Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16605

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) IRHT – Personnes RGK I RGK II RGK III Pinakes - auteur
Firenze, Convento di San Marco 15-19 1436-1883 Le noyau principal des mss grecs vient de Niccolò Niccoli (mort en 1437) ; la bibliothèque a été intégrée à la Laurenziana en 1883 possesseur Voir Ullman-Stadter
 • Firenze, Convento di S. Marco
 • 104504
Ἀνδρόνικος Κάλλιστος 15 1400 ca-1476 ca A Padoue dans l'entourage de Pallas Strozzi, au début des années 1440, puis à Bologne où il enseigne le grec (1458-1459), puis de nouveau à Padoue (1458-1462) ; à Bologne, au Studio (1462-1466) ; à Rome dans le cercle de Bessarion de 1466 à 1471 ; à Florence en 1471-1475, dans l'entourage de Politien, à qui il enseigne le grec ; ses livres sont vendus à Milan en 1475-1476 au moment de son départ pour l'Angleterre, où il est mort copiste 1 (haut) Identification: Harlfinger (Aristoteles Graecus)
 • 102338
 • 18
 • 25
 • 31
 • 197

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Teuchos catalogue Fir. Laur. Plut. 71.03 Aristoteles Graecus Projekt
Firenze BML num. Plut.71.3 71. 03
Arca 100067432

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0996 Bandini et al., 1961, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae 3 2-5
R(III)0124 Moraux et al., 1976, Aristoteles Graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristoteles. Erster Band Description 223-227, 472

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Agiotis, 2021, Leon Magentenos, Commentary on Aristotle, prior Analytics: Critical Edition with Introduction and Translation XXVIII, XXXVI (n. 86)
Clausi and Lucà, 2018, Il "sapientissimo calabro": Guglielmo Sirleto nel V centenario della nascita (1514-2014): problemi, ricerche, prospettive: atti del Convegno, Roma, Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini - Sala delle canonizzazioni, 13-15 gennaio 2015
De Gregorio, 1991, Osservazioni ed ipotesi sulla circolazione del testo di Aristotele tra Occidente e Oriente 495 n. 39
Harlfinger, 1971, Die Textgeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν
Harlfinger, 1974, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften I
Luna, 2014, Le cinquième chapitre des Catégories d'Aristote d'après le témoignage des commentateurs néoplatoniciens 5, 8, 15-19, 24-25, 30
Maksimczuk, 2023, The Byzantine Reception and Transmission of William of Ockham's Summa totius logicae 73 n. 15
Muratore, 2009, La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi
Orlandi, 2014, Baldassar Migliavacca lettore e possessore di codici greci 157 n. 1
Orlandi, 2023, Andronikos Kallistos: A Byzantine Scholar and His Manuscripts in Italian Humanism
Papazoglou, 2008, Ἰωσὴφ Φιλάγρης ἢ Φιλάγριος. Ἕνας λόγιος Κρητικὸς ἱερωμένος καὶ ἀριστοτελικός σχολιαστὴς τοῦ 14ου αἰῶνα. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Βενετοκρατίας στὴν Κρήτη
Speranzi, 2010, La biblioteca dei Medici. Appunti sulla storia della formazione del fondo greco della libreria medicea privata 239 n. 51
Ullman and Stadter, 1972, The Public Library of Renaissance Florence. Niccolò Niccoli, Cosimo de' Medici and the Library of San Marco 258

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-315 13 (2/2) Papier Les ff. 1-25v, 140r-v, 217-223v, 312-313v sont une restauration, fin 14e-début 15e (ca. 1399)

Témoins (18)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001 Dauid philosophus Prolegomena philosophiae 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Initium tantum, sine titulo (CAG XVIII, 2, p. 1, l. 4-8) ; sequitur schema
001v Leo Magentinus Opera 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Excerptum breuissimum (uide cod. Vat. gr. 244 f. 32 et Par. Coisl. 170 ff. 173v-174; CAG IV.1, p. XLV); sequuntur schemata
Incipit
[δ]ιατὶ λέγονται φωναὶ ὡς ὕλη τῆς λογικῆς πραγματείας
002--19v (in marg. et interl.) Leo Magentinus In Porphyrii Isagogen 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Cum textu
002-11v, 013r-v, 015-19v Porphyrius Isagoge siue quinque uoces 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Cum glossis interlinearibus et scholiis marginalibus et schemmatibus (ff. 1 et 4v)
012r-v, 020-25v Michael Psellus Scholia duo in Porphyrii Isagogen (phi. 13)
 • Psellos PHI.013
14 ex. - 15 in. 1399 ca.
Titulus initialis
Ἐκ τῶν τοῦ Ψελλοῦ εἰς τὸ Τῶν γὰρ πραγμάτων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνεστώτων ἢ ἀνάλογον τῇ ὕλῃ καὶ τῷ εἴδει τὴν σύστασιν ἐχόντων.
Incipit
ὁ δα(υὶ)δ οὕτως ἑρμηνεύει το παρὸν χωρίον
 • Dumbarton Oaks
012v Leo Magentinus In Porphyrii Isagogen 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Folium insiticium
Titulus initialis
Τοῦ Μαγεντηνοῦ εἰς τὸ αὐτό Τῶν γὰρ πραγμάτων ἐξ ὕλης καὶ εἰδους συνεστώτων
 • Dumbarton Oaks
014 Michael Psellus Opera 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Scholium (in folio insiticio)
Incipit
Προσεπεξεργαζόμενοι δὲ τὰ περὶ τῆς διαφορᾶς
 • Dumbarton Oaks
026-34 Philosophica Varia 13 (2/2) Synopsis quinque uocum (ed. Busse e cod. Urb. gr. 56, CAG IV.3, 1891, pp. XXXVII ss.), cum schemmate (f. 38)
Titulus initialis
Σύνοψις τῶν πέντε φωνῶν
Incipit
Ἐπὶ πάσης τέχνης
Desinit
παρὰ φύσιν θεωρηθήσεται
 • Dumbarton Oaks
034-37v Ammonius philosophus In Porphyrii isagogen siue quinque uoces 13 (2/2) Sine titulo: CAG IV.3, p. 110 l. 7 - p. 128, l. 3 ; sequuntur scholia et schemata (f. 38r-v)
039-75 Ammonius philosophus In Porphyrii isagogen siue quinque uoces 13 (2/2) Cum scholiis et schematibus ; sequuntur (ff. 75-82v) scholia et schemata
083-84 Aristoteles philosophus Aristotelis uita uulgata 13 (2/2)
084-85 Logica Quaedam 13 (2/2) De arte logica disputatio (ed. A. Busse, CAG XII 1, p. X–XII)
Incipit
ἐπειδὴ δὲ λογικῆς πραγματείας ἀρχὴ τὸ προκείμενον βιβλίον
Desinit
συμβιβαζομένη δὲ τοῖς πράγμασι μέρος ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας
089--139 Aristoteles philosophus Categoriae 13 (2/2) Cum lacunis ; cum commentario Ammonii
140r-v Aristoteles philosophus Categoriae 14 ex. - 15 in. 1399 ca. Excerptum (cap. 15,15b17-33); sequuntur uersus
141v-216v Iohannes Philoponus In Aristotelis categorias commentarius 13 (2/2)
217--315 Aristoteles philosophus De interpretatione 13 (2/2) Cum commentario Ammonii
217--315 Ammonius philosophus In Aristotelis de interpretatione commentarius 13 (2/2) Ff. 217-223v, 312-313v suppleta manu saec. 14 ex.-15 in. ; sequuntur (f. 315r-v) scholia, schemata et subscriptio
85--139v Ammonius philosophus In Aristotelis categorias commentarius 13 (2/2)