Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Equipe référente :

ParaTexBib

Détails Contenus :

Type Contenu Remarque
Textus Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής, ὁ καὶ τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων συγγράψας, εἷς ἐστι τῶν μαθητῶν· ἐκοιμήθη ἐν Ἀντιοχείᾳ.