Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16662

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II RGK III Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) Pinakes - auteur
Niccolo di Giacomo da Siena possesseur
Ἰάνος Λάσκαρις 15-16 1445-1534 Sa bibliothèque est acquise par le cardinal Niccolò Ridolfi à la suite d’un prêt contracté par Janus Lascaris en 1525 et pour lequel le cardinal offre sa garantie, la bibliothèque de Lascaris servant de caution possesseur
 • 197
 • 245
 • Lascaris, Janus
 • Iohannes Rhyndacenus Lascaris

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Firenze BML num. Plut.74.7 74. 07
Medium 100067482

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
D. Baldi, Il greco a Firenze e Pier Vettori (1499-1585), Hellenica, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014 30 (n. 167)
M. Bandini, « La Ciropedia dell'Escorial e il suo contesto a Costantinopoli (sec. IX-X) », Manuscritos griegos en España y su contexto europeo: Greek Manuscripts in Spain and their European Context, Clásicos Dykinson Monografías, Madrid, Dykinson, 2016, p. 31-46 40 n. 35
M. Bernabò, La collezione di testi chirurgici di Niceta. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74.7. Tradizione medica classica a Bisanzio, Folia Picta. Manoscritti miniati medievali 2, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010
M. Bernabò, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2011
D. Bianconi, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio, Hellenica 66, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2018 160
V. Boudon-Millot, Galien. Introduction générale. Sur l'ordre de ses propres livres. Sur ses propres livres. Que l'excellent médecin est aussi philosophe, Collection des Universités de France 453, Paris, Les Belles Lettres, 2007
P. Bouras-Vallianatos, « Bizanslı Hekimlerin Şifa Sanatı Bağlamının İncelenmesi. Contextualizing the Art of Healing by Byzantine Physicians », Hayat Kısa, Sanat Uzun. Bizans’ta Şifa Sanatı. Life Is Short, Art Long. The Art of Healing in Byzantium, Pera Müzesi Publication 73, Istanbul, Pera Museum, 2015, p. 104-122 119 (fig. 8)
C. Brockmann, , « Textkritische Überlegungen zu Ioannikios als Schreiber von Galen- und Aristotelestexten », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 615-632, 1249-1256 66-68, 621, 623-627, 629-631, 849
C. Brockmann, , « Manuskriptanalyse und Edition. Zur Textkonstituierung von Galens Kommentar zu Hippokrates, De articulis », dans M. D'Agostino (éd), Alethes Philia. Studi in onore di Giancarlo Prato, Collectanea 23, Spoleto, Centro italiano di studi sull' alto medioevo, 2010, p. 65-76 65-76, pl. I-IV
M. Cronier, « Un manuscrit méconnu du 'De materia medica' de Dioscoride: New York, Pierpont Morgan Library, M. 652 », Revue des études grecques, 125, 2012, p. 95-130 117
A. Debru, I. Garofalo, Galien. Les os pour les débutants. L'anatomie des muscles, Collection des Universités de France 441, Paris, Les Belles Lettres, 2005
P. Degni, « I manoscritti dello 'Scriptorium' di Gioannicio », Segno e Testo, 6, 2008, p. 179-248 218 n. 142
P. Degni, « Qualche considerazione sui più antichi "corpora" bizantini di medicina : Il Marc. gr. 269 (533) », Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale, Collectanea 28, Spoleto, Centro italiano di studi sull' alto medioevo, 2012, p. 295-310 296 & n. 3, 301 & n. 19
F. Giorgianni, , « Tradizione e selezione del 'corpus hippocraticum' nel 'de corporis humani fabrica' di Teofilo », dans I. Garofalo (éd), Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci. Atti del II seminario internazionale di Siena, Certosa di Pontignano, 19-20 settembre 2008, Biblioteca di Galenos 2, Pisa, Roma, Fabrizio Serra, 2009, p. 43-77
F. Giorgianni, « Der kontaminierte Hippokrates : textkritischer Wert und Vorlagen der Handschschrift Parisinus gr. 2142 », Handschriften- und Textforschung heute : Zur Überlieferung der griechischen Literatur : Festschrift für Dieter Harlfinger aus Anlass seines 70. Geburtstages, Serta Graeca, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 2014, p. 11-24 sigle B d'Hippocrate 12
S. Ihm, Clavis Commentariorum der antiken medizinischen Texte, Clavis commentariorum antiquitatis et medii aevi 1, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002
J. Irigoin, « L'Hippocrate du cardinal Bessarion (Marcianus graecus 269 [533]) », Miscellanea Marciana di studi Bessarionei, Medioevo e umanesimo, Padova, Editore Antenore, 1976, p. 161-174 171-174
J. Jouanna, , « Apollonios de Kition. Commentaire d'un traité hippocratique consacré aux articulations », dans G. D'Andiran (éd), La médecine ancienne, du corps aux étoiles (Fondation Martin Bodmer, 30 octobre 2010 - 30 janvier 2011), Cologny - Paris, Fondation Bodmer - Presses Universitaires de France, 2010, p. 302-303 4 planches
J. Jouanna, « Une leçon méconnue d'Hippocrate attestée dès le IIIe siècle avant J.-C. chez le glossateur Bacchéios de Tanagra dans Blessures de têtes, C. 19 (Littré III, 252, 10 = M. Hanson, CMG I 4, 1, p. 88, 6) : βλιχῶδες ou πλιχῶδες ? », Revue des études grecques, 125, 2012, p. 273-282
S. Lazaris, Art et science vétérinaire à Byzance, Bibliologia 29, Turnhout, Brepols, 2010
S. Lazaris, « Des chevaux, des textes et des images dans l'antiquité tardive et à Byzance », 2010, p. 485-502
F. Marchetti, « Un manoscritto "senza pari": le illustrazioni », In BUB. Ricerche e cataloghi sui fondi della Biblioteca Universitaria di Bologna, Bologna, Minerva, 2010, p. 41-63 43, 54
F. Marchetti, « La trasmissione delle illustrazioni del Dioscoride di Vienna negli anni intorno alla caduta di Costantinopoli (Cod. Baks Coll. Dio. 1, Natural History Museum, Londra; Ee. V. 7, Cambridge University Library, Cambridge; e C 102 sup., Biblioteca Ambrosiana, Milano) », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 66, 2016, p. 153-178 154 n. 5, 165
M. Marganne, , « A la recherche de l'oeuvre perdue d'Héliodore », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 66-82
M. Marganne, « Aspects chirurgicaux du Codex de Nicétas dans les affections articulaires », Actes des Journées d'histoire des maladies des os et des articulations. Paris, Hôpital Cochin, 21-22 novembre 2008 = Rhumatologie pratique, 267, 2, Paris, 2009, p. 37-40
B. Mondrain, , « Les manuscrits grecs de médecine », dans J. Jouanna (éd), Colloque: La médecine grecque antique. Actes, Cahiers de la villa Kérylos 15, Paris, De Boccard, 2004, p. 267-285
B. Mondrain, , « Démétrios Angelos et la médecine: contribution nouvelle au dossier », dans A. Roselli (éd), Storia della tradizione e edizione dei medici greci. Atti del VI Colloquio internazionale, Paris 12-14 aprile 2008, Collectanea 27, Napoli, M. D'Auria, 2010, p. 293-322 303 n. 29
B. Mondrain, « La place de la Collection hippocratique à Byzance d’après les manuscrits », Hippocrate et les hippocratismes : médecine, religion, société. XIVe colloque International Hippocratique, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2015, p. 385-399 388
D. Muratore, La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, Hellenica 32, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009
P. Orsini, , « Minuscole greche informali del X secolo », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 41-70
A. Pontani, , , « Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris », dans M. Cortesi (éd)E. Maltese (éd), Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV. Atti del Convegno internazionale Trento 22-23 ottobre 1990, Napoli, M. D'Auria, 1992, p. 363-433 367
T. Raiola, , « Per l'edizione del Commento di Galeno a 'Officina del medico' », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 187-197 187
T. Raiola, « Galeno, Commento a Officina medici (Un nuovo incipit per il III libro) », Bollettino dei classici, III.32, 2011, p. 73-92 73 n. 3
E. Serafinová, « Beobachtungen zum Codex Vindobonensis Medicus graecus 4 », Acta Antica Hungarica, 51.3, 2011, p. 345-352
A. SIMPSON, « The propaganda value of imperial patronage: ecclesiastical foundations and charitable establishments in the late twelfth century », Byzantinische Zeitschrift, 108 (1), 2015, p. 179-206 199
D. Speranzi, , « Note codicologiche e paleografiche », dans M. Bernabò (éd), La collezione di testi chirurgici di Niceta. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74.7. Tradizione medica classica a Bisanzio, Folia picta 2, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, p. 13-35
D. Speranzi, Marco Musuro. Libri e scrittura, Supplemento al Bollettino dei Classici 27, Roma, Accademia dei Lincei, 2013 44
G. Storti, « Metrodora’s Work On the Diseases of Women and their Cures », Estudios bizantinos, 6, 2018, p. 89-110 104 (et n. 46)
A. Touwaide, « Byzantine Medical Manuscripts. Towards a new catalogue with a specimen for an annotade checklist of manuscripts based on an index of Diels' catalogue », Byzantion, 79, 2009, p. 453-595 495 n. 331
W. Wolska-Conus, « Palladios – “Le Pseudo-Galien” (Ὁ Νεώτερος Ἐξηγητής) – dans le commentaire de Stéphanos d’Athènes aux Aphorismes d’Hippocrate », Revue des études byzantines, 58, 2000, p. 5-68 45-46
0146z M. Agati, La minuscola "bouletée", Littera Antiqua 9.2, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1992

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (16)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
010-13v Hippocrates medicus De officina medici 10 Praemittuntur index codicis (ff. 2-7v) et epigrammata 3 (ff. 8v-9v) ; ff. 1r-v et 8 uacua
 • Biblio
014-34v Hippocrates medicus De fracturis 10
 • Biblio
034v-75 Hippocrates medicus De articulis 10
 • Biblio
075-81v Hippocrates medicus De capitis uulneribus 10 Des. mut.
 • Biblio
082-90v Galenus medicus De methodo medendi libri XIV 10 De fracturis (excerpta e lib. VI, cap. 5-6, ed. K. X 423-455)
 • Biblio
090v-180v Oribasius Collectiones medicae 10 Excerpta 150 e lib. XLVI-XLIX de chirurgia : citantur GALENVS, HELIODORVS, ARCHIGENES, ANTYLLVS, ASCLEPIADES, HERAKLAS et RVFVS ; ordo foliorum sic restituendus : ff. 90v-105v, 114-121v, 106-113v, 122-180v
 • Biblio
180v-225v Apollonius Citiensis In Hippocratis de articulis commentarius 10 Cum figuris
 • Biblio
225v-227v Soranus medicus De signis fracturarum 10 Cap. 23 a capite ad calcem
 • Biblio
228-240v Soranus medicus De fasciis 10 Cap. 60, cum figuris
 • Biblio
240v-263v Paulus Aegineta medicus Epitome medica 11 Lib. VI, cap. 89-92 ; lib. III, 23 ; lib. VI, 93-122, 42 et 76
 • Biblio
263-276 Galenus medicus De ossibus ad tirones 10
 • Biblio
276-284v Rufus Ephesius Nomenclatura rerum ad hominem pertinentium (Libri III) 10
 • Biblio
284v-286 Rufus Ephesius De ossibus 10
 • Biblio
286-301v Galenus medicus De fasciis liber 10
 • Biblio
301v-314 Palladius Medicus Scholia In Hippocratis De Fracturis 10
 • Biblio
314-407 Galenus medicus In Hippocratis librum de articulis et Galeni in eum commentarii IV 10 Ed. K. XVIII, A, 300-767
 • Biblio