Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16691

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II RGK III Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) Pinakes - auteur IRHT – Personnes PLP
Ἰανὸς Λάσκαρις 15-16 1445-1534 Sa bibliothèque est acquise par le cardinal Niccolò Ridolfi à la suite d’un prêt contracté par Janus Lascaris en 1525 et pour lequel le cardinal offre sa garantie, la bibliothèque de Lascaris servant de caution possesseur Acheté à Corfou par Lascaris pour les Médicis
 • 197
 • 245
 • Lascaris, Janus
 • 1604
 • 106666
Firenze, Libreria Medicea privata 15 (2/2) possesseur
 • 104509
Κράτερος (PLP 13718) 14 Collaborateur de Nicéphore Grégoras copiste 72-271v Voir Bianconi, "La controversia palamitica"
 • 106577
 • 13718

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 37501
Firenze BML num. Plut.75.6 75. 06
Internet Culturale Fir. BML Plut. 75.06

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0996 Bandini et al., 1961, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae 3 147-151

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Dain, 1967, Les stratégistes byzantins ms. S 372, 376-377, 388

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bianconi, 2008, La controversia palamitica. Figure, libri, testi e mani Identification du copiste des ff. 72-271v (Crateros, collaborateur de Nicéphore Grégoras) 372 n. 104
Bianconi, 2011, Un altro Plutarco di Planude Copié par l'Anonymus G (I. Pérez Martin), en collaboration avec Cratéros 125 n. 40
Bianconi, 2012, "Duplici scribendi forma". Commentare Bernard de Montfaucon Parmi les mss copiés par Crateros 311
Burri, 2021, Michele Apostolio e la produzione di manoscritti di contenuto geografico : il Parm. Pal. 9 nel suo contesto 51 n. 6
Doyen-Higuet, 2006, L'Epitomé de la 'Collection d'hippiatrie grecque'. Histoire du texte, édition critique, traduction et notes. Tome 1 69-70
Gallo, 2013, Miscellanea Graecolatina I
Jackson, 2004, The Greek Manuscripts of Jean Hurault de Boistaillé 235
Lazaris, 2010, Art et science vétérinaire à Byzance
McCabe, 2007, Byzantine encyclopaedia of horse medicine: the sources, compilation, and transmission of the Hippiatrica pl. 7
Pietrobelli, 2023, Une nouvelle traduction arabo-grecque de Syméon Seth : Sur le manuel de santé d’après l’équilibre des six causes 109 n. 219
Rance, 2018, Late Byzantine Elites and Military Literature: Authors, Readers and Manuscripts (c.1050-c.1450)
Rance, 2018, The Reception of Aineias’ Poliorketika in Byzantine Military Literature
Sonderkamp, 1987, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos)
Speranzi, 2008, Il Filopono ritrovato. Un codice mediceo riscoperto a San Lorenzo dell'Escorial 218 n. 62
Speranzi, 2010, Michele Trivoli e Giano Lascari. Appunti su copisti e manoscritti greci tra Corfù e Firenze Acheté à Corfou par Janus Lascaris pour la bibliothèque Médicis ; plus tard, Lascaris l'a emprunté aux Médicis et l'a annoté 275
Speranzi, 2010, Note codicologiche e paleografiche 15 n. 11

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (14)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-54v Theophanes Chrysobalantes Epitome de curatione morborum 14 (3/4) Vide Sonderkamp 1987 p. 104-105
Titulus initialis
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
Desinit
ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΥΝΩΝ .. ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΔΙΑΙΤΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΥΔΑΣΙ ΦΩΚΗ· ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΩΚΟΥΣΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ
 • Biblio
054v-62 Theophanes Chrysobalantes Epitome de curatione morborum 14 (3/4) Vide Sonderkamp 1987
Titulus initialis
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΧΥΜΩΝ ΚΑΚΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
Incipit
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΤΑΓΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΘΕΙΟΤΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ
Desinit
ΟΣΑ ΨΥΧΡΑΙΝΟΥΣΙΝ ... ΑΡΤΟΙ ΠΛΥΤΟΙ ΑΜΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΣΕΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
 • Biblio
062-71v Theophanes Chrysobalantes Synopsis de remediis 14 (3/4) Vide Sonderkamp 1987
Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Incipit
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΛΟΓΟΣ
Desinit
ΑΞΟΥΓΚΙΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΛΙΤΡΑΣ ΠΕΝΤΕ
 • Biblio
072-116* Leo Sapiens VI imp. Sylloge tacticorum 14 In capitibus CII
Titulus initialis
ΠΙΝΑΞ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΥΙΒ'
116-120v* Rufus tacticus Tactica 14
Titulus initialis
ΠΟΙΝΑΛΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΡΟΥΦΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣ ΜΗ'
120v-124* Liturgica Acoluthiae 14 Acoluthia siue hymni sacri militares qui canuntur pro felici expeditione et conflictu exercitus
Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΚΑΤΕΥΟΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ...
Incipit
ΙΣΧΥΝ Ο ΔΟΥΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΣΩΤΗΡ ΔΑΥΙΔ ΤΩ ΣΟΦΩ
124-247v Medica Veterinaria 14 ex. - 15 in. Hippiatrica : tractatus ualde longus de re ueterinaria, ex diuersis auctoribus contextus ; praecedit tabula capitum 134 ac duplex de ponderibus et mensuris expositio
Incipit
ΣΤΡΑΤΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΑΓΜΑΣΙ ΤΟΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
 • Biblio
246-271* Symeon Seth Syntagma de alimentorum facultatibus 14 Secundum alphabetum ; in fine sequuntur alia capita extra alphabeti ordinem, item de eodem argumento
Titulus initialis
ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
Incipit
ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ
Desinit
ΠΕΡΙ ΩΩΝ ... ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΑΣΤΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
271-272* Medica Remedia uaria 14 Compositiones aliquot medicamentorum adespotae
Incipit
ΦΛΟΙΟΝ Η ΠΙΤΥΟΣ ΚΟΨΑΣ ΚΑΙ ΣΗΣΑΣ
Desinit
ΛΕΠΙΔΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ Β'
272r-v*, 273-274* Geographica Quaedam 14 Excerpta quaedam sine nomine auctoris
272v, item 1 Michael Psellus De XII apostolis (poe. 90)
 • BHG 0156e
 • Hörandner 173 (Dubium)
 • Psellos POE.090
0156e 14 De XII Apostolis, quam unusquisque mortem oppetiit, dodecastichon iambicum
Titulus initialis
ΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΒ' ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΙΩ ΤΕΛΕΙ ΕΧΡΗΣΑΤΟ ΕΚΑΣΤΟΣ
Incipit
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΕΤΡΟΝ ΚΥΜΒΑΧΟΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΝΕΡΩΝ
Desinit
ΙΣΟΝ ΠΕΤΡΩ ΔΙΔΩΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΡΟΝ
272v, item 2 Chronologica Varia 14 Computus annorum ab orbe condito usque ad Constantinopolis aedificationem
272v-273* Astrologica, astronomica Tabulae et schemata 14 Tabella quaedam exhibens horas diurnas et nocturnas singulorum mensium, incipiens a mense Iunio, die XXIII
274-275* Liturgica Menologium breue 14 Menologium quoddam Graecorum uersibus iambicis
Incipit
ΣΥΜΕΩΝ ΕΓΩΓΕ ΚΑΙ ΜΑΜΑΝΤΑ ΦΕΡΩ, ΤΟΝ ΑΝΘΙΜΟΝ ΤΕ ΒΑΒΥΛΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΝ
Desinit
ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΣΥΛΟΥΑΝΟΣ ΤΕ, ΔΟΚΙΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΕΝ ΒΙΩ ΜΕΓΑΣ