Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 66099

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Κωνσταντῖνος ἀναγνώστης 13 copiste
Heidelberg, Bibliotheca Palatina Saisie en 1622. Les manuscrits grecs furent (presque) tous envoyés à Rome, où, en 1623, ils constituèrent le fonds "Pal. gr." de la Bibliothèque Vaticane. possesseur

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 30550
Vatican numérisation Pal. gr. 367
Heidelberg numér. Pal. gr. 367

Bibliographie :

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi, 2020, Byzantine Rechenbücher: An Overview with an Edition of Anonymi J and L
Beihammer, 2006, Gruppenidentität und Selbstwahrnehmung im zyprischen Griechentum der frühen Frankenzeit 213-216
Bornert, 1966, Les commentaires byzantins de la divine liturgie du VIIe au XVe siècle
Canart, 1977, Un style d’écriture livresque dans les manuscrits chypriotes du XIVe siècle : la Chypriote « bouclée »
Constantinides, 1995, The Copying and Circulation of Secular Greek Texts in Frankish Cyprus 20, pl. 5
Darrouzès, 1957, Autres manuscrits originaires de Chypre 137, 160, 161
Delouis, 2016, La profession de foi pour l'ordination des évêques (avec un formulaire inédit du patriarche Photius) 126
Grünbart, 2016, Aus der Formularsammlung eines königlichen Sekretärs auf Zypern: Ein Fall typischer Mimesis oder Alltag in einer Kanzlei? 114
Isépy, 2020, Zu den griechischen Handschriften des Pontificio Collegio Greco in Rom 68
Lazaris, 2017, Un nouveau manuscrit illustré du Physiologus grec et la date de la deuxième recension: Le Sinai, Monê tês Hagias Aikaterinês, NE gr. M 103 250
Martínez Manzano, 2010, Manuscritos de Chipre y Creta en el fondo griego salmantico 506
Martínez Manzano, 2015, De Bizancio al Escorial. Adquisiciones venecianas de manuscritos griegos para la Biblioteca Regia de Felipe II: collecciones Dandolo, Eparco, Patrizi Ecrit en chypriote bouclée 141
Martínez Manzano, 2015, Historia del fondo manuscrito griego de la Universidad de Salamanca
Meesters et al., 2016, Makarios’ cycle of epigrams on the Psalms Bodleian Baroccianus 194 842
Wilson, 2000, The interpretation of scribal habits 687
0856 Turyn, 1964, Codices Graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque notis instructi
R(III)0100 Browning and Constantinides, 1993, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570
R(III)0817 Stevenson, 1885, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Palatini graeci

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (54)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Hagiographica Varia Passio (Cyprus)
 • IFEB
Aenigmata Quaedam 13, 15 Aenigma mathematicum
Incipit
Θέλεις εὑρῆσαι τὸ πόσα
 • IRHT inc.
001-4 Sophronius Hierosolymitanus Epistula Synodica Ad Sergium Cpl
 • CPG 7635
13, 15 Epitome Epist.
Incipit
ΧΡΗ ΠΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ
002-4v* Sophronius Hierosolymitanus Epistula Synodica Romam Missa De Trinitate Et Incarnatione 13, 15 Vide sis gemellam schedulam
004v-14 Aesopus Fabulae 13, 15 Fabulae I-XCIX.
Incipit
Ἀηδὼν ἐπεβούλευε χελιδόν
018v-33v Liturgica Varia 13, 15 De sacra Liturgia, de diaconis, de sacra synaxi I-III
Incipit
Τὸ σημαντήριον αἰνίττεται τὰς τῶν ἀγγέλων σάλπιγγας
 • IRHT inc.
018v-33v Germanus CP. ptr. I Opera 13, 15
 • IFEB
040-43 Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
13, 15 II, 7 (PG 94, 885 C5-900 A2)
043v-45v Iohannes Damascenus Opera 13, 15 Excerpta DE RESURRECTIONE
Incipit
Πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν
045v-46 Andreas Cretensis Opera 13, 15 Excerptum de Domini effigie
Incipit
Ἀναλάβωμεν Λουκᾶν τὸν ἀπόστολον
Desinit
Ἀνθρώποις συνανεστρέφετο
046-49v Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
13, 15 Quaestiones 1, 21, 14, 129 et aliae quaedam.
050-56v Epiphanius Constantiensis Physiologus
 • CPG 3766
Excerpta
Incipit
ΕΣΤΙΝ Ο ΕΛΕΦΑΣ ΜΕΓΕΘΕΕΣΤΑΤΟΝ ΖΩΟΝ
Desinit
ΕΛΕΞΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΑΙΝΗΣ
 • P
056v-68 Euthymius Zigabenus Panoplia dogmatica ad Alexium Comnenum
 • RAP 11348
13, 15 Excerpta (PG 130, 1188 B10-1189 C6; 1180 C7-1183 B9; 1173 D-1176 B4; 1176 D11-1177 B1; 1332 D11-1340 D12; 1345 B-D10; 1348 A11-B9; 1349 A10-C4; 1349 C12-1353 D12; 1357 D1-13; 1360 B7-C1; 1348 D14-1349 A9; 1348 C5-D13; 1344 A12-B12; 1360 C1-D5)
068v Calorites Macarius Carmen Asceticum Uersibus Iambicis Scrip
Incipit
Ὅρα, ἀδελφέ, τὰ πάντα ἀκριβῶς τὰ γεγραμμένα
 • IRHT inc.
069-84 Mathematica Varia 13, 15 Arithmetica cum problematibus
Incipit
Σὺν Θεῷ εἰ θέλεις εὑρῆσαι τὸ δακτυλίδιον
085-88 Astrologica, astronomica Computus Methodus inueniendi Paschatis, Quadragesimae, indictionis, etc.
 • P
091-93v, 99r-v, 163v-164, 175v-176, 177r-v, 179 Acta, Cartulae, Regesta Varia Acta Cypri insulae XIII-XIV s.
 • P
094-098 Mathematica Varia 13, 15 Geometrica cum problematibus
Incipit
Χρὴ γινώσκειν ὅτι ἡ τῆς γεωμετρίας ἐπίνοια
 • IRHT
099-148 Historica Quaedam 13, 15 Cyprus insula
 • IFEB
122-134v* Spaneas Carmen paraeneticum Typus I
 • P
135-136 Symeon Metaphrastes Versus alphabetici 13, 15 ALPHABETUM I-II (PG 114, 132-133)
136* Calorites Macarius Uersus De Uita Uanitatis 13, 15
136* Calorites Macarius Opera 13, 15
136v Calorites Macarius Alphabetum Uersibus Politicis Scriptum ... scriptum cum epilogo
136v-139 Constantinus Uersus In Constantinum Secretarium 13, 15 Ed. N. Banescu, Deux poètes byzantins inédits, Bucarest, 1913, p. 14-17 (f. 136v) 17-18 (f. 137-139)
137--139* Constantinus Epigrammata 13, 15
139, 140, 168 Aenigmata Quaedam
 • P
139,140r-v,143r-v Iohannes Cyriotes Geometra Carmina uaria 13, 15 F 139 : Carmen ; FF 140 R-V; 143R-V : Epigrammata 1-7; 1-6
Incipit
ΔΑΒΙΤΙΚΗ ΠΕΦΥΚΑ ΔΕΛΤΟΣ
140v-141v Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus de morte Lycoleonis ad metropolitam Ephesi
Incipit
ΝΥΝ ΠΕΝΘΙΜΟΝ ΣΤΑΛΑΞΟΝ ΟΥΡΑΝΕ ΔΡΟΣΟΝ
 • P
140v-143* Michael Hierosolymitanus syncellus Opera 13, 15 Vide sis gemellam schedulam
141v-142v Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus satirici in episcopum Philomelii (ed. N.E., t. 14 [1917], p. 7-10)
Incipit
Ω ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΦΙΛΟΜΗΛΙΟΥ
 • P
142v Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus in uitae uanitatem (ed. N.E., t. 14 [1917], p. 10-11)
Incipit
ΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΚΕ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΕΓΝΩ ΤΡΙΒΟΝ
 • P
142v-143 Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus in ultimum iudicium ad Theodosium episcopum (ed. N.E., t. 14 [1917], p. 11-12)
Incipit
ΦΟΒΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΜΠΕΣΩΝ
 • P
143 Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus I-II (ed. N.E., t. 14 (1917), p. 13)
 • P
143 Michael Hierosolymitanus syncellus Opera MICHAEL GRAMMATICUS ? Versus in Abraham (ed. N.E., t. 14 [1917], p. 12-13)
Incipit
ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗ ΘΡΗΝΗΤΕ
 • P
143v-145* Patricius Opera 13, 15
143v-146v Christophorus Mytilenaeus Carmina ed. N.E., t. 16 [1922], p. 47-57
 • P
146v Theodorus Prodromus Carmen in dies festos Domini Nostri Iesu Christi
 • Hörandner 127
 • BHG 0806t
0806t 13, 15
 • Bollandistes
146v-148 Theodorus Prodromus In Abrahamum Trinitatem hospitio excipientem uersus octo
 • Hörandner 121
Carmina I-IX (I-II: PG 133, 1223-1224; III-VII: ed. N.E., 16 [1922] 57-59; VIII-X: ed. Studi bizantini e neoellenici, 2 [1927] 291-292)
 • P
146v-148* Theodorus Prodromus In Abrahamum Trinitatem hospitio excipientem uersus octo
 • Hörandner 121
13, 15
148-156v Anastasius Sinaita De diuersis modis salutis et poenitentiae 13, 15 Excerptum
Incipit
EIRHTAI MEN OUN KAI PRO BRACEOS OTI GINWSKWN O QEOS TO ASQENES
Desinit
OUK HRNHSATO ME, ALL' WMOLOGHSE PATERA KAI UION K.T.L. AMHN
162r-v Ius canonicum Officia Officia Magnae Ecclesiae
Incipit
Ὁ μέγας οἰκονόμος ἄρχει τῶν ὅλων κτημάτων τῆς ἁγίας ἐκκλησίας
 • IRHT inc.
163v-179 Historica Quaedam Cyprus insula
 • IFEB
166v Palladas Epigrammata 13, 15 Epigramma in aurum (Anth. Pal. IX 394)
167 Matthaeus Amathuntis ep. Epistulae 13, 15 Ep. ad Athanasium Ioppae ep.
167v Gregorius Cyprius CP. ptr. II Epistulae Tit: Epistula ad Hierosolymorum et Cypri regem Henricum II
167v-168* Gregorius Cyprius CP. ptr. II Epistulae 13, 15 EP AD ANDRONICUM II
169r-v Nilus Ancyranus Epistulae Selectae
 • CPG 6043.f
13, 15
174v-175 Liturgica Hymni Hymnus liturgicus ''Φῶς ἱλαρὸν'' cum interpretatione
Incipit
Μετὰ τὴν ἀπὸ γῆς ἄνοδον πρὸς οὐρανόν
 • IRHT inc.
178 Germanus CP. ptr. I Hymni
 • CPG 8024
13, 15
179v-180 Gennadius Cpl. ptr. I Epistula encyclica
 • CPG 5977
 • P
180 Chronologica Chronica Chronica breuia
Incipit
Μηνὶ Μαΐῳ τῆς στχϟη΄ ἐνχρονίας
 • IRHT inc.
 • P
182-195v Theophilus Antecessor Instituta Iustiniani Lib. 1-9, des. mut.
 • P
IX Iustinianus imperator I Institutiones Iustiniani
 • CPG 6893.3
13, 15