Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 50849

Type de cote : Actuelle

Remarque : Rapporté en France par la mission de Sevin (1729-1730): trouvé par le P. Souciet à Thessalonique chez un certain sieur Malaki

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes Pinakes - dépôt/fonds RGK I RGK II RGK III
Χαλκιδική, Μονὴ Ἁγίας Ἀναστασιας τῆς Φαρμακολυτρίας Fondé en 1520, ruiné en 1821 possesseur Note f. 437v
  • 100928
  • 278
Ἰωάσαφ (Ὁδηγῶν) 14-15 ?-1406 μοναχός copiste 001-119v ; 120-436v copié en 1370, 1375 (souscriptions)
  • 105861
  • 208
  • 287
  • 344

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation gr. 1242

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements I 275

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Polemis, 2021, Isaac Argyri Opera omnia theologica necnon Iohannis ex-imperatoris Cantacuzeni Oratio aduersus Argyrum XXXVI

Études sur le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Voordeckers, 1967, Examen codicologique du codex Parisinus graecus 1242

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Boeck, 2015, Imagining the Byzantine Past. The Perception of History in the Illustrated Manuscripts of Skylitzes and Manasses 141 (fig. 4.7)
Bravo García and Pérez Martín, 2005, El Escorialensis Τ. III. 4: Un códice con las obras de Demetrio Crisoloras copiado por Josafat de Hodegos y Esteban de Midia 453
Darrouzès, 1954, Les manuscrits du monastère Sainte-Anastasie Pharmacolytria de Chalcidique 51
Dominique Grosdidier de Matons, 1984, Recherches sur les reliures byzantines. I. L'atelier du monastère de Sainte-Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique. Thèse présentée à la IVe section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes
Estangüi Gómez, 2023, L'identification d'un nouveau secrétaire au patriarcat de Constantinople dans la seconde moitié du 14e siècle: Le cas de Dèmètrios Gémistos ( <i>fl.</i> 1366-† 1397). Avec deux annexes contenant des éléments nouveaux pour l'étude de la carrière de Iôannès Chrysoképhalos Holobôlos 209 n. 230, 220
Fanelli, 2022, Polemisti antislamici in cerca d’autore: Riccoldo da Monte di Croce, Demetrio Cidone e Giovanni VI Cantacuzeno 285 n. 96, 291
Gautier, 1986, Deux manuscrits pselliens : le Parisinus graecus 1182 et le Laurentianus graecus 57-40 47
Gumbert, 2018, Manuscript Editions: Manuel Tzykandyles, Scribe and John Cantacuzenus, Author 173
Hutter, 2008, Schreiber und Maler der Palaiologenzeit in Konstantinopel 77, 78, 89, 162
Kresten, 2021, Σπαράγματα Διάφορα zur Überlieferung von De administrando imperio 370 n. 78
Lamberz, 2000, Das Geschenk des Kaisers Manuel II. an das Kloster Saint-Denis und der "Metochitesschreiber" Michael Klostomalles
Martínez Manzano, 2015, La Biblia del emperador Cantacuzeno y otros códices bizantinos de Diego Hurtado de Mendoza (con noticias sobre dos códices mediceos recuperados) 206-207 n.30
Martínez Manzano, 2019, Malaquías Mónaco, alias Anonymus Aristotelicus : filosofía, ciencias y exégesis bíblica en la Constantinopla de la controversia palamita
Mondrain, 2004, L'ancien empereur Jean VI Cantacuzène et ses copistes 255, 256
Mondrain, 2007, Les écritures dans les manuscrits byzantins du XIVe siècle. Quelques problématiques 171
Mondrain, 2011, Copier et lire des manuscrits théologiques et philosophiques à Byzance 101
Pérez Martín and Muñoz Martínez, 2009, El Tetraevangelio Escorial y.III.7: un ejemplo de la influencia de la pintura de iconos en la ilustración de códices de época paleóloga 490 n. 52, 491 n. 55
Pérez Martín, 2004, La Geografía erudita de Constantinopla 73, fig. 7
Pérez Martín, 2008, El "estilo hodegos" y su proyección en las escrituras constantinopolitanas 77, 78, 89, 162
Pérez Martín, 2011, The Escorial Akathistos: the Last Manuscript Illuminated in Constantinople 237-238, 240
Politis, 1958, Eine Schreiberschule im Kloster τῶν Ὁδηγῶν
Rigo, 2008, Mistici bizantini
Rigo, 2013, I manoscritti e il testo di quattro Ἕτερα κεφάλαια. Da Simeone il Nuovo Teologo a Gregorio Palamas 327 n. 13
Rigo, 2013, Le lettere di Giacomo, metropolita di Calcedonia, alla monaca Eulogia (Anni 50-60 del XIV secolo) 197
Rigo, 2016, Il Prooemium contra Barlaamum et Acindynum di Giovanni Cantacuzeno e le sue fonti 8
Rigo, 2023, The Triclinium of Alexios Komnenos (Alexiakos) in the Palace of the Blachernai, the Synod of 1351 and the Fresco of the Ecumenical Councils 610
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution [thèse de doctorat de l'Université PSL, Ecole pratique des Hautes Etudes)
Tondini, 2023, Origenes brevior: Studi sulla tradizione del Commento a Matteo (con l’edizione dei libri 12 e 13)
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 128
0329j Kavrus-Hoffmann, 2013, Catalogue of Greek Medieval and Renaissance Manuscripts in the Collections of the United States of America. Part VII, Madison, NJ, Drew University, Rose Memorial Library
R(III)1921 Omont, 1891, Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque nationale du IXe au XIVe siècle

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (7)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002-6* Iohannes Cantacuzenus VI imp. Contra Barlaamum et Acindynum 14 1370-1375
006-9* Iohannes Cantacuzenus VI imp. Contra Prochorum Cydonem 14 1370-1375
009-70v Iohannes Cantacuzenus VI imp. Contra Isaac Argyrum 14 1370-1375 EP AD ISAAC ARGYRUM
071-119v Iohannes Cantacuzenus VI imp. Epistulae ad Paulum 14 1370-1375
120-233* Iohannes Cantacuzenus VI imp. Contra sectam mahometicam apologiae IV 14 1370-1375
233-93* Iohannes Cantacuzenus VI imp. Contra Mahometem orationes IV 14 1370-1375
293-437* Iohannes Cantacuzenus VI imp. Aduersus iudaeos orationes IX 14 1370-1375