Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68185

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes
Felice Centini, o.f.m. conv. 16-17 1562-1641 Cardinal, ancien évêque de Mileto (Calabre) de 1611 à 1613, puis des diocèses réunis de Macerata et Tolentino. Il offre à la Bibliothèque Vaticane, probablement en 1611, plusieurs manuscrits liturgiques. possesseur
 • 103449

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31809
Vatican numérisation Vat. gr. 1554

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
R(III)0834 Giannelli, 1950, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683 135-144

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gouillard, 1967, Le synodikon de l'Orthodoxie : édition et commentaire Mz 43

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Parenti, 2020, L'anafora di Crisostomo 223, 224, 288, 300, 316, 320, 321, 322, 358, 382, 402, 425, 432, 447, 450, 567

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Crostini Lappin, 2001, Navigando per il Salterio : Riflessioni intorno all'edizione elettronica del manoscritto Londra, British Library, Addit. 19.352
Distilo, 1985, Per un'analisi della dinamica dialetto-lingua nel medioevo italiano meridionale. Il recupero documentario 136
Durante, 2008, Miniature e affreschi in Terra d'Otranto. L'Ambrosianus D 67 sup. e le decorazioni pittoriche di S. Maria della Croce a Casaranello e di. S. Mauro a Gallipoli 242
Jacob, 2002, I più antichi codici greci di Puglia: ovvero un viaggio della paleografia nel paese che non c'è 37
Jacob, 2014, Le cahier préliminaire du Codex Ettenheim-Münster 6 de la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe 316 et n. 59
Jacob, 2014, De Florence à Rome : le dernier voyage de l'Euchologe Barberini 450 (et n. 22-23), 451
Jacob, 2015, La mise en forme de l’euchologe dans l’Italie méridionale. Quelques observations
Lafleur, 2013, La Famille 13 dans l'évangile de Marc 140
Lucà, 1989, Attività scrittoria e culturale a Rossano : da S. Nilo a S. Bartolomeo da Simeri (secoli X-XII)
Lucà, 2000, Frammenti di codici greci in Calabria 179 n. 18
Lucà, 2001, Teodoro Sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II 35. Appunti su scribi e committenti di manoscritti greci 138
Lucà, 2001, Un codice greco del 1124 a Siracusa 90
Parenti, 2011, Un eucologio poco noto del Salento. El Escorial X.IV.13 169
Parenti, 2011, La preghiera della cattedra nell'eucologio Barberini gr. 336 165 & n. 84
Radle, 2011, Sinai greek NE / MΓ 22 : Late 9th/early 10th century euchology testimony of the liturgy of St John Chrysostom and the liturgy of the Presanctified gifts in the byzantine tradition 184 & n. 61, 186, 188-190, 201
Radle, 2012, The byzantine marriage tradition in Calabria : Vatican Reginensis Gr. 75 (a. 982/3) 234 n. 42, 236
Rapp et al., 2017, Byzantine Prayer Books as Sources for Social History and Daily Life 192 n. 105, 108
Rossetto, 2023, Greek Palimpsests at Saint Catherine’s Monastery (Sinai) Three Euchologia as Case Studies
Surace, 2011, Copisti greci in tre codici sconosciuti della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (S. A. Valle 100, 102-103) 242 (et n. 38), 255
Torre, 2019, San Senatore e compagni tra agiografia e innografia 45, 47
Torre, 2019, Monachesimo italogreco e produzione libraria 102 (n. 71)
Verhelst, 2009, Prières géorgiennes de renvoi et prières grecques de l'ambon. Premières comparaisons
0855 Canart, 1979, Les Vaticani Graeci, 1487-1962: notes et documents pour l'histoire d'un fonds de manuscrits de la Bibliothèque vaticane
0855x Touliatos-Banker, 1987, Check List of Byzantine Musical Manuscripts in the Vatican Library
1268r Parenti, 2010, The paper restoration of the ' Archimedes Euchologion' 545 n. 20

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 12 Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (14)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
054 Liturgica Preces quaedam 12 Oratio dimissoria matutini
Incipit
Τὰς ἑωθινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, Δέσποτα, εἰς τὴν ἐπουράνιόν σου βασιλείαν
 • IRHT inc.
087v-88 Methodius Cpl. ptr. confessor De iis qui abnegarunt 12
092-97v Liturgica Preces quaedam 12 Oratio in officio coronationis
Incipit
Πάνσοφε Δέσποτα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐρανὸν στερεώσας
Incipit
Ὁ μόνος ἐκ μόνου ἀνάρχου Θεοῦ Πατρὸς γεννηθείς
Incipit
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πρόθεσιν ποιήσας
Incipit
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τῇ σωτηριώδει σου οἰκονομίᾳ
 • IRHT inc.
105 Liturgica Preces quaedam 12 Oratio in inauguratione sacelli
Incipit
Κύριε βασιλεῦ ἅγιε παντοκράτορ, ὁ πάσης ἀγαθωσύνης δοτήρ
 • IRHT inc.
108v-109 Liturgica Preces quaedam 12 Oratio super exsecrandos et vetitos cibos comedentes
Incipit
Ἅγιε ἁγίων, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος
121 Liturgica Preces quaedam 12
Incipit
Ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν
Incipit
Ὁ δεδοξασμένος ἐν βουλαῖς ἁγίων
 • IRHT inc.
140 Liturgica Preces quaedam 12 Oratio super paenitentis
Incipit
Ὁ φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθὸς Κύριος, ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν
 • IRHT inc.
142r-v Iohannes Chrysostomus Exorcismi 12
144-148v Basilius Caesariensis Orationes (siue exorcismi)
 • CPG 2931
12
155-158 Iohannes Chrysostomus Exorcismi 12
158v-160v Epiphanius Constantiensis ep. Fragmenta Precationis Et Exorcismi
 • CPG 3796
12
162-164 Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Precatio Alia
 • CPG 1780
12
189v-198 Liturgica Synodicon de festo Orthodoxiae
 • BHG 1392-1392b
1392 12 Sigle Mz
 • Bollandistes
208v Liturgica Pentecostarium 12 Oratio in uespere Pentecostes
Incipit
Ὁ Θεὸς ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ ἰσχυρός, ὁ διὰ τῆς οἰκονομίας
 • IRHT inc.