Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68452

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur IRHT – Personnes
Γεννάδιος Β΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 15 1400 ca-1472 ca copiste 211-218 Voir RGK III
 • 71
 • 92
 • 119
 • 042- Gennadius Scholarius (Georgius Scholarius)
 • 2477
 • 67744
Ἰσίδωρος καρδινάλιος 14-15 1385-1463 Métropolite de Kiev et de toute la Russie (1436-1458), Cardinal-prêtre de Ss. Marcellino e Pietro (1439-1451), Cardinal-évêque de Sabina (1451-1463), Patriarche latin de Constantinople (1458/1459-1463) copiste 126rv Voir RGK III
 • 155
 • 205
 • 258
 • 1567
 • 106105
Μανουὴλ Καλέκας 14-15 ?-1410 copiste 203-210v Voir RGK III
 • 346
 • 413
 • 569
 • 107139
Ἀρσένιος (RGK III 51) 14 (2/2) fl. 1351-1366 copiste 258-280 Voir RGK III
 • 51
 • 102624

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31877
Vatican numérisation Vat. gr. 1823

Bibliographie :

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bianconi, 2005, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta
Bianconi, 2006, Le pietre e il ponte ovvero identificazione di mani e storia della cultura 165
Bianconi, 2008, La controversia palamitica. Figure, libri, testi e mani
Boter, 1999, The Encheiridion of Epictetus and its three Christian adaptations
Canart, 2010, Pour un répertoire des anthologies scolaires commentées de la période des Paléologues
Follet, 2017, Philostrate. Sur les héros
Gaul, 2007, The Twitching Shroud Collective Construction of Paideia in the Circle of Thomas Magistros
Mazzon, 2021, Lavorare nell’ombra : un percorso tra i libri di Giorgio Galesiotes 429
Mazzon, 2021, Leggere, selezionare e raccogliere excerpta nella prima età paleologa: la silloge conservata nel codice Neap. II C 32
Papazoglou, 2008, Ἰωσὴφ Φιλάγρης ἢ Φιλάγριος. Ἕνας λόγιος Κρητικὸς ἱερωμένος καὶ ἀριστοτελικός σχολιαστὴς τοῦ 14ου αἰῶνα. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Βενετοκρατίας στὴν Κρήτη
Pérez Martín, 1997, El Libro de actor. Una traducción bizantina del Speculum doctrinale de Beauvais (Vat. gr. 12 y 1144) 97-98
Pérez Martín, 1997, La ‘escuela de Planudes’: Notas paleográficas a una publicación reciente sobre los escolios euripideos 80 n. 43
Pérez Martín, 2000, El 'estilo salonicense' : un modo de escribir en la Salónica del siglo XIV 322
Pérez Martín, 2007, El libro en Bizancio, compañero de viaje 264 n. 111
Pérez Martín, 2008, El "estilo hodegos" y su proyección en las escrituras constantinopolitanas 122 n. 216
Sicherl, 1997, Griechische Erstausgaben des Aldus Manutius: Druckvorlagen, Stellenwert, kultureller Hintergrund
Volk, 2009, Die Schriften des Johannes von Damaskos. VI.1, Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria). Einführung
0048-05.3-4 Heeg and Weinstock, 1910, Catalogus codicum astrologorum graecorum. V, Codicum Romanorum, 3-4
0131b Mossay, 1996, Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus, 5. Codices Civitatis Vaticanae
0836 Canart, 1970, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Vaticani graeci. Codices 1745-1962, T. I. Codicum enarrationes
0855 Canart, 1979, Les Vaticani Graeci, 1487-1962: notes et documents pour l'histoire d'un fonds de manuscrits de la Bibliothèque vaticane
2507 Irigoin, 1952, Histoire du texte de Pindare

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (38)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001--47v Philostratus iunior Imagines 13-16
 • IRHT inc.
007-* Maximus Planudes Scholia in Philostrati imagines
Incipit
Τὸ « ὅστις μὴ ἀσπάζεται » ταὐτὸν τῷ « ὁ μὴ ἀσπαζόμενος »
 • IRHT inc.
011--24 Manuel Moschopulus Scholia in Philostrati Imagines 13-16
Incipit
Τὸ ἀσπάζεσθαι καὶ τὸ φιλεῖν ποτε μὲν δηλοῦσι
 • IRHT inc.
029-37 Pindarus Olympia 13-16
048-50v Paulus Silentiarius In Thermas Pythicas
 • CPG 7516
13-16
049v Manuel Moschopulus Scholia in uersus Pauli Silentiarii 13-16
050v-51v Marcus Aurelius Antoninus imp. De rebus suis 13-16
051v-65v Maximus Planudes Anthologia Graecorum epigrammatum 13-16
Incipit
Μάθε παίζειν· τὸ παίζειν ἐνταῦθα πρὸς εὐθεῖαν λέγεται
 • IRHT inc.
066-97 Thecaras monachus Precationes 13-16
098-100v Marcus quidam Uersus In Inscriptiones Psalmorum 13-16
Incipit
Θεοσεβεῖς μακαρίζει καὶ ἀσεβεῖς ταλανίζει
 • IRHT inc.
101-103 Michael Psellus Oratio de charactere Gregorii Theologi, Basilii Magni, Chrysostomi et Gregorii Nysseni (gra./rhe. 21)
 • BHG 2176
 • Psellos GRA./RHE.21
2176 13-16
 • Bollandistes
105--107v Iohannes Zonaras Expositio canonum anastasimorum Damasceni 13-16
106-112v Florilegia Adversus Latinos 14 in. Ordo foliorum perturbatus, sic restituendus : ff. 107v-112v, 106r-v. De processione S. Spiritus. Citantur : ATHANASIVS ALEXANDRINVS, BASILIVS CAESARIENSIS, CYRILLVS ALEXANDRINVS, GREGORIVS NAZIANZENVS, GREGORIVS NYSSENVS, GREGORIVS THAVMATVRGVS, IOHANNES CHRYSOSTOMVS, IOHANNES DAMASCENVS, IOHANNES ZONARAS
113-124v Aphthonius Progymnasmata 13-16
125-125v Nicephorus Blemmydes Refutatio contra legatos Gregorii IX Papae
 • RAP G12006
 • TLG 3092.014
14 (2/2)
 • RAP
126 Isidorus Ruthenus cardinalis Narratio itineris a Cpl ad Syracusam 13-16
126v Isidorus Ruthenus cardinalis Enumeratio castellarum Siciliae 13-16
129v Euthymius Hagiorita (Traducteur) Vita Barlaam et Ioasaph
 • CPG 8120
 • BHG 0224
0224 13-16
 • Bollandistes
131v-133v Photius Cpl. ptr. I Epistulae 13-16
136--150 Epictetus Enchiridion 13-16
Incipit
Θαυμαστὸν οἴσεις καρπὸν ἄρδων τὰς φρένας
140-51v,231-40v Marcus Aurelius Antoninus imp. De rebus suis 13-16
152-161v Cebes philosophus Cebetis tabula 13-16
163-166v Eutherius Tyanensis mtr. Confutationes quarumdam propositionum
 • CPG 6147
13-16
167 Aristophanes comicus Ranae 13-16 Glossae breues
Incipit
Τῶν εἰωθότων, τῶν συνήθων λέγεσθαι εἰς ἡδονήν
Incipit
Κεκόλληται ἐκ τῶν Ἡλιοδώρου, παραγέγραπται δέ
 • IRHT inc.
191-* Michael Psellus Opera 13-16 Syntagma de alimentis in compendio
Incipit
Ἀμύγδαλά εἰσι θερμά, ὠφέλιμα δὲ εἰς τὸν θώρακα
Incipit
Τὰ τῶν ἀρνῶν κρέη σύμμετρά εἰσι θερμότητος
 • IRHT inc.
195-196 Theodorus Prodromus Opera 13-16
201-202v Maximus confessor Opera 13-16
201v Exegetica Varia Comm. in I Cor. 15, 28
Incipit
Τὴν ἡμετέραν ἀνυποταξίαν ἰδίαν ποιεῖται
 • IRHT inc.
201v Liturgica Hymni Disticha iambica
Incipit
Πανευλαβῶς ὁρῶσιν οἱ θεῖοι νόες τὸ σεπτὸν εἶδος
Incipit
Ὁ τὴν γυναῖκα τὴν ἄμορφον δυστυχῶν
 • IRHT inc.
203-10v Manuel Calecas De processione [5] 13-16
211-218 Gennadius Cpl. ptr. II Apologia pro seipso contra accusationem
 • TB II Georgios Gennadios Scholarios 75
13-16
219-231 Maximus Planudes Corpus technologicum 13-16
Incipit
Μάθε παίζειν· τὸ παίζειν ἐνταῦθα πρὸς εὐθεῖαν λέγεται
 • IRHT inc.
231--240v Aelianus Claudius De natura animalium 13-16
Incipit
Ἴδιον λέγει οὐχ ὅπερ ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι
 • IRHT inc.
231--39 Manuel Moschopulus Vocum Atticarum conlectio 13-16
239v Naturalia Varia De modo quo sepia piscatores fallit
Incipit
Σηπίη ἀτρεκέως μέλαν
 • IRHT inc.
241-257 Dionysius Periegeta Orbis descriptio 13-16
243v Rhetorica Anonyma uaria Schema quoddam ad dialecticam pertinens
Incipit
Τῶν λεγομένων εἶναι, τὰ μὲν ὑφέστηκεν
 • IRHT inc.
258-280 Arsenius Tyrius mtr. Opera Anti-palamitica 13-16
Incipit
Τῆς τραγῳδίας ἐκεῖνο τὸ κτᾶσθ' ἑταίρους
 • IRHT inc.