Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 70501

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes Fedalto PLP
Giacomo Nani 18 1721-1797 Frère de Bernardo Nani ; il lègue sa bibliothèque à la Marciana possesseur Acquiert le ms dans un monastère de Corfou
  • 107877
Μεθόδιος Γ' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 17 ?-1679 Patriarche de Constantinople de 1668 à 1671 possesseur Note de possession f. 7
  • 107508
  • 1.1.2
Ἰωάννης ὁ Ἀβραμίου 14 (2/2) Scribe, médecin, astrologue de l'empereur Andronic IV ; en 1385 il est envoyé par l'empereur à Alexandrie pour s'y procurer des médicaments ; en 1389 il est à Mytilène avec son disciple Eleutherios (voir Pingree) copiste 5-160v Souscription f. 117v (datée du 18 septembre 1376)
  • 105724
  • 00057
Φιγαρέτο (Κέρκυρα), Νὰος τῆς Παναγίας τῆς Κασσόπιτρας possesseur Note en italien (f. I) : "Meli diede il Papà d(el)la Madonna di Casopo alle Castrades
  • 104489

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0047-2 Zuretti, 1927, Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. II. Les manuscrits italiens
0255 Turyn, 1972, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy I 241-244, pl. 201
2394 Mioni, 1972, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti. Volumen I, Pars altera : Classis II, Codd. 121-198 – Classes III, IV, V. Indices 273-276

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bouras-Vallianatos, 2020, Innovation in Byzantine medicine: the writings of John Zacharias Aktouarios (c.1275-c.1330) 28 n. 168, 226
Bucossi et al., 2021, Contro Roma e contro Gregorio Palamas. Il manoscritto Città del Vaticano, BAV, Barb. gr. 291 da Costantinopoli a Leone Allacci 22 n. 47 et 48
Canart, 2008, Les reliures au monogramme des Paléologues. État de la question
Delacenserie, 2014, Le traité de diététique de Hiérophile 82
Farina, 2022, A Review of John Abramios' Profile 207 et passim
Förstel and Vinourd, 2021, Reliures constantinopolitaines des XIVe et XVe siècles: questions de localisation et de datation 210, 220
Géhin and Kouroupou, 2008, Reliures d'époque Paléologue dans les fonds du Patriarcat Œcuménique 270
Kousis, 1944, Les oeuvres médicales de Nicéphore Blémmydès selon les manuscrits existants 73
Kouzês, 1929, Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων 377
Lamagna, 2011, Per l'édizione del De urinis attribuito ad Avicenna: studio complessivo della tradizione manoscritta
Martínez Manzano, 2019, Las encuadernaciones con el monograma de los Paleólogos y el monasterio de Pródromo-Petra: una nueva interpretación 172, 176
Pingree, 1971, The Astrological School of John Abramios 200
Pugliese, 2008, Byzantine Bindings in the Marciana National Library Reliure au monogramme des Paléologues 227-233
Rollo, 2017, Un Tetravangelo appartenuto a Manuele Crisolora e una nota con la sua data di nascita 353-354 n. 5
Romano, 1999, Per l'edizione del Calendario dietetico di Ierofilo
Roselli, 2019, Τὰ δυσκόμιστα τῶν ὀστέων in Tessalo, De virtutibus herbarum ii 7: una nota di lessico tecnico 301
Rovati, 2018, Die Iatromathematika des Hermes Trismegistos : Einleitung, Text, Übersetzung 55
Tessari, 2014, Il corpus innografico attribuito a Fozio: edizione critica e analisi musicale 6 (n. 31)
Touwaide, 1999, Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-160 Papier

Témoins (24)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-4v Hierophilus De alimentorum usu per singulos menses Recensio I Manu posteriore
005-6v Nicephorus Blemmydes De urinis carmen (opus medicum 3) 14 (4/4) 1376 PHOTIVS cod.
006v-7* Medica Remedia uaria 14 (4/4) 1376 Praeceptio contra scabiem
007-9 Medica De pulsibus uaria 14 (4/4) 1376 De pulsuum differentiis ; inc. mut.
Incipit
Ὁ στόμαχος ἢ κατὰ ποιότητα τρέπει τοὺς σφυγμούς
Desinit
Ο ΑΝΙΣΩΣ ΠΛΗΤΤΩΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝ
009-12v,16,13 Neophytus Prodromenus Collectio de plantis et aliis remediis 14 (4/4) 1376 Cum scholiis in marginibus
Titulus initialis
Νεοφύτοῦ μοναχοῦ Προδρομηνοῦ πρόχειρος καὶ χρήσιμος σαφήνεια καὶ συλλογὴ κατὰ στοιχεῖον περὶ βοτανῶν καὶ παντοίων παθῶν θεραπευτικῶς
Incipit
Ἀμάραντον καὶ λευκάνθεμον τὸ χαμαίμηλον
Desinit
ψίλωθρον ... ὠκίς. Θεοτόκε βοήθει μοι, ὦ Χριστέ, βοήθει μοι τῷ σῷ δούλῳ Ἰωάννῃ τῷ Ἀβραμίῳ καὶ δὸς χεῖρα βοηθείας
013v-15v, 18-21v Auicenna De urinis 14 (4/4) 1376 Ed. Ideler, Physici et medici minores II, p. 286-302; cap. XI suo omissum in fine positum
Incipit
ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΥΔΩΡ
Desinit
ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
022-22bis, item 1 Galenus medicus De urinis ex Hippocrate, Galeno et aliis quibusdam 14 (4/4) 1376 Ed. Kühn, XIX, 611-613, 14
Incipit
ΟΙΚΟΣΟΙΣΙΝ ΟΥΡΑ ΠΑΧΕΑ
022-22bis, item 2 Medica De urinis uaria 14 (4/4) 1376 Ed. Kühn, XIX, 609-612, 9 paucis mutatis
Incipit
ΟΥΡΟΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΑΝ ΛΕΥΚΗ
Desinit
Η ΚΥΣΤΙΣ ΨΩΡΙΑ
022bis-23 Medica De urinis secundum Syros (ed. Ideler, II, 303-304)
  • TLG 0721.012
14 (4/4) 1376 De urinis secundum Syros ; ed. Ideler, Physici et medici minores II, p. 303-304
Incipit
ΟΥΡΟΝ ΡΟΥΣΙΟΝ
Desinit
ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
023, 17, 24-25 Medica De urinis uaria 14 (4/4) 1376 DE DIAGNOSI EX VRINIS ; GALENVS cod. ; des. mut. (?)
Incipit
Σημεῖον ἐσχάτης ἀπεψίας τοῦ φλεβωμένου
Desinit
τὰ μέν ἐστι κριμνώδη
025v-117v Iohannes Zacharias Actuarius De urinis 14 (4/4) 1376 cum lemmatibus et additamentis et notabilibus in marginibus ; singulos libros praecedunt capita
118-119 Hippocrates medicus De uenae sectione 14 (4/4) 1376 Excerpta varia fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 212v
Incipit
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΛΕΒ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
Desinit
ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΚΠΛΗΤΤΕΣΘΑΙ
119r-v Galenus medicus Opera 14 (4/4) 1376 De venae sectione ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 214v
Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΠΟΤΕ Ο ΣΟΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ ΟΤΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΕΑΝΙΑΝ ΟΦΘΑΛΜΙΤΗΝ
Desinit
ΣΤΗΝΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΘΑ
119v-122 Paulus Aegineta medicus Opera 14 (4/4) 1376 De venae sectione (ed. Heiberg, VI, 40) ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 212v
Incipit
Ο ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ
Desinit
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΤΕΜΝΟΥΣΙΝ
122-124 Medica De uenae sectione uaria 14 (4/4) 1376 De uenae sectione sec. Syriacum librum ; fere ut in cod. Vat. gr. 279, f. 214v
Incipit
Η ΚΕΦΑΛΗ ΕΧΕΙ ΦΛΕΒΑΣ Κʹ
Desinit
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΙΑ
124r-v Medica De uenae sectione uaria 14 (4/4) 1376 Brevia de phlebotomia
Incipit
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
Desinit
Η ΕΙΣ ΚΑʹ ΜΗ ΤΟΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΗΣΑΣ
125-136 Harpocration medicus De physicis potentibus 14 1376
136-138v Aetius Amidenus Libri medicinales
  • CMG Aetius Amidenus
14 1376 Lexicon botanicon (ed. Zuretti, Bruxelles 1927, p. 267-269)
Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ
Incipit
ΑΡΓΕΜΟΝΗ ΒΟΤΑΝΗ ΡΙΖΑΝ ΕΧΟΥΣΑ
Desinit
ΚΑΙ ΘΗΡΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΟΔΗΚΤΟΥΣ ΙΑΤΑΙ
138v-148 Harpocration medicus Opera 14 1376 Textus tres : de avibus (ff. 138v-140), de quadrupedibus (ff. 140-145), de bestis aquatilibus (ff. 145-148) (ed. Zuretti, Bruxelles 1927, p. 269-278); sequitur Decalogus (Ex. 20, 1-17... : f. 148r-v)
149-153 Hermes Trismegistus Ad Asclepium de septem planetarum plantis 14 1376 De septem planetarum plantis
153-155 Hermes Trismegistus Ad Asclepium de 36 decanis et herbis 14 1376 Ordo foliorum perturbatus; des. mut.
156r-v Hermes Trismegistus Orneosophion 14 1376 Ed. G. A. Costomiris, REG 1892, p. 65
157 Hermes Trismegistus Ad Asclepium de plantis 12 zodiac. sign. 14 1376 Ed. Pitra, Analecta sacra...V, Parisiis 1888, p. 291
157-160v Hermes Trismegistus De succis plantarum 14 1376 Differt ab editis