Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68527

Type de cote : Actuelle

Cotes liées Type Partie Commentaire
[Cote] Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr., 1148b Actuelle cod. Vat. gr. 1148b olim pars erat (ff. 1-48v) huius codicis

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas II
Iohannes Honorius 16 med. Copiste officiel de la Bibliothèque Vaticane de 1535 à 1563 copiste 243 Voir RGK III
 • 174
 • 232
 • 286
Ἀριστόβουλος Ἀποστόλης 15-16 1468/1469-1535 Il séjourna à Florence auprès des Médicis. Il fut avec Musurus, Jean Grégoropoulos et Justin Décadyos, un des premiers à prêter son concours à Alde Manuce pour qui il édita la Galéomachie (1494). Mais il se brouilla avec lui. Le 26 juillet 1500, André Damoros, protopope de La Canée, lui léguait par testament un manuscrit de Saint Jean Chrysostome, mais le 1er septembre 1503 il révoqua ce testament. copiste 137-142v Voir RGK III
 • 27
 • 38
 • 46
 • 04- Apostolides, Aristobulo
Ἰσίδωρος καρδινάλιος 14-15 1385-1463 Métropolite de Kiev et de toute la Russie (1436-1458), Cardinal-prêtre de Ss. Marcellino e Pietro (1439-1451), Cardinal-évêque de Sabina (1451-1463), Patriarche latin de Constantinople (1458/1459-1463) possesseur 205-213a ; Annotateur (f. 223v) Voir RGK III
 • 155
 • 205
 • 258
Μανουὴλ Προβατάρης 16 copiste 61-63, 112-116v Voir RGK I
 • 254
 • 350
 • 418
Νικηφόρος Γρηγορᾶς 13-14 1290-1360 copiste 220-228v Voir RGK III
 • 416
 • 491
Πέτρος Ὑψηλᾶς 15-16 Αἰγινήτης copiste 065-067v Voir RGK III
 • 349
 • 478
 • 558
 • 31- Hypsilás, Pedro
Petrus Candidus 15 ? - 1512 copiste 127-136v Voir RGK III
 • 550
Φραγκίσκος 16 copiste 085-108v, 110-117r-v Voir RGK III
 • 607

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 100009021
Vatican numérisation Vat. gr. 1898

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
E. Amato, P. MARECHAUX, A. Corcella (éd), G. Ventrella (éd), Procope de Gaza, Discours et fragments, Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 2014
E. Amato, « Una perduta prolalia di Procopio di Gaza (fr. 31 Amato) ed alcune considerazioni sul contesto epidittico delle Descriptiones procopiane (con un’appendice su Tzetze lettore di Procopio) », Medioevo greco, 11, 2011, p. 7-12
E. Amato, « Procopio di Gaza modello dell'Ekphrasis di Filigato da Cerami sulla capella palatina di Palermo », Byzantion, 82, 2012, p. 1-16 9
E. Amato, « Sur l’identité de Timothée de Gaza, commanditaire de la fresque de Gaza », Revue des études tardo-antiques, 3, 2014, p. 69-86
G. Aujac, « Recherches sur la tradition du Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων de Denys d’Halicarnasse », Revue d'histoire des textes, 4, 1974, p. 1-44 30
D. Bianconi, « La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora. Una questione di mani », Segno e Testo, 3, 2005, p. 391-438
P. Canart, « Additions et corrections au Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600, [Teil] 3 », dans J. Martin (éd), Vaticana et Medievalia, Etudes en l'honneur de Louis Duval-Arnould, Millennio medievale 71, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2008, p. 41-63 48
P. Canart, « Pour un répertoire des anthologies scolaires commentées de la période des Paléologues », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 449-462
T. Dorandi, « Diogene Laerzio fra Bisanzio e l’Italia meridionale. La circolazione delle Vite dei filosofi tra la Tarda Antichità e l’età paleologa », Segno e Testo, 5, 2007, p. 99-172 141, 143
T. Dorandi, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogene Larzio, Beiträge zur Altertumskunde 264, Berlin, New York, de Gruyter, 2009
A. Gaspari, « Francesco Zanetti stampatore, copista e 'Instaurator' di manoscritti greci », dans D. Galadza (éd), Toxotes. Studies for Stefano Parenti, Analekta Kryptopherres 9, Grottaferrata, Monastero Esarchico, 2010, p. 155-175
C. Jarry, « Sur une recension du Traité de l'Astrolabe de Jean Philopon à l'époque des Paléologues », Revue d'histoire des textes, 4, 2009, p. 31-78 (Version en ligne) 33
T. Martínez Manzano, Historia del fondo manuscrito griego de la Universidad de Salamanca, Obras de referencia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015
I. Pérez Martín, « Un escolio de Nicéforo Gregorás sobre el alma del mundo en el 'Timeo' (Vaticanus Graecus 228) », MHNH, 4, 2004, p. 197-220
H. Saffrey, A. Segonds, Jamblique, Réponse à Porphyre (De mysteriis), CUF, Paris, Les Belles Lettres, 2013
R. Stefec, « Die Überlieferung der Deklamationen Polemons », Römische historische Mitteilungen, 55, 2013, p. 99-154 107

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (48)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Nicephorus Gregoras Epistulae 13-16
049-60 Pappus Alexandrinus mathematicus Synagoge 16
061, 067 Metrologica Quaedam
Incipit
Πᾶσαν ἐπιστήμην καὶ τέχνην τετραχῆ καταλαμβανομένην ἐπίσταμαι
Incipit
Τὸ ἰταλικὸν κεράμιον ἔχει λίτρᾳ ἐλαίου μὲν οβ´
 • IRHT inc.
063 Gregorius Nazianzenus Opera 13-16 Versus unicus
Incipit
Μισῶ διδάγματ’ οἷς ἐναντίος βίος
 • IRHT inc.
065-67 Paulus Aegineta medicus De mensuris et ponderibus (Epitome med. VII, 26) 13-16
071-74v,112-114 Manuel Cretensis prouatarius Carmina 13-16
077-84v Hierocles Platonicus In aureum carmen 13-16
085-108v Libanius Panegyricus Antiochenus 13-16
109r-v Guillelmus Sirletus cardinalis Opera 13-16
112, 114 Liturgica Hymni 13-16 Emmanuelis Pronatarii carmen in s. Agatham
Incipit
Χριστὸν ποθοῦσ´ ἄνακτα νυμφίον κόρη
 • IRHT inc.
120-126 Theodorus Gazae Ep Nicolai V ad Constantinum XI 13-16
127-136v Iamblichus philosophus De mysteriis 13-16
137-142v Ammonius grammaticus De adfinium uocabulorum differentia 13-16
143 Grammatica Varia De dialectis graecis
Incipit
Ἰὰς διάλεκτος λέγεται ἡ τῶν Ἰώνων ἤγουν τῶν Ἀσιανῶν
 • IRHT inc.
164-165v Polybius historicus Historiae 13-16
166-201v Georgius Pisida Hexaemeron
 • CPG 7834
13-16
202v Philosophica Varia Excerptum philosophicum quoddam
Incipit
Αἱ ἀρεταὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ὅροις ἑστᾶσιν
 • IRHT
205-13 Isidorus Ruthenus cardinalis Orat Suasoria Ad Unionem Post Concilium 13-16
Incipit
Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, ἡ πνευματοκίνητος φησι τοῦ θείου Δαυίδ φωνή
214r-v Nicephorus Callistus Xanthopulus In S. Deiparam 13-16
215-216v Libanius Monodia De Iuliano 13-16
217v-217v Nicephorus Gregoras Monodia In Obitum Euphrosynae Sphrantzenae 13-16
217v-217v Nicephorus Gregoras Monodia In Obitum Michaelis Asan 13-16
220-220v Marcus Antonius Polemon In Cynaegirum 16
220-228 Nicephorus Gregoras Dubia et spuria 13-16 VITA PLATONIS
224-225 Nicephorus Gregoras Dubia et spuria 13-16 VITA PLATONIS
Incipit
Προσγειοτέραν φησὶν τὴν σελήνην Πλάτων
 • IRHT inc.
226-228 Albinus (Alcinous) Introductio in Platonem 16
229-233v Athanasius Alexandrinus Expositiones In Psalmos
 • CPG 2140
13-16
Incipit
Πᾶσα μέν, ὦ τέκνον, ἡ καθ' ἡμᾶς γραφή
 • IRHT inc.
234-242v Iohannes Philoponus De usu astrolabi libellus 13-14
243r-v Iohannes Chrysostomus In diem natalem
 • CPG 4334
 • BHG 1892
1892 16
 • Bollandistes
244-254 Leo Sapiens VI De instituendis monachis (De administratione animarum) 13-16
255-257v Iacobus S. Meletii monachus Carmina Uaria In Domesticum Andronicum 13-16
257v-261 Iacobus S. Meletii monachus Orat Interpellatiua Ad Imp.io. Iii Ducam 13-16
261 Naturalia Varia De paradoxo somniatoris
Incipit
Ἀλέξανδρος εἶδεν ὄναρ ὀνείροις μὴ πιστεύειν
261v Epistulae Exempla Epistulae quaedam (ficticiae ?)
Incipit
Τολμηρῶς ἀναφέρω τῇ μεγίστῃ ἁγιωσύνῃ σου
Incipit
Οἰκειότατε, κραταιὲ καὶ ἅγιε ἡμῶν αὐθέντα καὶ βασιλεῦ...εὔχομαι τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ
 • IRHT inc.
262-79,279-80 Iohannes Galenus Allegoria In Hesiodi Theogoniam 13-16
280-282v Theodorus Balsamon De 2 Offic. Chartophylacis Et Protecdici 13-16
283v Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Lexicon Lexicon synonymorum, modorum loquendi
Incipit
Πίναξ σὺν Θεῷ περιέχων τοὺς ὁμοιοσυμφῷνους καὶ ὁμοτρόπους
324-327v Procopius Gazaeus Declamationes
 • CPG 7436
13-14
327v-328v Procopius Gazaeus Horologium
 • CPG 7438
13-14
328v-331v Procopius Gazaeus Descriptio Imaginis
 • CPG 7437
13-14
332-334 Nicephorus Basilaces Monod.in Fratrem Bello Siculo Interempt. 13-16
334-335 Callistratus sophista Statuarum descriptiones 16
335-341v Philostratus Maior/iunior Imagines 13-16
341-* Epistulae Exempla Temptamen epistulae encomiasticae cuiusdam
Incipit
Ἂν δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐνοικοῦσαν τοῖς γράμμασί σου σοφίαν
 • IRHT
342-394v Constantinus Manasses Poema Didacticum 13-16
348v Prodromus Theodorus Epigrammata in Vetus Testamentum
 • Hörandner 115
 • TLG 2721.006
13-16
395-409v Constantinus Manasses Poema Didacticum 13-16
410-413v Brutus epistolographus Epistulae 16