Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 

Catalogues :

Numéro de répertoire Remarque
1669 Lorenzo Tardo, « Un manoscritto καλοφωνικὸν del sec. XIII nella Collezione Melurgica bizantina della Biblioteca Universitaria di Messina », in : Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Athènes, 1935, p. 170-176.