Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 51886

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Bibale RGK II Pinakes - auteur
Istanbul, Topkapi Sarayi possesseur
  • 106127
Δημήτριος Πεπαγωμένος 15 (1/2) copiste 2-142, 382v-625v souscription
  • 103979
  • 133
  • 2238

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 21308
Gallica numérisation gr. 2256

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0047-1 Lebègue, 1924, Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. I. Les Parisini Cod. 22
0108a Burgmann et al., 1995, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. I, Die Handschriften des weltlichen Rechts: (Nr. 1 - 327) 228 (n° 199)
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements II 224-225

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bernasconi, 2006, Un gruppo di codici greci bolognesi provenienti dalla biblioteca del sultano Mustafà I 259
Bianconi, 2018, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio
Bouras-Vallianatos, 2020, Innovation in Byzantine medicine: the writings of John Zacharias Aktouarios (c.1275-c.1330) 28 n. 168, 36 n. 223, 213 n. 14, 225 n. 3, 227, 237, 239, 247
Capone Ciollaro, 2003, Per l'edizione delle 'Eclogai' di Demetrio Pepagomeno
Capone Ciollaro, 2003, Demetrio Pepagomeno. Prontuario medico. Testo edito per la prima volta, con introduzione, apparato critico e indice 10, 34
Delatte, 1939, Anecdota Atheniensia et alia. t. II. Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences
Farina, 2022, A Review of John Abramios' Profile 212
Förstel and Grosdidier de Matons, 2008, Quelques manuscrits grecs liés à Manuel II Paléologue 375-376, 378, 380, 381, 384-385, 852
Förstel and Vinourd, 2021, Reliures constantinopolitaines des XIVe et XVe siècles: questions de localisation et de datation
Freni, 2021, Piante, pietre e animali tra magia e astrologia 55-57
Freni, 2023, Herbs as pharmaka: between Medicine, Astrology and Magic
Giacomelli, 2018, Su di un codice greco di Giovanni Zaccaria Attuario nella Biblioteca civica di Padova (C.M. 644) 110, 117, 118
Jouanna, 2013, Hippocrate. Pronostic
Kouzês, 1929, Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων 377 n. 3
Lamagna, 2006, La recensio amplior del 'De urinis' di Avicenna: lo stato della tradizione manoscritta
Lamagna, 2011, Per l'édizione del De urinis attribuito ad Avicenna: studio complessivo della tradizione manoscritta
Martínez Manzano, 2019, Las encuadernaciones con el monograma de los Paleólogos y el monasterio de Pródromo-Petra: una nueva interpretación 176, 180 n. 48
Mondrain, 1998, Les signatures des cahiers dans les manuscrits grecs 39
Moraux, 1985, Anecdota Graeca Minora VI: Pseudo-Galen, De signis ex urinis
Pugliese, 2008, Byzantine Bindings in the Marciana National Library 233 n. 33
Reinsch, 2020, Greek Manuscripts in the Sultan's Library
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution [thèse de doctorat de l'Université PSL, Ecole pratique des Hautes Etudes)
Roselli, 2019, Τὰ δυσκόμιστα τῶν ὀστέων in Tessalo, De virtutibus herbarum ii 7: una nota di lessico tecnico 301
Sonderkamp, 1987, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos)
Thomson, 1955, Textes grecs inédits relatifs aux plantes
Touwaide, 1999, Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude
0048-08.3 Boudreaux, 1912, Catalogus codicum astrologorum graecorum. VIII, Codicum Parisinorum, 3 22-23

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (24)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
009-23* Hippocrates medicus Aphorismi 15
023-34* Hippocrates medicus Prognosticon (Praenotiones) 15
034-142 Aetius Amidenus Libri medicinales
  • CMG Aetius Amidenus
15 Synopsis simplicium Galeni medicamentorum libris II
144v-240* Iohannes Zacharias Actuarius De urinis 15 Libri VII
240-280* Iohannes Zacharias Actuarius De spiritu animali 15 (ff. 240-260*) de actionibus et affectibus spiritus animalis eiusque nutritione ; (ff. 260-280) de uictus ratione
280-484v* Iohannes Zacharias Actuarius De methodo medendi 15
484v-489v* Iohannes Zacharias Actuarius De mensuris 15
489v-510v* Medica Remedia uaria 15 Antidotorum, emplastrorum, unguentorum, etc. compositiones
Incipit
ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ
510v-520 Theophanes Chrysobalantes Synopsis de remediis 15 Vide Sonderkamp 1987 pp. 167-169
Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Incipit
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΛΟΓΟΣ
Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ
  • Biblio
529-535v* Auicenna De urinis 15
535v-538v Galenus medicus De urinis (uaria) 15 Ps. Galenus, De signis ex urinis (ed. Moraux 1985) usque ad lin. 196 tantum
  • Biblio
540-546* Neophytus Prodromenus Collectio de plantis et aliis remediis 15 Lexicon botanicum, ed. Delatte 1939
546-562* Medica Varia 15 Synopsis alphabetica de animalibus, plantis et lapidibus ex Harpocratione
Incipit
ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΗ
562-565 Aetius Amidenus Libri medicinales
  • CMG Aetius Amidenus
15 Excerpta de plantis secundum alphab. ; ed. M. Thomson 1955, pp. 92-107
Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ
Incipit
ΑΡΓΕΜΩΝΗ ΒΟΤΑΝΗ ΡΙΖΑΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
  • Biblio
569v-575v* Naturalia Varia 15 Opusculum de uolatilibus
Incipit
ΑΕΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ
575v-580* Naturalia Varia 15 Opusculum de animalibus aquatilibus
Incipit
ΑΣΤΑΚΟΣ ΘΑΛΑΤΤΙΟΣ ΕΣΤΙ
580-582* Hermes Trismegistus Ad Asclepium de septem planetarum plantis 15
582-584v* Astrologica, astronomica Quaedam 15 Opusculum de plantis 7 planetarum
Incipit
ΒΟΤΑΝΗ ΠΟΛΥΓΟΝΟΣ
584v-588v* Hermes Trismegistus Ad Asclepium de 36 decanis et herbis 15
588v-593v* Hermes Trismegistus Ad Asclepium de plantis 12 zodiac. sign. 15
593v Pythagoras philosophus Prognostica Ep. ad Telaugem 15
594 Pythagoras philosophus Prognostica Tabula
595-600* Oracula Quaedam 15 Orneosophium breue
600-626v* Michael Attaleiates Synopsis iuris 15