule Apostolis (Arsène de Monembasie) ; à Candie (Crète) de 1535 à 1539, à Venise de 1540 à 1550 ; mort avant 1560. Il a acquis une partie de la collection de Michel et Aristobule/Arsène Apostolis, ainsi que celle de Marc Mamounas. Il vendit ses propres livres à Guido Ascanio Sforza. possesseur
 • 104806
 • 107e
 • 1159
Θεόδωρος Γαζῆς 15 1400-1476 A Rome dans l'entourage de Bessarion et du pape Nicolas V à partir de 1450 ; à sa mort, il laisse sa bibliothèque à son disciple Démétrios Chalcondyle autre 7 marg. Note, voir Speranzi "Omero" 2016
 • 109980
 • 211
 • 2661
 • 128
 • 165
Ἰωάννης Ῥῶσος 15 ?-1498 πρεσβύτερος ἐκ Κρήτης ; manuscrits datés entre 1455 et 1498 copiste 7v-8, 9, 85-138v, 225 l. 17-35, 226, 290r-v, 348v-349 Souscription aux ff. 447v-448 (voir Speranzi "Di Nicola" 2013, p. 127)
 • 105790
 • 298
 • 178
 • 237
 • 59- Roso, Juan
Μανουὴλ Δούκας ὁ Ἀτράπης 15 καθολικὸς γραμματικός ; présent en Italie sans doute dès les années 1440 (il collabore à Florence avec Démétrios Sgouropoulos) ; puis dans l'entourage du cardinal Bessarion à Rome copiste 9v-84v, 289, 293-342v, 349v-447, 501-507 Voir Harlfinger 1971, puis Speranzi "Di Nicola" 2013, p. 126 et Martinelli Tempesta 2013 (réfutation de l'attribution à Bessarion)
 • 107128
 • 407
 • 246
 • 338
Μάρκος Μαμούνας 15-16 Κρής ; une partie de sa bibliothèque (19 mss) est acquise vers 1535-1539 par Georges "Komes" de Corinthe possesseur
 • 107289
 • 432 e
 • 1741
Μακάριος Σερρῶν 15 Métropolite de Serres (avant 1447), moine au monastère de St Cyprien à Constantinople, puis dans le cercle de Bessarion en Italie, évêque de Halicz à la fin des années 1450 copiste 139-216v Voir Orlandi (2021)
 • 107070
 • 402
 • 1714
 • 244
 • 16192
Ἠσαΐας Κύπριος 15 Hiéromoine, collaborateur de Bessarion ; à Venise en 1463 en tant que chapelain de Bessarion et des Grecs copiste 3, 4-7, 219-225 l. 17, 225v, 226v-288v, 289v, 291-292v, 343-348, 508, 510v + marg. Voir Harlfinger 1971 et Speranzi "Omero" 2016 : mentionné comme commanditaire dans sa souscription par Jean Rhosos, il fut donc aussi le premier possesseur du livre
 • 104336

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 34157
Teuchos numérisation Wien ÖNB Phil. gr. 064
Teuchos catalogue Wien ÖNB Phil. gr. 064
Wien ÖNB num. Phil. gr. 064
Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina 71178

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
2437 Nessel, 1690, Breviarium et supplementum commentariorum Lambecianorum, sive catalogus, aut recensio specialis omnium codd. mss. graecorum, necnon linguarum orientalium biblioth. Caesareae Vindobonensis
2442 Hunger, 1961, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 1. Codices historici, codices philosophici et philologici 181-182

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Primavesi and Corcilius, 2018, Aristoteles, De motu animalium / Über die Bewegung der Lebewesen, Griechisch-deutsch. Historisch-kritische Edition des griechischen Textes und philologische Einleitung von P., O., Deutsche Übersetzung, philosophische Einleitung und erklärende Anmerkungen von C., K. Sigle Wg

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Bianconi, 2022, Il Codex Vaticanus a Bisanzio. Vicende e figure di una storia millenaria
Boureau, 2018, La version α du livre VII de la <i>Physique</i> d'Aristote et son rapport aux familles byzantines a et b 109 (+ n. 38), 111-112, 119-120, 136, 139
Brockmann et al., 2017, Exegetische Paratexte zur Physik des Aristoteles in griechischen Manuskripten aus der Renaissance: Einleitung und Edition passim
Cataldi Palau, 1991, La biblioteca di Marco Mamuna 575
Cataldi Palau, 2004, La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti 358 n. 291, 359 n. 296, 361
D'Agostino, 2012, Identificazione della mano di Giovanni Roso nel codice Laur. 4,25 271 n. 15, 273 n. 17
Despotakis, 2020, John Plousiadenos (1423?-1500). A Time-Space Geography of His Life and Career.
Fanelli, 2022, Cipro nella Biblioteca Marciana di Venezia. Manoscritti, testi e carte 69
Gallavotti, 1982, Note su testi e scrittori di codici greci 240
Gamillscheg, 2021, Jahreszeiten. Chronologische Systeme und ihre Bedeutung im Lauf der Geschichte Formulation de la date (ἀπὸ Χριστοῦ) dans le colophon de Iôannês Rhôsos, accompagnée de l'indiction et de l'année du pontificat de Calliste III (2e année), avec mention du patriarche de Constantinople 48
Giacomelli, 2020, La Vita Procli di Marino di Neapoli fra Niceforo Gregora e Bessarione. Appunti sul Laur. Plut. 86.3, con osservazioni sulla storia del testo del De Pythagorica secta di Giamblico in età umanistica 284, n. 1
Giacomelli, 2021, Ps.-Aristotele, 'De mirabilibus auscultationibus'. Indagini sulla storia della tradizione e ricezione del testo
Giacomelli, 2021, Aristotele e i suoi commentatori nella biblioteca di Bessarione 271
Groisard, 2013, Alexandre d'Aphrodise, Sur la mixtion et la croissance (De mixtione) CXXXI
Harlfinger, 1971, Die Textgeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν 419
Harlfinger, 1974, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften I
Harlfinger, 1977, Zu griechischen Kopisten und Schriftstilen des 15. und 16. Jahrhunderts Abb. 5
Harlfinger, 1980, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften II
Irigoin, 1991, Typologie et description codicologique des manuscrits de papier 290, 293
Isépy, 2016, Zur mittelaterlichen Überlieferung von Aristoteles' De motu animalium: die Bedeutung der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke und der Paraphrase Alberts des Grossen für die griechische Texttradition
Kermanidis, 2022-03-01, Allegorie und Lob der Physik: Das Proömium der Paraphrase des Theodoros Metochites zu naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles 178, n. 65
Labowsky, 1979, Bessarion's library and the Biblioteca Marciana 491
Lorusso, 2016, Locating Greek Manuscripts through Paratexts: Examples from the Library of Cardinal Bessarion and other Manuscript Collections 229-231 (+ n. 13), 246 (n. 52 et 53), 253, 261-264
Martinelli Tempesta, 2013, Per un repertorio dei copisti greci in Ambrosiana 141 sq.
Martínez Manzano, 1998, Constantino Láscaris. Semblanza de un humanista bizantino
Martínez Manzano, 2010, Los manuscritos griegos de Salamanca:del humanismo italiano al helenismo español 548 n. 10
Martínez Manzano, 2015, De Bizancio al Escorial. Adquisiciones venecianas de manuscritos griegos para la Biblioteca Regia de Felipe II: collecciones Dandolo, Eparco, Patrizi
Martínez Manzano, 2015, Historia del fondo manuscrito griego de la Universidad de Salamanca
Orlandi, 2020, Bessarione e il suo entourage: una postilla sul restauro quattrocentesco del Marc. gr. Z. 454 (= Venetus A). 406 (n. 23)
Orlandi, 2021, A Lesser-Known Member of Bessarion’s Milieu: The Scribe-Bishop Makarios A propos du copiste des ff. 139-216v 755, 756, 759, 760, 764, 768 (fig. 2)
Orlandi, 2023, Andronikos Kallistos: A Byzantine Scholar and His Manuscripts in Italian Humanism
Pingree, 1977, The Library of George, Count of Corinth 359
Prapa, 2012, Diagramme in der Handschriftentradition. Ein methodologischer Beitrag anhand der Überlieferungsgeschichte von Aristoteles, De Caelo sous le sigle V 31, 32 et n. 7, 18-21 ; 34 et Abb. 2
Rashed, 2001, Die Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schrift 'De generatione et corruptione' pl. 46
Rothe, 1991, Textillumination bei einigen Schreibern kretischer Herkunft im 15. Jahrhundert 359 n. 11
Samorì, 2022, I codici autografi del diacono Giorgio Metochites e la tradizione manoscritta delle sue opere
Sandri, 2020, Un trattato bizantino sulla sintassi preposizionale e la tradizione greca περὶ προθέσεων 227
Sicherl, 1997, Griechische Erstausgaben des Aldus Manutius: Druckvorlagen, Stellenwert, kultureller Hintergrund
Speranzi, 2011, Il ritratto dell'Anonimo. Ancora sui manoscritti di Alessio Celadeno, vescovo di Gallipoli e Molfetta 118
Speranzi, 2012, "De' libri che furono di Teodoro": una mano, due pratiche e una biblioteca scomparsa Parmi les mss souvent signalés comme provenant de Théodore Gaza mais non étudiés ici par D. Speranzi 346 n. 46
Speranzi, 2013, Di Nicola, copista bessarioneo passim (+ pl. 6b)
Speranzi, 2016, Omero, i cardinali e gli esuli. Copisti greci di un manoscritto di Stoccarda 46 n. 10, 48-52, 61-62, 111 n. 8
Speranzi, 2018, Scritture, libri e uomini all'ombra di Bessarione. II. La 'doppia mano' di Atanasio Calceopulo 197, 198 n. 17
Speranzi, 2021, Le mani del cardinale Note sulla scrittura greca di Bessarione 19, 20
Stefec, 2013, Zu Handschriften aus dem Umkreis des Michael Apostoles in Beständen der österreichischen Nationalbibliothek 231
Villa, 2022, Per l’identificazione della mano di Isaia di Cipro passim
Wittek, 1953, Manuscrits et codicologie. 288 n. 46
Zorzi, 2015, Per la tradizione manoscritta dell’inedito commento all’Etica nicomachea di Giorgio Pachimere: I. Il Marc. gr. 212 di Bessarione e i suoi apografi. II. Ermolao Barbaro e il commento di Pachimere (con una proekdosis del cap. 18) 258 n. 45
0117 Mathiesen, 1988, Ancient Greek music theory: a catalogue raisonné of manuscripts
0139t Muratore, 2001, Le Epistole di Falaride. Catalogo dei manoscritti
0619g Cataldi Palau, 1998, Gian Francesco d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca dell'Asolano

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (19)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
004 Simplicius In Aristotelis physicorum libros commentarius 15 1457
009-84v Aristoteles philosophus Physica 15 1457
085-138v Aristoteles philosophus De caelo 15 1457
161-172v Aristoteles philosophus De sensu et sensibilibus 15 1457
172v-176 Aristoteles philosophus De memoria et reminiscentia 15 1457
176-180v Aristoteles philosophus De somno et uigilia 15 1457
180v-184v Aristoteles philosophus De insomniis 15 1457
184v-186v Aristoteles philosophus De diuinatione per somnum 15 1457
186v-192v Aristoteles philosophus De motu animalium 15 1457
193-195v Aristoteles philosophus De longitudine et breuitate uitae 15 1457
195v-198 Aristoteles philosophus De iuuentute et senectute 15 1457
198-207v Aristoteles philosophus De respiratione 15 1457
208-216v Aristoteles philosophus De coloribus 15 1457
211-276. Aristoteles philosophus Meteorologica 15 1457
285-342v Aristoteles philosophus De partibus animalium 15 1457
343-447 Aristoteles philosophus Metaphysica 15 1457
453-499v Manuel Bryennius Harmonica
 • TLG 9029.001
15 1457
501-508 Timaeus philosophus De anima mundi et natura 15 1457
510v-510v Theodorus Gazae Solutiones 15 1457