Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 67545

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Pinakes - auteur
Ἰσίδωρος καρδινάλιος 14-15 1385-1463 Métropolite de Kiev et de toute la Russie (1436-1458), Cardinal-prêtre de Ss. Marcellino e Pietro (1439-1451), Cardinal-évêque de Sabina (1451-1463), Patriarche latin de Constantinople (1458/1459-1463) copiste 001-180v, 188-193v Voir RGK III
 • 155
 • 205
 • 258
 • Isidorus Ruthenus cardinalis

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 37502
Vatican numérisation Vat. gr. 914

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0047-2 Zuretti, 1927, Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II. Les manuscrits italiens

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Wittek, 1952, Liste des manuscrits de Lucien n° 143 317

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Atsalos, 2000, Termes byzantins relatifs à la décoration des manuscrits grecs 489 ; 493-494 ; 501
Bandini, 2008, Senofonte alla scuola di Guarino 84
Bianchi, 2013, Achille Tatius édité et inédit au XVIe siècle 55
Cattaneo, 2018, In margine a una recente edizione degli opusculi di Giuliano Imperatore 291
Elia, 2012, Un restauro di erudito: Isidoro di Kiev e il codice Peyron 11 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 83 n. 49
Guardasole, 2003, Prose rythmique et ecdotique médicale: le cas des 'Problèmes' hippocratiques
Guardasole, 2007, Les Problemata hippocratiques : un exemple original de catéchisme et commentaire dans la tradition médicale et religieuse 143-144
Guardasole, 2015, L'image de l'"autre" Hippocrate dans le milieu chrétien passim
Ieraci Bio, 2022, Per lo studio dell'umanesimo medico. L'ippocrate di Giorgio Valla 450
Isépy, 2017, Remarks on Codex Collegio Greco 4 and the Scribes of Manuel II Palaiologos 60 n. 63
Jouanna and Guardasole, 2017, Hippocrate. Œuvres, t. XVI: Problèmes hippocratiques XL
Manfredi and Potenza, 2022, I codici greci di Niccolò V. Edizione dell’inventario del 1455 e identificazione dei manoscritti. Con approfondimenti sulle vicende iniziali del fondo Vaticano greco della Biblioteca Apostolica Vaticana
Nesselrath, 2015, Iulianus Augustus Opera
Nyström, 2009, Containing multitudes. Codex Upsaliensis Graecus 8 in Perspective
Pérez Martín, 2007, El libro en Bizancio, compañero de viaje 247 n. 28
Pérez Martín, 2022, Enseignement et service impérial à l’époque paléologue 453
Polemis, 2010, Two Praises of the Emperor Manuel II Palaiologos : problems of autorship 705-713
Robiano, 2015, Procope de Gaza, lecteur d’Achille Tatius et de Longus 125
Schreiner and Oltrogge, 2011, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte
Schreiner, 2020, Neues zu Leben und Werk des Isidor von Kiev. Kritische Bemerkungen zu zwei Biographien
Settecase, 2021, Aristidea: cinque note testuali ai Discorsi sacri (con un’osservazione a Ippocrate, De locis in homine 28 = VI 320, 8-13 Littré) 403 n. 1
Silvano, 2013, Per l’epistolario di Isidoro di Kiev: la lettera a papa Niccolò V del 6 luglio 1453 224
Taxidis, 2017, Les Epigrammes de Maxime Planude 42 ; 66
Ucciardello, 2020, Il progetto Manuscritos griegos en España y su contexto europeo, linee e prospettive di ricerca: il caso di Licofrone 609
0243x Lucà, 2002, Frammenti di codici greci in Umbria

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (73)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-3 Alchemica Varia 15 in. De atramentis et libris conficiendis
Incipit
Πῶς δεῖ ποιῆσαι ἐν ἄλλῳ τρόπῳ χρυσογραμμίαν
Incipit
Οὕτως γίνεται ἡ χρυσογραμμία
Incipit
Ὅταν μέλλῃς ποιῆσαι γράμματα χρυσᾶ
Incipit
Λαβὼν ἁρμένιον βῶλον
Incipit
Κικίδιον μαῦρον μικρόν
Incipit
Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ θέρους λαβὼν σίτον
Incipit
Λαβὼν βαρζόξυλον βαθύν
 • IRHT inc.
002 Alchemica Varia 15 in. de atramento nigro
Incipit
Ὕδωρ λίτρας β´
Incipit
Λαβὼν ἀκόνιν πράσινον κόψας
 • IRHT inc.
002v Alchemica Varia 15 in. De atramento rubro
Incipit
Τρίψον αὐτὸν πρῶτον καλῶς
004-6v Phocylides (pseudo) Sententiae siue poesis utilis 15 in.
006v-7v Pythagoras philosophus Carmen aureum 15 in.
007v Lexica Varia 15 in. De uocibus et montibus
Incipit
Τοῦ ὄρους τὰ μὲν ἀκρότατα λέγεται
 • IRHT inc.
008-9v Georgius Choeroboscus De figuris poeticis 15 in.
Incipit
Τρόποι ποιητικοί εἰσι εἴκοσι ἑπτά
Incipit
Ὅτι τέρας λέγεται τὸ παρὰ φύσιν
 • IRHT inc.
009v-10 Lexica Varia 15 in. Definitiones
Incipit
ΟΤΙ ΤΕΡΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ
010-11 Grammatica Varia 15 in. Excerpta e commentario byzantino in Dionysii Thracis artem grammaticam
011v Naturalia Varia 15 in. De iunipero
Incipit
Ἄρκευθος εἶδος σίτου
011v Lexica Varia 15 in. De sericis uestibus
Incipit
Σὴρ λέγεται ἐπὶ τῶν ἱματίων
 • IRHT inc.
012-20 Achilles Tatius scriptor eroticus Leucippe et Clitophon 15 in. Excerpta
020-21 Callistratus sophista Statuarum descriptiones 15 in. Ed. sub nomine : FLAVIUS PHILOSTRATUS
021v-28 Iulianus Flauius Claudius Misopogon 15 in.
028v-36 Hippocrates medicus Problemata 15 in.
Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ
036r-v Libanius Monodia de templo Apollinis Daphnaeo (Or. 60) 15 in.
036v-37v Plutarchus Consolatio ad Apollonium 15 in.
038-40 Aesopus Fabulae 15 in. Fabulae 30
038v--39 Valerius Babrius Fabulae 15 in.
040-41v Lucianus De luctu 15 in.
041v-42v Lucianus Herodotus 15 in. Ff. 42a-43 uacuua
043v Philosophica Varia 15 in. De suppositionibus
Incipit
Πέντε ὑποθέσεων κειμένων ἐφ' ἑξῆς
 • IRHT inc.
044r-v Mathematica Varia 15 in. Problemata geometrica II
Incipit
Τοῦ δοθέντος κύκλου τὸ προσταχθὲν μέρος ἀφελεῖν
 • IRHT inc.
045-49 Hermes Trismegistus Corpus Hermeticum (1-18) 15 in. Excerpta e tract. 7, 13, 14 et 1 ; f. 49v uacuum
046v Maximus Planudes Opera 15 in. In calce ; uersus in encolpium
Incipit
Τύμβος ἐγὼ θανατοῖο
Incipit
τύμβου ἀπὸ χριστοῖο
050-55v Isidorus Ruthenus cardinalis Epistulae 15 in. Epp. 5
056-58 Isidorus Ruthenus cardinalis Preces 15 in.
059-62v Isidorus Ruthenus cardinalis Epistulae 15 in. Epp. aliae
063-64 Philostratus Flauius Maior Vitae sophistarum 15 in. Vita Aristidis
064-65 Aristides Aelius Opera 15 in. Prolegomena ; f. 65v uacuum
Incipit
Τρεῖς φορὰς ῥητόρων γενέσθαι φασίν
066 Chronologica Varia 15 in.
066v Mythologica Varia 15 in.
067-68 Aristides Aelius Monodia de Smyrna 15 in.
068-70 Aristides Aelius De Smyrna epistula ad imperatores 15 in.
070-72v Aristides Aelius Palinodia De Smyrna 15 in.
072v-73av Aristides Aelius Smyrnaea Gratulatoria 15 in.
073av-76v Aristides Aelius Smyrnaea Politica 15 in.
076v-78 Aristides Aelius Eleusinia 15 in.
078v-80v Aristides Aelius Ad Aesculapii Puteum 15 in.
080v-87 Aristides Aelius In Proditores Mysteriorum 15 in. Cum scholiis
087v-90v Aristides Aelius In Apellam 15 in.
091-94 Aristides Aelius Contra Incriminantes Quod Non Declamaret 15 in.
094-98v Aristides Aelius Cyzicena Panegyrica 15 in.
099-101 Aristides Aelius Heracles 15 in.
101v-104 Aristides Aelius Asclepiadae 15 in.
104-108 Aristides Aelius In Athenam Diuinatricem 15 in.
108-109 Aristides Aelius Dionysos 15 in.
109-112v Aristides Aelius De Non Agendis Comoediis 15 in.
113-135 Aristides Aelius Sacrae Orationes 1-6 15 in. F. 135v uacuum
136-139v Aristides Aelius Leuctricae 1-5 15 in. Des. mut.
140-142v Rhetorica Anonyma uaria 15 in. Laudatio in Imperatorem Manuelem II
Incipit
Οὕτω τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις πεπείσμεθα
 • IRHT inc.
143r-v Theodosius Alexandrinus grammaticus De octo partibus orationis 15 in. Anonymus cod.; praecedit notula de quinque equitum ordinibus
Incipit
Πέντε τάξεις εἰσὶν τῶν ἱπποτῶν
 • IRHT inc.
144-160 Libanius Panegyricus Antiochenus (Or. 11) 15 in.
160-161 Libanius Laudatio Constantii et Constantis (Or. 59) 15 in. Des. mut. ; f. 161v uacuum
162-163 Lucianus Hippias 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
163-166 Lucianus De Domo 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
166-167v Lucianus Muscae encomium 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
167v-170v Lucianus Demonax 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
170v-172v Lucianus Iuppiter confutatus 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
172v-179 Lucianus Iuppiter tragoedus 15 in. Cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
179r-v Lucianus Gallus 15 in. Des. mut. ; cum glossis inter lineas et scholiis marginalibus
180r-v Lexica Varia 15 in. Lexeis Noui Testamenti
181-187v Florilegia Loci communes (ps.-Antonii) 15 in. Excerpta e capp. 7-10
187v Medica Remedia uaria 15 in. Remedia in lunaticos
Incipit
Σκύγκον ἐν τῷ στόματι κρατῶν
 • IRHT inc.
188 Isidorus Ruthenus cardinalis Sententia in Diplouatatzem 15 in.
188v Metrologica Quaedam 15 in.
189 Manuel Philes Versus 15 in. Carmina 117, 94, 3, 156 et 96 ; f. 189v uacuum
190r-v Iohannes Catrares Versus in philosophum Neophytum 15 in.
190v-191 Metrologica Quaedam 15 in.
Incipit
Τὸ μίλιον σταδίων ἑπτὰ ἥμισυ
 • IRHT inc.
191 Grammatica Varia 15 in. Notula de voce ἀμέλει
Incipit
Τὸ ἀμέλει ἐστὶ μὲν ῥῆμα
 • IRHT inc.
191v Maximus Planudes Versus profani 15 in. Versus in Hippocratem
192 Mathematica Varia 15 in. Quaeritut quid sit arithmetica ars
Incipit
Τί ἐστιν ἀριθμητική
 • IRHT inc.
192r-v Astrologica, astronomica Computus 15 in.