Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Siècle : 15

Date : 1443-1490

Remarque :

Matthias de Hunyad, surnommé Corvin à cause du corbeau de ses armes, né à Klausenburg le 27 mars 1443, roi de Hongrie en 1458 (couronné à Albe-Royale en 1458), roi de Bohème en 1469 et mort à Vienne le 6 avril 1490. Chevalier, II, coll. 3132-3134. Il avait réuni 50.000 manuscrits qui formèrent la "Bibliothèque Corvine". M.N. Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie.

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Berkovits, 1963, Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus
Gamillscheg et al., 1994, Matthias Corvinus und die Bildung der Renaissance. Handschriften aus der Bibliothek und dem Umkreis des Matthias Corvinus aus dem Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek. Katalog einer Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek 27. M

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
, Matthias Corvin, les bibliotheques princieres et la genese de l'etat moderne
Abel, 1878, Die Bibliothek des Königs Mathias Corvinus
Bolonyai, 2010, A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez.,
Bolonyai, 2010, A Sapphó-korvina titka
Bolonyai, 2011, Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary
Bolonyai, 2011, Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán
Bolonyai, 2011, Lapszéli jegyzetek Taddeo Ugoleto szótárában
Bolonyai, 2012, Das Rätsel der Sappho-Corvina
Bolonyai, 2012, Bonfini Héródianosz-fordításáról
Bolonyai, 2012, Corvina Graeca. A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül
Bolonyai, 2013, Ore rotundo – a phrase reborn in the Renaissance
Bolonyai, 2013, A firenzei Naldo Naldi levele, valamint négy könyvben megírt költeménye a fenséges könyvtár dicséretéről, Corvinus Mátyáshoz, Pannonia királyához
Bono and Biblioteca estense (Modena, Italy), 2002, Nel segno del corvo: libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490)
Csapodi and Csapodi-Gardonyi, 1982, Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus von Ungarn, 3e
Csapodi, 1973, The Corvinian Library. History and Stock
Csapodi-Gardonyi, 1963, Les scripteurs de la bibliothèque du roi Mathias
Csontosi, 1877, A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése
Fonkič, 1989, Ein unbekannter Autograph des Metropoliten Isidoros von Kiev
Gastgeber et al., 2011, Matthias Corvinus und seine Zeit: Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel
Gastgeber, 2005, Auf der Spur der Bibliotheca Corviniana. Peter Lambecks Reisebericht nach Buda aus dem Jahr 1666
Gastgeber, 2011, Griechische Corvinen. Additamenta
Gastgeber, 2020, Die griechische Bibliothek des Matthias Corvinus: Aspekte einer griechischen humanistischen Bibliothek nördlich der Alpen (15. Jh.)
Lengyel, 1978, The Library of the Humanist King Mathias Corvinus of Hungary
Madas, 2009, La Bibliotheca Corviniana et les Corvina “authentiques”
Masi, 2011, Nuovi manoscritti corviniani a Firenze. Ancora su Mattia Corvino e gli archivi Fiorentini
Mazal, 1990, Königliche Bücherliebe. Die Bibliothek des Matthias Corvinus
Mazal, 1990, Die Handschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias I. Corvinus von Ungarn in der österreichischen Nationalbibliothek
Mazal, 1995, Die Handschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus von Ungarn in der Österreichischen Nationalbibliothek
Nebbiai and Maillard, 2006, La bibliothèque de Mathias Corvin
Németh, Byzantine and Humanist Greek Manuscripts in Buda before 1526. The Limits of Studying the Greek Corvinas
Németh, 2010, A Mynas-kódex és a Corvina Könyvtár
Németh, 2010, I. Miksa Willibald Pirckheimernek küldött ajándékkönyvei: új budai eredetű görög kódexek?
Németh, 2011, The Mynas codex and the Bibliotheca Corviniana
Németh, 2011, Willibald Pirckheimer and his Greek codices from Buda
Németh, 2011, A Mynas kódex és VII. Konstantin történeti kivonatgyűjteménye
Németh, 2013, A Viennese Bibliophile in the Hungarian Royal Library in 1525
Németh, 2013, Egy bécsi bibliofil 1525-ös látogatása a budai királyi könyvtárban: Johannes Alexander Brassicanus hagyatéki leltára (1539)
Pajorin, 2009, Humanisták birodalomeszménye és Mátyás király
Pajorin, 2011, L’influsso del Concilio di Basilea sull’Umanesimo in Ungheria. I primi contatti degli Ungheresi con gli umanisti greci., ed. P. FARBAKY, L. A. WALDMAN
Pajorin, 2011, Il ruolo di Beatrice d’Aragona nel mecenatismo letterario di Mattia Corvino, Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento
Ruysschaert, 1982, Les manuscrits corviniens de la Vaticane
Tóth, 2011, Görög egyházatyák a Corvinában II
Tóth, 2011, Görög egyházatyák a Corvinában I
Tristano, 2009, La biblioteca greca di Mattia Corvino
Von Gebhardt, 1884, Ein Codes Corvinianus in der Universitätsbibliothek zu Göttingen
Zsupán, A Beatrix-psalterium geneziséhez
Zsupán and Tanner, 2008, The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of his Lost Library.
Zsupán, 2008, Vitéz János Leveleskönyve. ÖNB 431
Zsupán, 2009, Bevezető gondolatok a görög nyelvű corvinák problematikájához
Zsupán, 2011, Bartolomeo della Fonte levele Hunyadi Mátyáshoz (Cod. Guelf. 43 Aug. 2o, ff. Ir–IIIr)
Zsupán, 2012, Philosophia picta. A firenzei újplatonizmus budai recepciójához
0679b Németh, 2011, Egy újabb nemzetközi jelentőségű kódextöredék az Országos Széchényi Könyvtárban
0679c Németh, 2014, Fragments from the Earliest Parchment Manuscript of Eustratius’ Commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics
R(III)2448d Gastgeber, 2014, Miscellanea Codicum Graecorum Vindobonensium II. Die griechischen Handschriften der Bibliotheca Corviniana in der Österreichischen Nationalbibliothek. Provenienz und Rezeption im Wiener Griechischhumanismus des frühen 16. Jahrhunderts

Cotes :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Slovenská republika Bratislava Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV) fonds principal 394 kt codex Maurocordatianus. Ce ms. aurait fait partie de la bibliothèque de Mathias Corvin à Buda, puis aurait longtemps séjourné en Silésie avant d'appartenir à la famille Zay qui l'aurait offert à la bibliothèque de la communauté évangélique. possesseur Tétraévangile du XIe–XIIe siècle
Deutschland Erlangen UB fonds principal A 01 possesseur
Polska Kraków Biblioteka Jagiellońska Fonds principal 0543 possesseur Odyssée. Manuscrit copié par Démétrius Trivolis en 1469 pour lui-même. Fut peut-être cédé par Démétrius à Matthias Corvin.
Deutschland Leipzig UB Rep. I. F°. 17 (Naumann 28) possesseur
Deutschland München Bayerische Staatsbibliothek (BSB) Cod.graec. 157 possesseur
Deutschland München Bayerische Staatsbibliothek (BSB) Cod.graec. 449 possesseur
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 0741 possesseur
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) supplément grec 0607 possesseur Incertain, voir en dernier lieu Rance 2017
Sverige Uppsala UB fonds principal gr. 28A,B possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hist. gr. 001 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hist. gr. 008 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hist. gr. 016 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) phil. gr. 289 possesseur Incertain
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) Suppl. gr. 004 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) Suppl. gr. 030 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) Suppl. gr. 051 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) Suppl. gr. 177 possesseur
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 001 possesseur Hypothèse rejetée par Gastgeber R(III)2448d, 2014
Polska Wroclaw Biblioteka Uniwersytecka Rehdiger 492 possesseur