Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 
Villes Dépôts Fonds Cotes Commentaire Pages
Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Χ. I. 05 (Andrés 347) 63
Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Ψ. II. 02 (Andrés 437) 63
Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Τ. I. 06 (Revilla 126) 66
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 1337 52-53
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 145 71 (+ n. 189)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 182
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 265 50 (+ n. 68), 54 n. 94
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 399 54-55 (+ pl. 13-15)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 005
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 015 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 016 passim (+ pl. 9)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 017 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 018 passim (+ pl. 10)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 019 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 020 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 021 65-67 (+ pl. 17)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 027 63-67 (+ pl. 16)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 045 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 046 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 048
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 050 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 070 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 072 passim
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 090 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 092
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 191 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 265 50 (+ n. 68)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 366 50 (+ n. 68)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. gr. 439 39 n. 4
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Urb. gr. 062
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Urb. gr. 144
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 0124
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 0134
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 0598 57 (+ n. 109)
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 0830
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1005
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1112
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1333
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1423
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1424 43 n. 25
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1427 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1429 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1441
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1444 67
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1446
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1453
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 1585
Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 2173 71 n. 189
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 036 (coll. 0350) 44
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 166 (coll. 0508) 63
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 167 (coll. 0740) 63-64
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 405 (coll. 0783) 47
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 450 (coll. 0652) 46
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z. 451 (coll. 0537) 46