Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 
Villes Dépôts Fonds Cotes Type Commentaire Tome Pages
Athêna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0483 207 (n. 30)
Jerusalem Patriarchikê bibliothêkê Panaghiou Taphou 012 200 (n. 5)
Jerusalem Patriarchikê bibliothêkê Panaghiou Taphou 404 199 (n. 4), 200 (n. 5), 207 (n. 1)