Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 15096

Type de cote : Actuelle

Titre : Mélanges ascétiques et hagiographiques

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes RGK III
Messina, Monastero San Salvatore "de Lingua Phari" (dell'Acroterio, del Faro) possesseur
 • 107494
Juan Páez de Castro 16 1515-1570 Se livres entrent à l'Escorial en plusieurs lots, entre 1571 et 1574 possesseur Voir Martínez Manzano
 • 103433
 • 288
Antonio di Messina (Carissimo) 15 (2/2) Il appose sa signature sur des manuscrits qui appartenaient au monastère de S. Salvatore del Faro (Messina) autre Sa signature (voir Lucà)
 • 102452

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 8130
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_15096.pdf notice de M. Richard avec complément d'E. Zizicas

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0973 Andrés, 1967, Catálogo de los Códices Griegos de la real Biblioteca de El Escorial. T. III: Códices 421-649 n° 547 191-195

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bianconi, 2018, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio
Bucca, 2016, Lucas Holste e il "thesoro nascosto" della Biblioteca del S. Salvatore di Messina: notizie inedite dal <i>Barb. lat.</i> 3074 281 n. 145
Cherubini, 2012, Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno
Devreesse, 1955, Les manuscrits grecs de l’Italie méridionale. Histoire, classement, paléographie 14, n. 5 ; 42
Evangelatou-Notara, 2000, Χορηγοί, κτήτορες, δωρητές σε σημειώματα κωδίκων. Παλαιολόγειοι χρόνοι N° 59 68, 186
Jaeger et al., 1952, Gregorii Nysseni Opera ascetica Virg. : famille z, Ω, famille avec Messina S. Salv. 80 227-229
Lucà, 1986, Antonio di Messina (alias Antonio Carissimo). Postilla ad un articolo recente Manuscrit du début du 12e s., probablement d'origine calabraise ; il a été restauré dans le scriptorium de S. Salvatore dell'Acroterio (Faro) di Messina en 1284-1285 par un moine Ignatios 154, 155, 158, 162, tav. 2
Lucà, 1989, Attività scrittoria e culturale a Rossano : da S. Nilo a S. Bartolomeo da Simeri (secoli X-XII)
Lucà, 1991, Scrittura e produzione libraria a Rossano tra la fine des sec. XI e l'inizio des sec. XII 127
Lucà, 2007, Dalle collezioni manoscritte di Spagna: Libri originari o provenienti dall'Italia greca medievale
Lucà, 2020, Reliquie di un Paterikòn in maiuscola ogivale inclinata: Grottaferrata, frammento gr. 4 (= Crypt. Β.β.XXVI nr. I Rocchi) 91 n. 90
Martínez Manzano, 2016, Las encuadernaciones de los códices griegos del Escorial y su relevancia para la historia de los textos 268
Martínez Manzano, 2022, Los manuscritos de Juan Páez de Castro procedentes del monasterio de San Salvador de lingua phari: crónica de un expolio 260, 276, 279, 287 n. 134, 293
Martínez Manzano, 2022, Per la storia della biblioteca del SS. Salvatore in lingua phari nei secoli XV e XVI 257, 263, 264, 270 (n. 40)
Mühlenberg, 1996, Gregorii Nysseni Oratio catechetica. Opera dogmatica minora, pars IV Y, classe 2, branche avec B (Add. 22509), R (Vat. gr. 444), Ω (Barrocci gr. 27), famille avec Λ LXXXIII-LXXXIV
Olivier, 2021, À propos de la transmission de la Chronique byzantine de l’an 811
Torre, 2019, Monachesimo italogreco e produzione libraria 96 (et n. 41)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (45)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-130 Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
13 1285 Textum diuersum, ordine quaestionum disturbato.
126v-130v Hippolytus Romanus De Christo et Antichristo
 • CPG 1872
 • BHG 0812zb
0812zb 12 Excerpta (ACHELIS, Hippolytstudien, p. 83-88)
 • P
133-135v Gnomica Varia Sententiae christianae
Incipit
Πᾶς χριστιανὸς ἁρμόζει ἐν ὁμονοίᾳ κατ' οἶκον διάγειν
Incipit
Περὶ τῶν εἰς μετάνοιαν μὴ ἐπιστρεφόντων
 • IRHT inc.
135v-136 Ascetica Quaedam De ieiuniis = Opusculum Scorialense IV
Incipit
Πᾶς χριστιανὸς τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν
 • IRHT inc.
 • P
136-137 Ascetica Quaedam De uita christiana = Opusculum Scorialense 5
Incipit
Οἱ καλῶς διοικοῦντες τὰ ὦδε
 • P
137r-v Ascetica Quaedam De uita christiana = Opusculum Scorialense VI
Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ
 • IRHT
137v-138 Ascetica Quaedam 11 Opusculum Scorialense VII
Incipit
ΕΞΕΣΤΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ
 • P
138v-139v Ascetica Quaedam Capitula ascetica XV = Opusculum Scorialense IX
Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, δύο εἰσιν λογισμῶν εἴδη
 • IRHT
139v--140 Ephraem Graecus Opera 13 1285 Excerpta quatuor
Incipit
Πᾶς χριστιανὸς ἀποτάσσεται
 • IRHT inc.
139v-141v Basilius Caesariensis Sententiae 13 1285 EXHORTATIO AD MONACHOS
140-142 Ascetica Quaedam De monachorum uita = Opusculum Scorialense XI
 • P
142v--218v Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
13 1285
Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος
 • IRHT inc.
142v-144 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 195 De Synesio et Euagrio 1322r 12
Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος
 • Bollandistes
142v-219v Apophthegmata Patrum Quaedam 13 1285 Novus Paradisus ; inc. mut.
Incipit
Σώφρονός τινος ἀνδρὸς καὶ ὄντος φιλοσόφου
 • IRHT inc.
 • P
156v-157v Ascetica Paulus simplex, disc. S. Antonii (S.), Apophthegmata de iuuandis mortuorum animis
 • BHG 1474t
1474t 13 1285
 • Bollandistes
159-160 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 3 De Conone presbytero 2080 13 1285
 • Bollandistes
160r-v Narrationes animae utiles De alia uirgine a Persis capta
 • BHG 1442g
1442g 12
 • Bollandistes
162v-164v Hagiographica Maria Deipara (S.), Miraculum de baptizato Iudaeorum filio
 • BHG 1076m
 • Wortley W487
1076m 13 1285
 • Bollandistes
164v-166v Daniel Scetiota Narrationes
 • CPG 7363
 • BHG 2099z-2102f
De coenobita ad iudicem delato seu de Dula monacho 2101b 13 1285
 • Bollandistes
166v-167 Narrationes animae utiles De stichario surrepto
 • BHG 1450ze
 • Wortley W489
1450ze 13 1285
 • Bollandistes
169v-140 Ephraem Graecus Opera 13 1285
171v-172 Narrationes animae utiles (Catégorie thématique) De uisitationibus Domini
 • BHG 1440q
 • Wortley W483
1440q 13 1285
 • Bollandistes
175v-176 Ascetica Pambo mon. in Aegypto (S.), Apophthegma
 • BHG 2329b
2329b 13 1285
 • Bollandistes
178-179v Narrationes animae utiles De monacho et nummis aureis
 • BHG 1450u
 • Wortley W493
1450u 13 1285
 • Bollandistes
180v-181v Narrationes animae utiles De arca martyris
 • BHG 1322v
 • Wortley W040
1322v 12 Anastasius Sinaita cod.
 • Bollandistes
181v-182 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 192 De Gregorio papa et monacho excomunicato 0721b 13 1285
 • Bollandistes
183v-184 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 45 De incluso tentato 1444u 13 1285
 • Bollandistes
185r-v Narrationes animae utiles (Catégorie thématique) De caritate in pauperes
 • BHG 1450p
 • Wortley W492
1450p 13 1285
 • Bollandistes
185v-186 Narrationes animae utiles De moniali paenitenti
 • BHG 1440r
 • Wortley W482
1440r 13 1285
 • Bollandistes
187-188v Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 107 De sanato leone 0696e 13 1285
 • Bollandistes
194r-v Narrationes animae utiles De lachanopola
 • BHG 1438i
1438i
 • Bollandistes
198v-199 Narrationes animae utiles De manu ambusta
 • BHG 1318fb
 • Wortley W557
 • Apophtegmes Anonymes N189
1318fb 13 ex. 1285
 • Bollandistes
199r-v Narrationes animae utiles (Catégorie thématique) De monacho Publio
 • BHG 1317e
 • Wortley W013
 • Apophtegmes Anonymes N409
1317e 13 ex. 1285
 • Bollandistes
200-201v Daniel Scetiota Narrationes
 • CPG 7363
 • BHG 2099z-2102f
De Anastasia patricia 0079-0080 13 1285
 • Bollandistes
201v-203v Narrationes animae utiles Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Visio de sorte animarum
 • CPG 2400
 • BHG 0999w-0999we, 0999x
0999w 13 1285
 • Bollandistes
203v-204v Anastasius Sinaita Narrationes animae utiles
 • CPG 7758.B-C
 • BHG 1448q-1448qn
C 15 De philentolo fornicatore 1322w 11-12
 • Bollandistes
207-209v Narrationes animae utiles Philotheus filius Iusti (S.), Narratio
 • BHG 2373-2373b
2373 13 1285
 • Bollandistes
209v-214v Narrationes animae utiles De Sergio Alexandrino
 • BHG 1449i
1449i 13-14
212v-213v Narrationes animae utiles De magistriano et mendico caeco
 • BHG 1322a
 • Wortley W529
 • Apophtegmes Anonymes N039
1322a 12
 • Bollandistes
213v-216v Narrationes animae utiles Cosmae mon. CP. uisio (narratio)
 • BHG 2084-2085
2085 13 1285
 • Bollandistes
216v-218v Narrationes animae utiles Euphrosynus coquus (S.), Vita
 • BHG 0628
0628 13 1285
 • Bollandistes
218v-219v Narrationes animae utiles Isaias presb. inclusus Nicomediae (S.), Visio de missarum stipendio
 • BHG 2208
2208 13 1285
 • Bollandistes
219v-246v Gregorius Nyssenus De uirginitate
 • CPG 3165
12 (1/2) SC 119, p. 258
Incipit
Πολλοῖς μὲν ἤδη γέγονεν ἡ παρθενία τῶν πρὸς ἐπὶδειξιν λόγων
 • Biblio
247-286v Gregorius Nyssenus Oratio catechetica magna
 • CPG 3150
12 (1/2)
 • Biblio
A Hagiographica Sergius et Bacchus mm. in Syria (SS.), Passio metaphrastica
 • BHG 1625
1625 12
 • Bollandistes