Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 18195

Type de cote : Actuelle

Remarque : olim Ekkl. Akol. 398?

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 10545

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (54)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001--6 Diadochus Photicensis Capita centum de perfectione spirituali
 • CPG 6106
17 ex. Excerptum, cap. XV
001--6 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 1450va, 1445e, 1076m, 1450db 17 ex. Narrationes quaedam sermone vulgari et apophthegmata Theodorae
006-65v Apophthegmata Patrum Collectio systematica
 • CPG 5562
 • BHG 1442v
1442v 17 ex. Excerpta capp. IV-VIII, XVI-XIX
065v-69 Palladius Helenopolitanus ep. Historia Lausiaca
 • CPG 6036
 • BHG 1435-1438v
17 ex. Excerpta duo de Paphnutio et de Ammonio ; inueniuntur quoque apophthegmata Poemem et Pambo
069-72 Ephraem Graecus In uanam uitam, et de paenitentia
 • CPG 4031
 • CPG 4622
 • BHG 2103n
 • Aldama 331
 • Trismegistos pc_0888
2103n 17 ex. Fortasse : Ephraem Graecus, Oratio in uanam uitam, CPG 4031
072v-90 Nicon Montis Nigri Pandectes 17 ex. ANONYMVS cod. ; excerpta ascetica et hagiographica e cap. XXIX, 31-34
090-91v Symeon Nouus Theologus Catecheses 17 ex. Catechesis 3 ; excerpta duo (ed. Krivochéine, Paramelle, Sources chrétiennes 96, Paris 1963, p. 302-310, linn. 268-286 et 305-351)
091v-96v Symeon Nouus Theologus Orationes 17 ex. Orationes 11 et 13 (PG 120, 367-369, 373-379) sermone uulgari uersae : DIONYSIVS ZAGOREVS
096v-101 Symeon Nouus Theologus Epistula De Confessione
 • CPG 8113
17 ex. Methodus orationis hesychastica (ed. I. Hausherr, "La méthode d'oraison hésychaste", Orientalia christiana 9.2, 1927, p. 150-172)
101 Nicephorus Hagiorita De sobrietate et custodia cordis 17 ex. SYMEON IVNIOR THEOLOGVS cod.
101-106v Symeon Nouus Theologus Orationes 17 ex. Orationes 18, 15, 17 (PG 120, 397-401, 385-388, 393-396) sermone uulgari uersae : DIONYSIVS ZAGOREVS
106v-108 Florilegia Varia 17 ex. Excerpta ascetica ; citantur : IOHANNES CHRYSOSTOMVS, BASILIVS CAESARIENSIS, SYMEON IVNIOR THEOLOGVS, MARCVS EREMITA et ISAAC SYRVS
108v-109 Symeon Nouus Theologus Capita theologica, gnostica et practica 17 ex. Excerpta (Cent. I 9, 13-15, 18, 2, 28, 53, 34) ; sequuntur (f. 109-110) tria excerpta incerta (uide infra inc.)
Incipit
ΟΥΔΕΙΣ ΗΜΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΕΣΘΑΙ - ΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΣΤΗΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ - ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙΣ
110-111 Isaac Niniuita Syrus Sermones ascetici
 • CPG 7868.1
17 ex. Sermo 19 ; excerpta
111-115v Florilegia Varia 17 ex. Excerpta ascetica, apophthegmata et narrationes ; citantur MARCVS EREMITA, IOHANNES CHRYSOSTOMVS, MACARIVS SYMEON, DIADOCHVS PHOTICENSIS
115v-123v Iohannes Chrysostomus De precatione, Orationes 1-2
 • CPG 4516
 • Aldama 021
 • Trismegistos pc_2274
 • Trismegistos pc_0191
 • Aldama 348
 • Trismegistos pc_0192
17 ex.
124-127 Iohannes Chrysostomus Oratio de descensu ad inferos et de latrone (CCG I, Appendix 72)
 • CPG 4762
 • BHG 0451u
 • CCG Appendix I, 72
0451u 17 ex.
127-134 Iohannes Chrysostomus In illud : Vidi Dominum (Is. 6, 1), homilia 1
 • CPG 4417.1
 • BHG 0129k-kb
0129k 17 ex.
134-136v Iohannes Chrysostomus In Petrum et Paulum sermo
 • CPG 4572
 • BHG 1497-1497b
 • Aldama 364
 • Trismegistos pc_0680
1497 17 ex.
136v-138v Iohannes Chrysostomus In duodecim Apostolos sermo
 • CPG 4573
 • BHG 0159-0159c
 • Aldama 095
 • Trismegistos pc_0681
0159 17 ex.
138v-142v Proclus Cpl. ptr. Hom 33 : In S. Thomam ap.
 • CPG 5832
 • BHG 1839-1841
 • Aldama 181
 • Trismegistos pc_0714
1841 17 ex. IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
142v-146 Ephraem Graecus Opera 17 ex. De secundo Domini adventu
Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΙΞΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ...
146r-v Ephraem Graecus Capita C, Quomodo quis humilitatem sibi comparet
 • CPG 3936
17 ex. Capp. 1-2
146v-147 Ephraem Graecus Sermones paraenetici ad monachos Aegypti
 • CPG 3942
17 ex. Exhortatio 50
147-148 Ephraem Graecus Capita C, Quomodo quis humilitatem sibi comparet
 • CPG 3936
17 ex. Capp. 77, 90, 95, 100
148--150 Ephraem Graecus De timore Dei
 • CPG 3911
17 ex. Excerptum (Assemani I, 97 E7 - 98 C6)
148--150 Ephraem Graecus De recta uiuendi ratione (Capita 90)
 • CPG 3941
17 ex. Capp. 8-33, 42, 44
150--151 Ephraem Graecus Beatitudines, capita LV
 • CPG 3935.1
17 ex. Excerpta
150--151 Ephraem Graecus Beatitudines aliae, capita XX
 • CPG 3935.2
17 ex. Excerpta
151 Ephraem Graecus Sermones paraenetici ad monachos Aegypti
 • CPG 3942
17 ex. Exhortatio 48 ; desinit editis breuior et ab editis diuersa
Desinit
ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΣΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΣΟΥ ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΗΜΑΣ ...
151r-v Ephraem Graecus Consilium de uita spiritali, ad monachum nouitium
 • CPG 3934
17 ex. Capp. 70-74
151v-152 Ephraem Graecus Sermones paraenetici ad monachos Aegypti
 • CPG 3942
17 ex. Exhortatio 36 ; desinit editis longior
Desinit
ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΥΝ ΣΕΑΥΤΩ ΙΝΑ ΚΑΤΑΞΙΩΘΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΙΔΑΣ ΗΜΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ
152v Ephraem Graecus De uirtute (capita X)
 • CPG 3931
17 ex. Cap. 1 tantum
152v-153 Ephraem Graecus De uirtute, ad nouitium monachum
 • CPG 3930
17 ex. Cap. 4 ; excerptum (ed. Assemani I, 214 C7 - 215 B3)
153 Ephraem Graecus De uirtute (capita X)
 • CPG 3931
17 ex. Cap. 10 ; excerptum (ed. Assemani I, 229 B4 - F5)
153-154 Iohannes Chrysostomus In Matthaeum homiliae 1-90
 • CPG 4424
17 ex. Ethicon homiliae 41 (PG 57, 450.6-452)
154r-v Iohannes Chrysostomus De Lazaro conciones 1-7
 • CPG 4329
17 ex. Concio 3 ; excerptum (PG 48, 999.51-1000.2)
154v Iohannes Chrysostomus In Epistulam II ad Corinthios argumentum et homiliae 1-30
 • CPG 4429
17 ex. Homilia 4 ; excerptum (PG 61, 427.11-18)
154v-155v Basilius Caesariensis Sermo asceticus perutilis
 • CPG 2956.10
17 ex. Cf. cod. Vat. gr. 1568, ff. 247-249, cum additione unius sententiae in fine
Desinit
ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ
155v-156 Isaias Gazaeus abbas Asceticon
 • CPG 5555
17 ex. MOYSES ABBAS cod. ; excerpta : capp. 10, 16, 15, 17-22, 23, 25-26, absque capitulorum numeratione (ed. R. Draguet, Les cinq recensions de l'ascéticon syriaque d'Abba Isaie, CSCO 233-234, Scriptores Syri 122-123, Louvain 1968, t. I p. 223-241)
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ
156r-v Basilius Caesariensis Sermones de moribus a Symeone Metaphrasta collecti
 • CPG 2908
17 ex. Excerpta : sermo 1,4 ; sermo 1,5 ; sermo 8,6
156v Gregorius Sinaita Capita de oratione
 • TB II Gregorio il Sinaita 5
17 ex. Capita de oratione (sino titulo cod.), excerptum ex cap. 7 (PG 150, 1344 B 9 - D 3)
156v Elias Ecdicus Anthologium gnomicum
 • CPG 7716
17 ex. Excerptum : cap. 1,4 (PG 127, 1129) ; cf. etiam cod. Vatop. 57, ff. 141-142
157 Symeon Nouus Theologus Catecheses 17 ex. Excerpta : Cat. 2,353-446 (ed. B. Krivochéine - J. Paramelle, Paris 1963, Sources chrétiennes 96, p. 270-278) ; Cat. 17 (ed. B. Krivochéine - J. Paramelle, Paris 1964, SC 104, p. 254-264)
157--159v Macarius/Symeon (pseudo) Sermones 64 (typus 1 = Collectio B)
 • CPG 2410
17 ex. Excerpta : Epistula Magna 1,1 ; sermones B6, 3,2-4 ; B60, 2,4 ; B48, 3,12-13 ; B50, 4,11 ; B59, 2,3-6 ; B59, 1,1 ; B32, 8,8 ; B2, 3,13 ; B39, 1, 1-2 ; B7, 4,2 ; B4, 1,4 ; B12, 1,1 ; B63, 3,6 ; B56, 2,1-2 ; B16, 1,7 ; B7, 16,6 ; B55, 1,3
158--159v Macarius/Symeon (pseudo) Hom. Spiritales (typus 2 = Collectio H)
 • CPG 2411
17 ex. Excerpta : hom. 30,9 ; hom. 53,13 ; hom. 49,1 ; hom. 12,18
160-163v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Pro iis qui saeculo renuntiarunt
 • CPG 2287
17 ex. Re uera ISAIAS GAZAEVS, Asceticon (CPG 5555.6)
163v Florilegia Loci communes (ps.-Maximi)
 • CPG 7718
17 ex. Sine titulo cod. ; cf. Loci communes, cap. 53 (PG 91, 956 B 13 - C 5)
Incipit
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΘΕΟΣ
Desinit
ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕΣ
163v-167v Symeon Nouus Theologus Catecheses 17 ex. Cat. 2 (ed. B. Krivochéine - J. Paramelle, SC 96, Paris 1963, p. 240-278)
167v-170, 172-173 Macarius/Symeon (pseudo) Hom. Spiritales (typus 2 = Collectio H)
 • CPG 2411
17 ex. Homiliae 19 et 30,6-9
170-172 Macarius/Symeon (pseudo) Sermones 43 (typus 3 = Collectio C)
 • CPG 2412
17 ex. Homilia 12
173-175 Symeon Nouus Theologus Hymni 17 ex. Hymni 5, 4, 9, nullo titulo praemisso
175-179 Basilius Cappadociae monachus Opera 17 ex. PROLOGVS ASCETICVS ; uide etiam : MACARIVS AEGYPTIVS ; cf. cod. Hagion Oros, Skètè Hag. Prodromou 1, ff. 390v-401v ; ff. 179v-180v uacua
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Incipit
ΤΟΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΗΡΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΗ ΒΙΟΝ
Desinit
ΠΑΡΑΚΑΘΕΖΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ
 • IRHT
181-189 Auctores recentiores Varia 18 in. ANONYMVS cod., oratio ad Patriarcham Cosmam
Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΩ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΩ ΑΥΘΕΝΤΗ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΚΟΣΜΑ ΤΩ ΠΡΩΤΩ
Incipit
ΕΙ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΑΠΛΩΣ ΟΙΣ ΟΤΙΝΟΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΡΩΣ
Desinit
ΙΝ' ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΔΟΞΑΖΗΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΑΡΧΩ ΠΑΤΡΙ ...
 • IFEB