Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 70637

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Venezia, numérisation gr. XI. 1

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Berardelli, 1770, Codicum omnium graecorum, arabicorum, aliarumque linguarum orientalium qui manuscripti in Bibliotheca SS. Joannis et Pauli Venetiarum Ordinis Praedicatorum asservantur, catalogus 1e partie 175
R(III)2397 Mioni, 1972, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti. Volumen III codices qui in classes IX, X, XI inclusos et supplementa duo continens 75-78
R(III)2398 Mioni, 1986, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti. Indices omnium codicum graecorum. Praefatio. Supplementa. Addenda 66

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Canart, 2010, Pour un répertoire des anthologies scolaires commentées de la période des Paléologues
Capron et al., 2020, L’ecdotique numérique à l’épreuve d’un manuscrit scolaire byzantin : décrire, déchiffrer et transcrire le Marcianus gr. XI, 1
Ferroni, 2015, Maximi Planudis e Platonis Dialogis compendia
Follet, 1996, Un manuscrit associant Philostrate, Hippocrate et Galien, le Vaticanus Palatinus Graecus 143 139
Günther, 1995, The Manuscripts and the Transmission of the Paleologan Scholia on the Euripidean Triad
Jackson, 2011, The Greek Library of Saints John and Paul (San Zanipolo) at Venice n° A147 (probablement) 34
Megna, 2014, Una θεοσοφία sibillina di Manuele Adramitteno tra Oriente greco e Umanesimo latino 420 (suite de la n. 143)
Nickau, 2023, Manuel Moschopulos, Maximos Planudes und die Entstehung der Sylloga vocum Atticarum 186, n. 3
Pérez Martín, 1997, La ‘escuela de Planudes’: Notas paleográficas a una publicación reciente sobre los escolios euripideos 82 n. 50
Tartaglia, 2016, Georgii Cedreni Historiarum Compendium 44
2409 Formentin, 1980, I palinsesti greci della Biblioteca Nazionale Marciana e della Capitolare di Verona 181-183

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 011-120 14 in. Texte supérieur.

Témoins (25)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
011-21v Valerius Babrius Fabulae 14 in. Babrii Fabularum Paraphrases ; cum lacunis.
Titulus initialis
Ἀποφθέγματα Αἴσωπου πάνυ ὠφέλιμα · Αἴσωπος εὕρατο μύθοις πρᾶξιν βίου.
022-28v Epistulae Variae 14 in. Epistulae uiginti anonymae ; ep. 1-15 cf. cod. Vat. gr. 578, ff. 190v-199 ; ep. 16-19 cf. cod. Vat. Pal. 367, ff. 103v-106. ff. 29-30v uacua.
Incipit
Οἱ μακρὰν ὄντες τῶν συνήθων
Incipit
Καὶ δὶς καὶ τρὶς καὶ πολλάκις
Incipit
Τὴν ἐμὴν σειρὰν τὴν χρυσόπλοκον
Incipit
Ἁγιώτατέ μου αὐθέντα καὶ πάτερ
Incipit
Ἅγιέ μου δέσποτα καὶ αὐθέντα
Incipit
Οἱ ἀρετὰς μετιέναι βουλόμενοι
Incipit
Ὁσιώτατε ἐν μοναχοῖς κατὰ Κύριον
Incipit
Τολμερῶς καὶ δουλικῶς ἀναφέρω
Incipit
Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τῆς ὁσίας ἀγάπης
Incipit
Οὐ τὸ τοῖς ὑπὲρ κατάραν ὠμιληκέναι με
Incipit
Τιμιώτατε ἐν μοναχοῖς καὶ ἐμοὶ ἐν Χριστῶ
Incipit
Ἡ τῆς σῆς γλυκείας καὶ ποθεινῆς ἀδελφότητος στέρησις
Incipit
Γλυκύτατε ἰσόψυχε καὶ ἐκ μέσης μου τῆς ψυχῆς
Incipit
Τὴν τῶν ἐναντίων ἤδη πρόθεσιν
Incipit
Γλυκύτατε ποθεινότατε ἰσόψυχε
Tit. Inc.
Ἐπιστολὴ πρὸς ἐπίσκοπον. Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε
Tit. Inc.
Πρὸς ἱερέα καὶ μεγάλα οἰκόνομον. Θεοσεβέστατε ἱερεῦ καὶ μέγα οἰκόνομε
Tit. Inc.
Πρὸς διάκονον ἢ καὶ χαρτοφύλακα τῆς μεγάλης ἐκκλήσιας. Πανευλαβέστατε διάκονε
Incipit
Τιμιώτατε καθηγούμενε
Tit. Inc.
Πρὸς φίλον ἀπομακρύναντα. Πανηγαπημένε μοι
 • Biblio
 • IRHT inc.
031--38v, 061v--76 Aelianus Claudius De natura animalium 14 in. Excerpta Laurentiana ; cum glossis et scholiis ; ordo foliorum sic restituendus : f. 61v-72v + 31-38v + 73-76.
 • Biblio
031--38v, 061v--76 Marcus Aurelius Antoninus imp. De rebus suis 14 in. Excerpta Laurentiana ; cum glossis et scholiis ; ordo foliorum sic restituendus : f. 61v-72v + 31-38v + 73-76.
039-39v Aristophanes comicus Nubes 14 in. Scholia tantum
039v Aristophanes comicus Ranae 14 in. Scholia tantum
040-49v Florilegia Definitiones 14 in. Excerpta et definitiones uariae e pluribus auctoribus scholiisque.
050-61v Aelianus Claudius De natura animalium 14 in. Excerpta Marciana (pars prior = I, 52 ; II, 29 ; V, 31 ; II, 34 ; X, 18 ; X, 15 ; X, 12 ; XI, 13) ; cum glossis et scholiis.
076 Manuel Moschopulus De pedibus metricis 14 in. Cf. cod. Vat. gr. 20, f. 126v
076v Anthologia Graeca Anthologia Graeca 14 in. Anth. Pal. XVI 88 et VII 745
076v-78 Archimedes Problemata bouinum 14 in.
078 Gregorius Nazianzenus Carmina dogmatica
 • CPG 3034
14 in. Carmina I 13, 19, 14, 15 (vv. 1-4) tantum.
078 Gregorius Nazianzenus Carmen I.1.19 (Discipuli Christi duodecim)
 • DBBE Type 2216
 • BHG 0156f
0156f
 • Bollandistes
078 Iohannes Chrysostomus De incomprehensibili Dei natura homiliae 1-5
 • CPG 4318
14 in. Excerpta ex homilia III.
078 Basilius Caesariensis De creatione hominis 1-2 (Homiliae)
 • CPG 3215
 • CPG 3216
14 in. Excerpta tria ex homilia I.
078v Iulianus Flauius Claudius imp. Versus 14 in. Versus 169 in margine superiore. Cf. mss Firenze, BML, Plut. 32, 16, f. 382v, et Paris, BnF, gr. 1409, f. 140v.
078v Melito Sardensis De Pascha
 • CPG 1092
14 in. V. 813 tantum in margine inferiore.
078v-79v Aelianus Claudius De natura animalium 14 in. Scholia tantum tria ad Excerpta Marciana (cf. ff. 50-61v).
080--101v Anthologia Graeca Anthologia Graeca 14 in. Sylloge Vaticana (epigrammata 75 ex Anthologiae Planudeae libro primo), ordine perturbato, cum glossis interlinearibus et schedographia.
085-86 Marcus Aurelius Antoninus imp. De rebus suis 14 in. Excerptorum Laurentianorum tria ultima excerpta, cum glossis et scholiis. Cf. Excerpta Laurentiana, ff. 61v-72v + 31-38v + 73-76.
094-95v Leo Choerosphactes Versus in thermas pythicas 14 in. Scholia tantum decem, auctore incerto.
 • Biblio
101v-103 Oracula Quaedam 14 in. Excerpta e Theosophia Tubingense (Oracula Graecorum deorum). Cf. ms. Tübingen, Mb 27.
Titulus initialis
Ἐκ τῆς θεοσοφίας
 • Biblio
103v Hagiographica Aecatherina u. m. Alexandriae (S.), Passio 2
 • BHG 0031
0031 14 in. Excerpta e cap. 11.
 • Biblio
103v Georgius Cedrenus Historiarum compendium 14 in. Excerpta orphica. F. 104 uacuum
105-120v Georgius Lacapenus Epimerismi 14 in. 7 Epimerismi priores.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2 011--81 11 med. Palimpseste couche inférieure. Folios 011-30, 39bis-40, 47-48, 56, 60-61, 66, 71, 73-81.

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
011-30, 39bis-40, 47-48, 56, 60-61, 66, 71, 73-81, Liturgica Menaeum (menaea) 11 med. Textus antiquior : menaeum decembris ; cf. M. Formentin, in Diptuha 2 (1980-1981), pp. 181-183
 • IRHT
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
3 011--72 12 Palimpseste couche inférieure. Folios 031-39, 41-46, 49, 51-55, 57-59, 62-65, 67-70, 72.

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
031-39, 41-46, 49, 51-55, 57-59, 62-65, 67-70, 72, Liturgica Paracletice 12 Textus antiquior : fragmenta ; cf. M. Formentin, in Diptuha 2 (1980-1981), pp. 181-183
 • IRHT