Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 70501

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Giacomo Nani 18 1721-1797 possesseur Acquiert le ms dans un monastère de Corfou
Μεθόδιος Γ' ὁ Μορώνης (Μαρώνης) 17 ?-1679 Patriarche de 1668 à 1671 possesseur Note de possession f. 7
Ἰωάννης ὁ Ἀβραμίου 14 (2/2) copiste 5-160v Souscription f. 117v (datée du 18 septembre 1376)

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
P. Canart, , « Les reliures au monogramme des Paléologues. État de la question », dans G. Lanoë (éd), La reliure médiévale. Pour une description normalisée. Actes du colloque international (Paris, 22-24 mai 2003) organisé par l'Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS), Reliures médiévales des bibliothèques de France Hors série, Turnhout, Brepols, 2008, p. 155-181
E. Delacenserie, « Le traité de diététique de Hiérophile », Byzantion, 84, 2014, p. 81-103 82
P. Géhin, M. Kouroupou, « Reliures d'époque Paléologue dans les fonds du Patriarcat Œcuménique », Το βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13 - 26 Οκτωβρίου 2005, βιβλιοαμφιάστης 3, Athêna, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2008, p. 269-286 270
A. Kouzês, « Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων », Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 6, 1929, p. 375-382 377
A. Kouzês, « Les oeuvres médicales de Nicéphore Blemmydès selon les manuscrits existants », Πρακτικὰ τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, 19, 1944 [1948], p. 56-75 73
M. Lamagna, « Per l'édizione del 'De urinis' attribuito ad Avicenna: studio complessivo della tradizione manoscritta », Revue d'histoire des textes, 6, 2011, p. 27-59 (Version en ligne)
S. Pugliese, « Byzantine Bindings in the Marciana National Library », Το βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13 - 26 Οκτωβρίου 2005, βιβλιοαμφιάστης 3, Athêna, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2008, p. 219-251 Reliure au monogramme des Paléologues 227-233
R. Romano, « Per l'edizione del Calendario dietetico di Ierofilo », I testi medici greci. Tradizione e ecdotica. Atti del III Convegno Internazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, Collectanea 17, Napoli, M. D'Auria, 1999, p. 465-480
S. Tessari, Il corpus innografico attribuito a Fozio: edizione critica e analisi musicale, Hellenica 52, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014 6 (n. 31)
A. Touwaide, « Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude », Τῆς φιλίης τάδε δῶρα. Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano, Manuales y anejos de "Emerita" 41, Madrid, Consejo superio de investigaciones científicas, 1999, p. 221-228
0255 A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, Urbana, Chicago, London, University of Illinois Press, 1972

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (24)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-4v Hierophilus De alimentorum usu per singulos menses Recensio I 14 (4/4) 1376
005-6v Blemmydes Nicephorus De urinis carmen (opus medicum 3) 14 (4/4) 1376 PHOTIVS cod.
006v-7* Medica Remedia uaria 14 (4/4) 1376 Praeceptio contra scabiem
007-9 Medica De pulsibus uaria 14 (4/4) 1376 De pulsuum differentiis ; inc. mut.
Incipit
Ὁ στόμαχος ἢ κατὰ ποιότητα τρέπει τοὺς σφυγμούς
Desinit
Ο ΑΝΙΣΩΣ ΠΛΗΤΤΩΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝ
009-12v,16,13 Neophytus Prodromenus Collectio de plantis et aliis remediis 14 (4/4) 1376 Cum scholiis in marginibus
Titulus initialis
Νεοφύτοῦ μοναχοῦ Προδρομηνοῦ πρόχειρος καὶ χρήσιμος σαφήνεια καὶ συλλογὴ κατὰ στοιχεῖον περὶ βοτανῶν καὶ παντοίων παθῶν θεραπευτικῶς
Incipit
Ἀμάραντον καὶ λευκάνθεμον τὸ χαμαίμηλον
Desinit
ψίλωθρον ... ὠκίς. Θεοτόκε βοήθει μοι, ὦ Χριστέ, βοήθει μοι τῷ σῷ δούλῳ Ἰωάννῃ τῷ Ἀβραμίῳ καὶ δὸς χεῖρα βοηθείας
013v-15v, 18-21v Auicenna De urinis 14 (4/4) 1376 Ed. Ideler, Physici et medici minores II, p. 286-302; cap. XI suo omissum in fine positum
Incipit
ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΥΔΩΡ
Desinit
ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
022-22bis, item 1 Galenus medicus De urinis ex Hippocrate, Galeno et aliis quibusdam 14 (4/4) 1376 Ed. Kühn, XIX, 611-613, 14
Incipit
ΟΙΚΟΣΟΙΣΙΝ ΟΥΡΑ ΠΑΧΕΑ
022-22bis, item 2 Medica De urinis uaria 14 (4/4) 1376 Ed. Kühn, XIX, 609-612, 9 paucis mutatis
Incipit
ΟΥΡΟΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΑΝ ΛΕΥΚΗ
Desinit
Η ΚΥΣΤΙΣ ΨΩΡΙΑ
022bis-23 Medica De urinis secundum Syros (ed. Ideler, II, 303-304)
  • TLG 0721.012
14 (4/4) 1376 De urinis secundum Syros ; ed. Ideler, Physici et medici minores II, p. 303-304
Incipit
ΟΥΡΟΝ ΡΟΥΣΙΟΝ
Desinit
ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
023, 17, 24-25 Medica De urinis uaria 14 (4/4) 1376 DE DIAGNOSI EX VRINIS ; GALENVS cod. ; des. mut. (?)
Incipit
Σημεῖον ἐσχάτης ἀπεψίας τοῦ φλεβωμένου
Desinit
τὰ μέν ἐστι κριμνώδη
025v-117v Iohannes Zacharias Actuarius De urinis 14 (4/4) 1376 cum lemmatibus et additamentis et notabilibus in marginibus ; singulos libros praecedunt capita
118-119 Hippocrates medicus De uenae sectione 14 (4/4) 1376 Excerpta varia fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 212v
Incipit
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΛΕΒ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
Desinit
ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΚΠΛΗΤΤΕΣΘΑΙ
119r-v Galenus medicus Opera 14 (4/4) 1376 De venae sectione ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 214v
Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΠΟΤΕ Ο ΣΟΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ ΟΤΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΕΑΝΙΑΝ ΟΦΘΑΛΜΙΤΗΝ
Desinit
ΣΤΗΝΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΘΑ
119v-122 Paulus Aegineta medicus Opera 14 (4/4) 1376 De venae sectione (ed. Heiberg, VI, 40) ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 212v
Incipit
Ο ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ
Desinit
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΤΕΜΝΟΥΣΙΝ
122-124 Medica De uenae sectione uaria 14 (4/4) 1376 De uenae sectione sec. Syriacum librum ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 214v
Incipit
Η ΚΕΦΑΛΗ ΕΧΕΙ ΦΛΕΒΑΣ Κʹ
Desinit
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΙΑ
124r-v Medica De uenae sectione uaria 14 (4/4) 1376 Brevia de phlebotomia
Incipit
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
Desinit
Η ΕΙΣ ΚΑʹ ΜΗ ΤΟΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΗΣΑΣ
125-136 Harpocration medicus De physicis potentibus 14 1376
136-138v Aetius Amidenus Libri medicinales 14 1376 Lexicon botanicon (ed. Zuretti, Bruxelles 1927, p. 267-269)
Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ
Incipit
ΑΡΓΕΜΟΝΗ ΒΟΤΑΝΗ ΡΙΖΑΝ ΕΧΟΥΣΑ
Desinit
ΚΑΙ ΘΗΡΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΟΔΗΚΤΟΥΣ ΙΑΤΑΙ
138v-148 Harpocration medicus Opera 14 1376 Textus tres : de avibus (ff. 138v-140), de quadrupedibus (ff. 140-145), de bestis aquatilibus (ff. 145-148) (ed. Zuretti, Bruxelles 1927, p. 269-278); sequitur Decalogus (Ex. 20, 1-17... : f. 148r-v)
149-153 Hermes Trismegistus Ad Asclepium De 7 Planetarum Plantis 14 1376 De septem planetarum plantis
153-155 Hermes Trismegistus Ad Asclepium de 36 decanis et herbis 14 1376 Ordo foliorum perturbatus; des. mut.
156r-v Hermes Trismegistus Orneosophion 14 1376 Ed. G. A. Costomiris, REG 1892, p. 65
157 Hermes Trismegistus Ad Asclepium De plantis 12 zodiac. sign. 14 1376 Ed. Pitra, Analecta sacra...V, Parisiis 1888, p. 291
157-160v Hermes Trismegistus De Succis Plantarum 14 1376 Differt ab editis