Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 39911

Type de cote : Actuelle

Remarque : Olim Y.2 ; H.5 ; A.6 +; 25.2 ; Arc. I.8.

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Paul Pindar 17 Consul à Alep (1609-1611), ambassadeur d'Angleterre à Constantinople (1611-1620) possesseur Donne le ms. à Sion College en 1629

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 14062

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
P. Eleuteri, A. Rigo, Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio. Una raccolta eresiologica del XII secolo. Eretici, dissitenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio. Una raccolta eresiologica del XII secolo, Venezia, Il Cardo, 1993
C. Faraggiana di Sarzana, « Fra Teologia, Cronografia e Diritto: una singolare compilazione eresiologica dei primi decenni del secolo XI, con un inedito di Fozio », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 47, 2010, p. 141-173 passim, et pl.
M. Maniaci, P. Canart, P. Andrist, M. Maniaci, , « L'analyse structurelle du codex, clef de sa genèse et de son histoire », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 289-299 298 n. 3
C. Wright, , , , « An Online descriptive Catalogue of the Greek Manuscripts of Lambeth Palace Library », dans P. Degni (éd)P. Eleuteri (éd)M. Maniaci (éd), Greek Manuscript Cataloguing. Past, Present and Future, Bibliologia 48, Turhnout, Brepols, 2018, p. 191-198
R(III)1584b C. Dendrinos, M. Argyrou, C. Wright, A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscript Collection of Lambeth Palace Library, London, Lambeth Palace Library, Hellenic Institute Royal Holloway, University of London, 2016 (Version en ligne)
R(III)1586 M. Aubineau, « Un recueil "De Haeresibus" : Sion College, codex Graecus 6 », Revue des études grecques, 80, 1967, p. 425-429 (Version en ligne)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 p. 1-292 11-12 Parchemin

Témoins (24)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
p. 001-62 Iohannes Damascenus De Haeresibus
 • CPG 8044
11 (1/2) Epiphanius Cyprius cod. ; sine epilogo
p. 063-66 Sophronius Hierosolymitanus Epistula Synodica Ad Sergium Cpl
 • CPG 7635
11 (1/2) Excerptum (PG 87, 3, 3190C4 - 3193D1)
p. 066-91 Timotheus Cpl. presbyter De Iis Qui Ad Ecclesiam Accedunt
 • CPG 7016
11 (1/2)
p. 091-94 Theodoretus Cyrensis Historia Ecclesiastica
 • CPG 6222
11 (1/2) Excerptum : I, 9, 2-13 : epistula de Meletio synodica, ab episcopis Nicaeae congregatis scripta (PG 82, 928B2 - 932B5) ; ed. L. Parmentier et F. Scheidweiler, GCS 44, Berlin, 1954, pp. 38-42
p. 094-128 Germanus CP. ptr. I De haeresibus et synodis
 • CPG 8020
11 (1/2) PG 98, 40-88
p. 128-135 Methodius CP. ptr. confessor De iis qui abnegarunt 11 (1/2) Excerpta quattuor : (p. 128-129) PG 100, 1300-1305 not. 22 ; (p. 129-130) ibid., coll. 1312B1-1314A3 ; (p. 130-132) ibid., coll. 1308A12-1309C14 ; (p. 132-135) ibid. coll. 1317D-1324B10
p. 135-157 Nicephorus Cpl. ptr. I Breuiarium 11 (1/2) PG 100, 1001-1060
p. 157-161 Photius CP. ptr Ad Leonem Imp. Historiae Compendium 11 (1/2)
Incipit
Ῥωμύλος οὗτος πρῶτος βασιλεύει
Desinit
Βασίλειος καὶ Κωνσταντῖνος, χρόνους
 • Biblio
p. 162-163 Astrologica, astronomica Paschalium 11 (1/2) Tabulae paschales pro annis 1014-1072
p. 164 Theologica De Haeresibus 11-12 Formula abiurationis de Agarenis recipiendis
Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα οἱ χάριτι Χρισοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ
Desinit
παντοκράτορα
p. 165-168 Isaac Armeniae catholicus (pseudo) De Rebus Armeniae 11-12 Quomodo recipiendi sunt Armenii haeretici (PG 132, 1257D-1261B6)
Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα, προσέρχομαι τῇ ὀρθοδόξῳ ἀποστολικῇ καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ
Desinit
τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα
 • Biblio
p. 169-176 Leo papa I Ep Ad Flauianum Cpl
 • CPG 8953
11-12 PL 54, 756-782
p. 177-194 Nicephorus Cpl. ptr. I Epistulae 11-12 Epistula ad Leonem III papam (PG 100, 169-200)
p. 194-197 Nicephorus Cpl. ptr. I De Differentia Inter Imaginem Et Crucem 11-12 Ed. A. Mai, Spicilegium romanum, t. X, 2 (1844), p. 157-160
p. 197-207 Nicephorus Cpl. ptr. I Apologeticus pro sacris imaginibus 11-12 PG 100, 833-850
p. 207-232 Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
11-12 Lib. I-II, 6, des. imperf. (PG 94, 789-885C) ; ed. B. Kotter, II (PTS 12), Berlin, 1973, p. 233, sect. 20, lin. 95
Desinit
ἀριστοτέχνην δοξάζομεν
p. 233-259 Florilegia Eclogae Veteris Testamenti de sancta Trinitate et de incarnatione 11 (1/2)
Incipit cuiusdam partis
τὴν τῶν προκειμένων ῥητῶν περὶ τῆς ἁγίας τριάδος
Incipit cuiusdam partis
ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς
Desinit
τὰ εἱρημένα συνείλεκται
p. 259-260 Theologica De Haeresibus 11 (1/2) Quo ratione recipere conueniat eos qui ex Hebraeis ad Christianorum fidem ueniunt ; ed. J. Goar, Rituale Graecorum, Venetiis 1730, p. 282-283
Titulus initialis
πῶς δεῖ δέχεσθαι τὸν ἐξ ἑβραίων τῇ τῶν Χριστιανῶν πίστει προσερχόμενον
Incipit
ἐξαγορεύειν αὐτὸν χρὴ καὶ θριαμβεύειν
Desinit
τῷ βαπτίσματι νενομισμένα
 • Biblio
p. 260-265 Apocrypha Pseudo-Clementina 5: Recognitiones
 • CPG 1015.5
 • CANT 209.5
11 (1/2) Quomodo oporteat eum recipere qui ex Hebraeis ad Christianorum fidem accedit (PG 1, 1456-1461B12)
Incipit
ἐξαγορεύειν αὐτὸν χρὴ πρότερον καὶ θριαμβεύειν
Desinit
καὶ τῶν δαιμόνων
p. 265-266 item 1 Theologica De Haeresibus 13 Formula anathematizationis contra Saracenos
Incipit
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ἢ ἡμεῖς ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα οἱ χάριτι Χρισοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ
Desinit
παντοκράτορα
p. 265-266 item 2 Testamentum nouum Epistulae Pauli 13 Excerpta: Rom. 7,5-6,14 ; I Cor. 15,27-28 ; II Cor. 1,12 ; Ephes. 1,13 ; Phil. 3,20 ; Col. 1,16-18 ; I Cor. 11,2.23 ; Gal. 1,28 ; II Thess. 2,15 ; Gal. 4,4-6 ; Col. 3,16
p. 267-275 Sisinnius Cpl. ptr. II De Matrimonio 11 (1/2) Des. imperf. (PG 119, 729A3-741A6) ; ff. 267-268 saec. XIII secundum cat. R(III)1584b
p. 275-280 Basilius imperator II Nouellae Constitutiones 13 Novella de praescriptione XL annorum, des. imperf. (PG 117, 617B-629C4) ; ff. 275-276 saec. XI med.
Desinit
ἐχόντων αὐτά
p. 281-292 Leo Sapiens VI Nouellae constitutiones 13 Nouellarum eclogae, excerpta : capp. 1-6, 11-17, 19-23, 25, 6-11 (cf. PG 107, 428A1 et 464D4) ; des. mut. (ed. S. N. Troianos, Thessalonique, 2007, lin. 52)
Incipit
θεσπίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπειτα ἅπαντα χρόνον
Desinit
οὕτω καὶ τῆς