Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 51945

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur
Fontainebleau, Bibliothèque royale 16 (1/2) possesseur
Ζαχαρίας Καλλιέργης 15-16 1473-1524 (?) Κρής copiste 240rv Voir RGK II
 • 119
 • 156
 • 197
 • 013- Callierges, Zacharias
 • Zacharias Callierges

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation gr. 2315
Arca 100060680

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements II 235-236

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Capone Ciollaro, 2006, Un ricettario medico attribuito a Giovanni archiatra
Delatte, 1939, Anecdota Atheniensia et alia. t. II. Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences
Ecca, 2018, Il Parisinus suppl. gr. 447 et il Vaticanus gr. 279 testimoni dei Commenti agli Aforismi ippocratici 15, 19, 20
Eideneier, 1979, Ein byzantinisches Kalendergedicht in der Volkssprache 370 n. 1, 378
Garzya, 2003, Pour l'édition des 'iatrosophia' démotiques
Giorgianni, 2009, Tradizione e selezione del 'corpus hippocraticum' nel 'de corporis humani fabrica' di Teofilo
Jeanselme, 1930, Sur un aide-mémoire de thérapeutique byzantin contenu dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Paris (Supplément Grec 764). Traduction, notes et commentaire 169
Kouzês, 1929, Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων 379 fig. 3
Kouzês, 1944, Les oeuvres médicales de Nicéphore Blemmydès selon les manuscrits existants 73 n. 5
Lamagna, 2006, La recensio amplior del 'De urinis' di Avicenna: lo stato della tradizione manoscritta
Lamagna, 2011, Per l'édizione del De urinis attribuito ad Avicenna: studio complessivo della tradizione manoscritta Ne contient pas le De urinis du ps.-Avicenne mais le De pulsibus attribué au même auteur
Lendari and Manolessou, 2020, The language of iatrosophia: A case-study of two manuscripts of the Library at Wellcome Collection (MS.4103 and MS.MSL.14) 96, 102
Martínez Manzano and Cortés Gabaudan, 2013, "Galeno según Galeno": Synopsis de pulsibus IX, 532-549 Kühn
Masullo, 2006, Sul ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ attribuito a Mercurio monaco Apographe de l'Harley 6295
Mondrain, 2001, Un lexique botanico-médical "bilingue" dans le Parisinus gr. 2510 127
Petit, 2021, Four works on prognostic attributed to Galen (Kühn vol. 19): new hypotheses on their authorship, transmission and intellectual milieu 78
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution [thèse de doctorat de l'Université PSL, Ecole pratique des Hautes Etudes)
Skrekas, 2016, Βυζαντινά χειρόγραφα προερχόμενα από την περιοχή Γρεβενών 436
Sonderkamp, 1987, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos)
Stratègopoulos, 2022, Νεόφυτος επίσκοπος Γρεβενού: υμνογράφος, ρήτορας και ανακαινιστής κωδίκων [Néophyte, métropolite de Grévéna : hymnographe, rhéteur et restaurateur de manuscrits] 171, 172 (et n. 6)
Touwaide, 1999, Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude
Valiakos, 2019, Das Dynameron des Nikolaos Myrepsos: Erstedition
Zipser, 2009, John the Physician's Therapeutics.. A Medical Handbook in Vernacular Greek 22-23

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (37)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2v* Mercurius De pulsibus 15
002v-4 Auicenna De pulsibus 15 Ed. Masullo 2006
 • Biblio
004-9v Galenus medicus De urinis 15 Excerpta ; inc. Urin 39 (K. XIX 595), des. Urin. ex Hipp. 8 (K. XIX 626) ; cf. Lamagna 2011 p. 22 n. 21
Titulus initialis
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ
Incipit
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Η ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Desinit
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΝ ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΕΓΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ
 • Biblio
009v-11v Medica De pulsibus uaria 15 Excerpta de pulsibus
 • Biblio
011v-27* Blemmydes Nicephorus De urinis carmen (opus medicum 3) 15 Meletii monachi cod.
 • Biblio
027-64v* Medica Remedia uaria 15 Dynameron seu collectio remediorum uariorum, emplastrorum, unguentorum, etc.
Incipit
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ
064v-68* Paulus Aegineta medicus De succedaneis (Epitome med. VII, 25) 15 Excerptum de succedaneis ex Galeno
068-71v* Lexica Botanica 15 Ed. A. Delatte, Anecdota Atheniensia II, Paris - Liège 1939, p. 372-377 ; cf. Paris. gr. 2318 ff. 77-79
 • Biblio
071v-72 Medica Remedia uaria 15 Fragmentum de simplicibus medicamentis purgantibus
Incipit
ΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ
072-76v* Medica De natura hominis uaria 15 Opusculum de formatione mundi et hominis
Incipit
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΤΟΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ
076v-93v Chrysobalantes Theophanes Synopsis de remediis 15 Vide Sonderkamp 1987 p. 174
Titulus initialis
ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Incipit
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΛΟΓΟΣ
Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ
 • Biblio
093v-94v Constantinus Taronites medicus Remedia 15 Vide Sonderkamp 1987 p. 174
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΟΝΙΤΟΥ
Incipit
ΑΛΘΑΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
Desinit
ΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ... ΑΝΕΛΟΜΕΝΟΣ ΧΡΩ
 • Biblio
117--271 Iohannes archiatros Therapeutica Recensio aucta (lingua recentiore) 15 Introductio, deinde excerpta in iatrosophio inserta ; uide Zipser 2009a
Titulus initialis
Λόγος καὶ ποίημα καὶ προοίμιον Ἰωάννου ἀρχιητροῦ περὶ ἔχων συνοπτικῶς πάντων τῶν παθῶν ...
119-271 Medica Iatrosophium 15
Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΩ. ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
Incipit
ΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΔΡΩΣΑΤΟΥ
 • Biblio
119-271 Medica Varia 15 IOHANNES ARCHIATROS, Promptuarium medicum : introductio (textus : ff. 347 sq.) ; praemittitur (ff. 95-116v) pinax ; uide Sonderkamp 1987 p. 175
Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΟΥ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
Incipit
ΑΠΛΟΥΝ ... ΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΔΡΩΣΑΤΟΥ
 • Biblio
216v-217v, 330v-332, 333r-v Pythagoras philosophus Opera 15
Titulus initialis
1 ΠΕΡΙ ΑΡΩΣΤΟΥ 2 ΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗΝ ΑΚΡΙΒΙΑ
248r-v Dionysius quidam De uentis 15
271v-276* Blemmydes Nicephorus De urinis carmen (opus medicum 3) 15
276-277* Nicolaus Myrepsus De compositione medicamentorum 15 Nicolai (Myrepsi?) opusculum de emplastris
277-282* Brontoseismologia Brontoseismologia uaria 15 Brontologium 12 zodiaci signorum et 12 mensium
Incipit
ΕΑΝ ΒΡΩΝΤΗΣΙ
282-286* Hippocrates medicus Epistula ad Ptolemaeum regem de hominis fabrica
 • TLG 0751.002
15
286-287 Theodorus Prodromus Uersus in duodecim menses
 • Hörandner 159
15 Anonymus cod.
296v-303* Esdras propheta (pseudo) De diebus faustis et infaustis 15
314v-317 Hagiographica Thaddaeus apostolus (S.), Praedicatio
 • CANT 088
 • BHG 1704-1704ac, 1704c-1704e
1704ac 15
 • Bollandistes
317-318* Argyrus Isaac Opera astronomica dubia 15
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ
321v-324* Neophytus Grebenus ep. Opera 15
338-338v Argyrus Isaac Opera astronomica dubia 15
340-341* Maximus confessor Quaestiones et responsiones 15
340v-345 Hippocrates medicus De lapidum uirtute 15
341--342* Basilius Caesariensis Opera 15
341--342* Dionysius Areopagita (pseudo) Opera 15
341--342* Augustinus Aurelius Opera 15
344-345v* Nicephorus Cpl. ptr. I Breuiarium 15
345v-346* Gregorius Nazianzenus Carmina
 • CPG 3034
 • CPG 3035
 • CPG 3036
 • CPG 3037
 • CPG 3038
15
346-347* Iohannes Damascenus De immaculato corpore
 • CPG 8117
15
347-393 Medica Varia 15 IOHANNES ARCHIATROS, Promptuarium medicum (recensio breuis) ; pinax et introductio ff. 95-118v ; cf. CAPONE CIOLLARO 2006
 • Biblio
393v-400 Galenus medicus De pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philosophum 15