Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 44999

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 40231
München BSB numér. gr. 551
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_44999.pdf notice d'E. Zizicas

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1763 Hardt, 1806, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum Bibliothecae Regiae Bavaricae V 378-404
R(III)0103 Van de Vorst and Delehaye, 1913, Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Germaniae Belgii Angliae Cod. 177 140-141

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Lauxtermann, 2018, The Eugenian Recension of Stephanites and Ichnelates: Prologue and Paratexts Famille Βζ, sigle M2 (Lauxtermann) 72 (et n. 53), 100
Maksimczuk, 2022, Florilegium Coislinianum Δ-Ζ Sigle Z (Maksimczuk) LX

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Angelopoulos, 2022, The Planudean Translation of the Disticha Catonis Incorporated in the Textbooks of the Palaeologan and the Mathemataria of the Ottoman Periods 86
Berger, 2016, Nikephoros Kallistus Xanthopulos und die jüdische Geschichte 14
Berger, 2022, Nikephoros Xanthopulos: das Gedicht auf die jüdische Geschichte
Braccini, 2016, Un manoscritto inesplorato del 'Philogelos': un primo sondaggio 25
Ceulemans et al., 2013, Sur le mensonge, l'âme de l'homme et les faux prophètes : la lettre Ψ du Florilège Coislin 53
Faraggiana di Sarzana, 2009, Il Nomocanon Par. gr. 1330 "Horride rescriptus" su pergamene in maiuscola contenenti un antico commentario ad Aristotele, il corpus dionysiacum e testi patristicii 202 (n. 25)
Fernández, 2019, El florilegio de los mss. <i>F H</i> en la letra Alfa del <i>Florilegio Coisliniano</i>
Isépy, 2017, Remarks on Codex Collegio Greco 4 and the Scribes of Manuel II Palaiologos 48 n. 29
Lazaris, 2016, Le physiologus grec. Vol. I. La réécriture de l'histoire naturelle antique 73
Lazaris, 2017, Un nouveau manuscrit illustré du Physiologus grec et la date de la deuxième recension: Le Sinai, Monê tês Hagias Aikaterinês, NE gr. M 103 Sigle m 249
Macé and Gippert, 2021, The Multilingual Physiologus: Studies in the Oldest Greek Recension and Its Translations
Papagiannēs, 1997, Theodoros Prodromos. Jambische und hexametrische Tetrasticha auf die Haupterzählungen des Alten und des Neuen Testaments cod. m
Touwaide, 2009, Byzantine Medical Manuscripts. Towards a new catalogue with a specimen for an annotade checklist of manuscripts based on an index of Diels' catalogue 520
Uthemann, 1985, Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitutionem hominis secundum imaginem Dei, necnon Opuscula aduersus monotheletas XLIII
Van Deun, 1992, Quelques témoins nouveaux de l’Hodègos d’Anastase le Sinaïte 238
Zipser, 2009, John the Physician's Therapeutics.. A Medical Handbook in Vernacular Greek Edition du texte des ff. 334-353v 14

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 15

Témoins (55)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Theodorus Prodromus Declamatio de mure
 • Hörandner 152
 • TLG 2721.007
15
 • Biblio
Florilegia Florilegium Coislinianum 15 Excerpta
001--5* Theodorus Prodromus Epigrammata in Vetus Testamentum
 • Hörandner 115
 • TLG 2721.006
15 Excerptum
001--5* Theodorus Prodromus Epigrammata in Nouum Testamentum
 • Hörandner 115
 • TLG 2721.006
15 Epigrammata quinque : In Christi sepulturam, epigramma 230a ; In id "Auete", epigramma 233a ; In uiduam ; In Christi ascensionem, epigramma 236a ; In Hypapantem, epigramma 238a (ed. G. Papagiannis, Wiesbaden, 1997, p. 241, 244, ?, 247-248, 250)
005-8* Nicephorus Callistus Xanthopulus Opera 15 De genealogia Dauidis (sub nomine Theodori Prodromi editum a Gunthio, Cyri Theodori Prodromi epigrammata, Basileae, 1536, f. 7r)
009-13v Apocrypha De prophetarum uita et obitu, recensio anonyma
 • BHG 1588-1589c
 • CAVT 213.IV
1588-1589 15
 • Bollandistes
013v Exegetica Interpretatio de IV evangelistis
 • BHG 2150
2150 15
 • Bollandistes
014-15 Indices apostolorum Index apostolorum
 • BHG 0156c
0156c 15
 • Bollandistes
015 Hagiographica Apostoli (SS.), Synaxarium
 • BHG 0154m
0154m 15
 • Bollandistes
018-19* Damasus papa I Anathemata (confessio fidei ad Paulinum) 15
019-22* Cyrillus Alexandrinus Epp. 13, 39, 61-63, Etc. Ad Iohannem Antiochenum
 • CPG 5313
 • CPG 5339
 • CPG 5361
 • CPG 5362
 • CPG 5363
 • CPG 5389
 • CPG 5390
15
022--157 Iohannes Chrysostomus Homiliae : collectiones 15
024--26* Porphyrius Opera 15
024--26* Iohannes Damascenus Opera 15
026-31* Quaestiones et responsiones Quaedam 15 Auctores citantur : BASILIVS CAESARIENSIS, GREGORIVS NYSSENVS, IOHANNES CLIMACVS, TESTAMENTVM NOVVM, GREGORIVS NAZIANZENVS, CYRILLVS ALEXANDRINVS, IOHANNES CHRYSOSTOMVS, CYRILLVS HIEROSOLYMITANVS, MAXIMVS CONFESSOR
031-33* Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Quaestiones ad Antiochum ducem
 • CPG 2257
15
035-36v Gregorius Nyssenus Oratio catechetica magna
 • CPG 3150
15 Excerptum (93,8-98,7)
035-43* Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
15
043-55* Cyrillus Alexandrinus Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate
 • CPG 5215
15
059-60* Stephanus Nicomediensis De tribus partibus animae 15
059r-v Splenius De generatione hominis
 • Psellos CET.DISC.21
15 IOHANNES LYDUS cod.
062--63* Basilius Caesariensis Ad Simpliciam haereticam (Εp. 115)
 • CPG 2900.115
15
062--63* Athanasius Corinthius ep. E Quattuor Libris Zoti Iacobiti 15
062-63* Basilius Caesariensis Epistula ad Eubulum
 • CPG 2900.a
15 De Filio ex Patre genito
Titulus initialis
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥΒΟΥΛΟΝ
Incipit
ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ Ο ΗΜΕΤΕΡΟΣ
Desinit
ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
063--64* Euagrius Ponticus De octo spiritibus malitiae
 • CPG 2451
15
064--65* Hippolytus Romanus Commentarii in Danielem
 • CPG 1873
 • BHG 0488n
15
064--65* Seuerianus Gabalensis ep. In Noe et filios eius, et cherubim et in prophetam Oseam
 • CPG 4232
15
065-66* Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
15
067--69* Iohannes Damascenus Opera 15
Incipit
ΕΠΙ ΜΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Desinit
ΚΑΙ ΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΝ
067-69* Cyrillus Alexandrinus De Fide 15
069-70* Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Quaestiones ad Antiochum ducem
 • CPG 2257
15
070--71* Nilus Ancyranus Peristeria ad Agathium
 • CPG 6047
15
070--71* Maximus confessor Opera 15
073--74* Athanasius Alexandrinus ptr. I Scholia in Matthaeum
 • CPG 2141.7
15
073--74* Athanasius Alexandrinus ptr. I Opera descripta 15 DE STELLA APPARENTE IN CHRISTI NATIVITATE
Incipit
ΤΟΥ ΔΕ ΙΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΒΕΘΛΕΗΜ
075--78* Basilius Caesariensis Moralia et ethica 15
075--78* Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
15
078-94* Basilius Caesariensis Hom. in Hexaemeron
 • CPG 2835
15
078v Anastasius Sinaita Viae dux
 • CPG 7745
15 Excerpta duo (I, 2, 94-101 ; II, 5, 11-18)
 • Biblio
094-100* Epiphanius Constantiensis ep. Physiologus
 • CPG 3766
15
101-109* Theophanes Nicaenus mtr. Contra Iudaeos 15
110-116* Theophanes Nicaenus mtr. Opera 15 DE COGNITIONE OMNIUM HOMINUM
116-117* Nicephorus Gregoras Scholia in Synesii de insomniis 15
117-20* Marcus Porcius Cato (pseudo) Catonis disticha 15
125-135* Basilius I imp. Opera 15
135-141* Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
15
155--157* Dionysius Areopagita (pseudo) Opera 15
157-185* Iohannes Plusiadenus Opera 15
219-283* Symeon Seth Stephanites et Ichnelates 15
283-284* Aesopus Fabulae 15
284-289* Philagrius quidam Philogelos 15
289-296* Leo Sapiens VI imp. Oracula 15
296-334* Galenus medicus De alimentorum facultatibus libri III 15
334-353v Iohannes archiatros Therapeutica 15 Galenus cod.
 • Biblio
354-359 Galenus medicus De podagra 15