Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | 
Villes Dépôts Fonds Cotes Type Commentaire Tome Pages
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) Mss. 2091 200, 202
Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) Μετοχίου του Παναγίου Τάφου 375 199 n. 6
San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca Mss. Φ. III. 10 (Andrés 229) 203
San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca Mss. Φ. III. 16 (Andrés 235) 203
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) Plut. 32. 16 203
Hagion Oros Μονή Ιβήρων Mss. 0258 (Lambros 4378) 200 n. 2
London British Library (BL) Add. 27359 201 n. 1
Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 054 sup. (Martini-Bassi 237) 203
Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. D 058 sup. (Martini-Bassi 240) 203
Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. I 004 sup. (Martini-Bassi 450) 203
Milano Biblioteca Ambrosiana Mss. P 121 sup. (Martini-Bassi 640) 200 n. 2
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 060 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 112 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 117 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 121 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 169 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0194A 201, 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0205 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0214 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0234 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0384 199 n. 4
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0444 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0448 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0462 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0564 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0574 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0917A 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0999 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1040 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1115 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1129 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1163 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1547 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1715 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2133 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2207 2203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2210 204
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2537 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2607 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2632 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2654 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2707 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2722 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2758 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2774 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2785 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2787 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2802 195
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 2884 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Supplément grec 0150 201 n. 2, 203
Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Supplément grec 0618 203
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0076 203
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0215 200, 202
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0320 202
Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0973 200, 202
Torino Biblioteca Nazionale Universitaria Mss. B. I. 09 (Pasini 004) 202
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Reg. gr. 031 203
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0504 198, 202
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 1238 200 n. 2
Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 2200 198
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) med. gr. 30 204
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) phil. gr. 219 204
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 019 200, 202
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 079 200, 202
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 088 200 n. 2
Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 149 203