Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 56333

Type de cote : Actuelle

Titre : Syntagma en XIV titres

Remarque : Martini 79

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Pinakes - auteur
Ἀρέθας ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας 09-10 possesseur
  • Arethas Caesariensis Cappadociae episcopus

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 24462
Internet Culturale Vallic. F 010

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
M. Agati, , , « Problemi di tratteggio e ductus nella minuscola libraria più antica », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 47-66 48, 51, 55, 59, 64
A. Aletta, « La "minuscola quadrata". Continuità e discontinuità nelle minuscole librarie della prima età macedone », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 44, 2007, p. 97-128 116
A. Aletta, , « Per una puntualizzazione cronologica del Morgan 652 (Dioscoride) », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis - Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 771-787 781
M. Bandini, « La Ciropedia dell'Escorial e il suo contesto a Costantinopoli (sec. IX-X) », Manuscritos griegos en España y su contexto europeo: Greek Manuscripts in Spain and their European Context, Clásicos Dykinson Monografías, Madrid, Dykinson, 2016, p. 31-46 33
M. Bernabò, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2011
D. Bianconi, « Sparagmata di un antico testimone dell'Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 53, 2016, p. 103-122 111 (n. 15)
D. Bianconi, , , , « I Codices Graeci Antiquiores tra scavo e biblioteca. Tradizioni di studio e modelli di descrizione », dans P. Degni (éd)P. Eleuteri (éd)M. Maniaci (éd), Greek Manuscript Cataloguing. Past, Present and Future, Bibliologia 48, Turhnout, Brepols, 2018, p. 99-135
J. Darrouzès, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, Archives de l'Orient chrétien 10, Paris, Institut français d'études byzantines, 1966
E. Dobrynina, « Колофоны и колонтитулы в художественном декоре греческих рукописей IX–X вв. [Colophons et titres courants dans la décoration des manuscrits grecs des 9e-10e siècles] », Noctes Petropolitanae. Материалы конференции,посвященной столетию со дня кончины А. И. Пападопуло-Керамевса (1856–1912), Sankt-Peterburg, Nestor-Historia, 2016, p. 37-156 (Version en ligne)
E. Dobrynina, , , , « Colophons and Running Titles. On New Terminology in Describing Greek Manuscripts of the Ninth-Tenth Centuries », dans P. Degni (éd)P. Eleuteri (éd)M. Maniaci (éd), Greek Manuscript Cataloguing. Past, Present and Future, Bibliologia 48, Turhnout, Brepols, 2018, p. 239-251
A. Džurova, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011), Sofia, Galerie Nationale d'Art étranger, 2011 177 & n. 6
B. Flusin, « Le livre et l'empereur sous les premiers Macédoniens », Bulgaria Mediaevalis, 3, 2012, p. 71-83 76 n. 20
E. Lamberz, Concilium universale Nicaenum secundum. Concilii actiones VI-VII. Tarasii et synodi epistulae. Epiphanii sermo laudatorius. Canones. Tarasii epistulae post synodum scriptae. Appendix graeca, ACO II, III, 3, Berlin, Boston, De Gruyter, 2016
D. Majolino, P. Migliardo, R. Ponterio, M. Rodriquez, , « Analisi non invasive mediante microspettroscopia Raman e FTIR su miniature di manoscritti greci », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 9-30 17
B. Mondrain, « Une écriture cursive grecque inconnue du Xe siècle dans le manuscrit de Munich gr. 331 », Scriptorium, 54, 2000, p. 252-267
E. Mühlenberg, Gregorii Nysseni Epistula canonica, Gregorii Nysseni Opera III.5, Leiden, Boston, Brill, 2008 F, groupe F LIII-LX
P. Orsini, « Pratiche collettive di scrittura a Bisanzio nei secoli IX e X », Segno e Testo, 3, 2005, p. 265-342 274
P. Orsini, , « Minuscole greche informali del X secolo », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 41-70
L. Perria, « Arethaea. Il codice vallicelliano di Areta e la Ciropedia dell'Escorial », Rivista di studi bizantini e neoellenici, N. S. 25, 1988, p. 41-56 42-43
L. Perria, « Alle origini della minuscola libraria greca. Morfologia e stilizzazioni », I manoscritti greci tra riflessione e dibattito : Atti del 5 Colloquio internazionale di paleografia greca, Cremona, 4-10 ottobre 1998, Papyrologica Florentina 31, Firenze, Gonnelli, 2000, p. 157-167 163
D. Speranzi, « Il laurenziano Pluteo 4.9 e il copista di Dionisio », Scripta, 9, 2016, p. 127-146 132, 135, 137, 139, 144
0108b A. Schminck, D. Getov, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil II. Die Handschriften des kirchlichen Rechts I (Nr. 328-427), Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 28, Frankfurt-am-Main, Löwenklau-Gesellschaft, 2010
R(III)0327b E. Dobrynina, Сводный каталог греческих иллюминированных рукописей в российских хранилищах. Т. 1, Рукописи IX-X вв. в Государственном историческом музее, ч. 1, Moskva, Scanrus, 2013 24 (n. 60) ; 26 (n. 64)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (2)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Ius canonicum Syntagma XIV Titulorum
  • CPG 7556
10
242-250v Gregorius Nyssenus Epistula canonica ad Letoium
  • CPG 3148
10