Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16325

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II IRHT – Personnes
Δημήτριος Λάσκαρις Λεοντάρης 15 1418-1475 post possesseur
 • 130
 • 103969
Firenze, Libreria Medicea privata 15 (2/2) possesseur
 • 104509

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 8659
Firenze BML num. Plut.55.4 55. 04

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0996 Bandini et al., 1961, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae 2 218-238

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Dain, 1967, Les stratégistes byzantins ms. L 372, 376-377, 382-385

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bandini, 2016, La Ciropedia dell'Escorial e il suo contesto a Costantinopoli (sec. IX-X) 37
Bevilacqua, 2013, Basilio parakoimomenos e i manoscritti miniati: impronte di colore nell'Ambrosiano B 119 sup. 1020, 1021, 1024
Bianconi, 2011, Un altro Plutarco di Planude 117
Boter, 1999, The Encheiridion of Epictetus and its three Christian adaptations Sigle M 200
Carlini, 2019, Due testi ‘intrusi’ nella Sylloge Tacticorum del Laurenziano Plut. 55, 4 ?
Condello and Magnani, 2019, Il ms. Vat. Barb. gr. 69 e lo pseudo-Archiloco (frr.°°327 e °°328 w.2). Testo, contesto e ipotesi attributiva 88
D'Agostino and Degni, 2014, La Perlschrift dopo Hunger : prime considerazioni per una indagine 87
D'Agostino and Degni, 2020, Considerations on origin and development of the Perlschrift 187
De Curtis, 2022, Struttura e organizzazione della Sylloge Tacticorum (Laur. Plut. 55.4)
Dennis, 2010, The Taktika of Leo VI X
Eramo and Haldon, 2018, Appunti di tattica: de militari scientia Sigle L, témoin unique ; notice descriptive aux p. 43-45 43-45
Eramo, 2010, Siriano. Discorsi di guerra 24
Eramo, 2019, Sulla tradizione dello <i>Strategicon</i> dell'imperatore Maurizio: i comandi latini 50 (+ n. 5)
Goeke-Mayr and Makris, 2020, Dating the codex Patmiacus 171: Iconoclastic remarks on the Byzantine illuminated manuscripts of the Book of Job and on the supposed origins of the Catenas in the 6th century 455
Greatrex et al., 2005, Urbicius' Epitedeuma: an edition, translation and commentary 43, 44
Irigoin, 1959, Pour une étude des centres de copie byzantins (suite) 178-179
Jackson, 2004, The Greek Manuscripts of Jean Hurault de Boistaillé 235
Manfredini, 2000, La recensio constantiniana di Plutarco 656, 658
Muratore, 2009, La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi
Németh, 2015, Layers of Restorations: Vat. gr. 73 Transformed in the Tenth-, Fourteenth-, and Nineteenth Centuries 299 (n. 63)
Németh, 2018, The Excerpta Constantiniana and the Byzantine appropriation of the past
Pérez Martín, 2013, The Reception of Xenophon in Byzantium: The Macedonian Period 841
Petrou, 2020, Intellectual Relationships between the Byzantine and Serbian Elites during the Palaiologan Era Sub "Laur. Plut. 55.47" 84
Piscopo, 1969, La tradizione manoscritta della parafrasi del manuale di Epitteto di S. Nilo Sub nomine "Laurenziano IV plut. 55 nr. 25" 593 n. 3
Rance, 2018, The Reception of Aineias’ Poliorketika in Byzantine Military Literature
Rance, 2022, Finding the Right Words: A Letter to the Emperor (Laur. plut. 55.4, f. 197v) – Books, Education and Rhetoric in a Late Byzantine Household
Rance, 2022, A late Byzantine book inventory in Sofia, Dujčev gr. 253 (olim Kosinitsa 265) – a monastic or private library? 994, n. 41 ; 1006, 1009... 1013, 1023...1026
Rodriquez, 2022, Frustula minima Messanensia (con i resti di un manoscritto polibiano del X secolo) 150 (et n. 80)
Spanneut, 2007, Commentaire sur la Paraphrase chrétienne du Manuel d'Épictète
Speranzi, 2010, Note codicologiche e paleografiche 19
Speranzi, 2021, Il Metropolita e il cavaliere. Un ignoto autografo cortasmeniano alla Nazionale di Firenze 449
Taragna, 2013, La cosiddetta "Rhetorica militaris di Siriano Magistro": in margine a una nuova edizione 325-326, 330, 332, 350 n. 89, 351 n. 90
Taragna, 2016, Le demegorie protrettiche di Costantino VII Porfirogenito. Nuova editione e traduzione 224 n. 41
1004e Bernabò, 2011, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana
1131v Géhin, 2000, Les adaptations chrétiennes du Manuel d'Epictète 80
1444 Meyïer, 1955, Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices manuscripti. VI. Codices Vossiani graeci et Miscellanei A propos des annotations de Demetrius Leontares 47
1451g Featherstone, 2002, Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis 457

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-405 10 med. Parchemin

Témoins (22)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Chronologica Chronica 10 med. Schreiner 98A
 • Biblio
001-2 Constantinus Porphyrogenitus VII imp. Praecepta imperatoris 10 med. Inc. mut.
 • Biblio
003-67 Mauricius I imp. Libri duodecim strategicorum 10 med.
 • Biblio
068-76 Tactica Varia 10 med. De militari scientia, inc. mut.
Incipit
ΤΩΣ ΑΡΜΑ ΦΟΡΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΟΙΔΑΣΙ
 • Biblio
076v-103 Tactica Varia 10 med. Hypotheseis
Incipit
ΟΤΙ ΦΙΛΟΠΟΝΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΞΥΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΑΝΔΡΕΙΟΤΑΤΟΝ
 • Biblio
104-130v Syrianus magister tacticus De re strategica 10 med. Inc. mut.
Incipit
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ
 • Biblio
131r-v Mauricius I imp. Libri duodecim strategicorum 10 med. Excerptum
 • Biblio
132-142v Asclepiodotus Tactica 10 med.
 • Biblio
132-143* Asclepiodotus Tactica 10 med.
143-153 Aelianus tacticus Tactica 10 med.
 • Biblio
153v-180v Aeneas tacticus Poliorcetica 10 med.
 • Biblio
181-195v Arrianus Flauius Tactica 10 med.
 • Biblio
196r-v Arrianus Flauius Acies contra Alanos 10 med. des. mut.
 • Biblio
197-215v Onasander tacticus Strategicus 10 med. Inc. mut.
 • Biblio
218-232v Syrianus magister tacticus Rhetorica militaris 10 med.
 • Biblio
231-243v Sextus Iulius Africanus Cesti
 • CPG 1691
10 med.
 • Biblio
244-251v Epictetus Paraphrasis christiana in Enchiridion 10 med.
 • Biblio
251v-253v Epictetus Explicatio paraphrasis christianae in Enchiridion 10 med. Des. imperf. 1, 2, 62
 • Biblio
253-280v Leo Sapiens VI imp. Problemata 10 med. Des. mut.
 • Biblio
281-400v Leo Sapiens VI imp. Tacticae constitutiones 10 med.
 • Biblio
401-403 Leo Sapiens VI imp. Opera 10 med. Excerptum Quomodo Saracenis debelletur
 • Biblio
404, 403, 405v Constantinus Porphyrogenitus VII imp. Opera 10 med. Excerpta de moribus diuersarum gentium
 • Biblio