Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 66019

Type de cote : Actuelle

Cotes liées Type Partie Commentaire
[Cote] Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (BML), Conv. Soppr., 172 Actuelle Folia 84

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur
Carlo Cappello 15-16 1492 -1546 possesseur
Μάρκος Μουσοῦρος 15-16 1470 ca. - 1517 Originaire de Crète, arrive à Florence en 1492 avec Janus Lascaris possesseur
  • 265
  • 359
  • 433
  • 066- Musurus, Marcus
  • Marcus Musurus

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 30539
Vatican numérisation Pal. gr. 287
Heidelberg numér. Pal. gr. 287

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
M. Bernabò, Voci dell'Oriente. Miniature e testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2011
D. Bianconi, « Libri e mani. Sulla formazione di alcune miscellanee dell'età dei Paleologi », Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni. Atti del Convegno internazionale (Cassino, 14-17 maggio 2003), Segno e testo 2, 2004, p. 311-363 350, n. 14 ; 362
D. Bianconi, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta, Dossiers byzantins 5, Paris, Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2005
D. Bianconi, , , « Contesti di produzione e fruizione dei manoscritti giuridici a Bisanzio. Qualche esempio », dans J. Signes Codoñer (éd)I. Pérez Martín (éd), Textual Transmission in Byzantium: between Textual Criticism and Quellenforschung, Lectio, Studies in the Transmission of Texts and Ideas 2, Brepols, 2015, p. 455-476 464
P. Canart, , « Additions et corrections au Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600, [Teil] 3 », dans J. Martin (éd), Vaticana et Medievalia, Etudes en l'honneur de Louis Duval-Arnould, Millennio medievale 71, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2008, p. 41-63 51, 57, 58
A. Cataldi Palau, « La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti », Italia medioevale e umanistica, 45, 2004, p. 295-369 330-332, 352
J. Cavarzeran, Scholia in Euripidis Hippolytum: edizione critica, introduzione, indici, Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 19, Berlin ; Boston, De Gruyter, 2016 56
L. Ferreri, L'Italia degli umanisti. 1, Marco Musuro, Europa humanistica 17, Turnhout, Brepols, 2014 Description synthétique du codex 574-575
S. Lucà, « Teodoro Sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II 35. Appunti su scribi e committenti di manoscritti greci », Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, 55, 2001, p. 127-163 145 n. 87
I. Pérez Martín, « El 'estilo salonicense' : un modo de escribir en la Salónica del siglo XIV », I manoscritti greci tra riflessione e dibattito : Atti del 5 Colloquio internazionale di paleografia greca, Cremona, 4-10 ottobre 1998, Papyrologica Florentina 31, Firenze, Gonnelli, 2000, p. 311-331 320 (n. 40) ; 326
I. Proietti, « Triclinio dopo Triclinio: la sopravvivenza della mise en page tricliniana nelle prime edizioni a stampa (fine XV-fine XVI sec.) », Medioevo greco, 18, 2018, p. 217-238 231
A. Rollo, « Sulle tracce di Antonio Corbinelli », Studi medievali e umanistici, 2, 2004, p. 25-95
O. Smith, « Tricliniana II », Classica et mediaevalia, 43, 1992, p. 187-229 198 n. 30
D. Speranzi, , « La scrittura di Marco Musuro. Problemi di variabilità sincronica e diacronica », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 187-196, 775-779 188 n. 3, 190 n. 10, 194 n. 20
D. Speranzi, « Vicende umanistiche di un antico codice. Marco Musuro e il 'Florilegio' di Stobeo », Segno e Testo, 8, 2010, p. 313-350 Manuscrit du 14e s., produit dans le cercle de Demetrios Triclinios 334-336, pl. 3b
D. Speranzi, , « La biblioteca dei Medici. Appunti sulla storia della formazione del fondo greco della libreria medicea privata », dans G. Arbizzoni (éd), Principi e signori. Le Biblioteche nella seconda metà del Quattrocento. Atti del Convegno di Urbino, 5-6 giugno 2008, Collana di studi e testi 25, Urbino, Accademia Raffaello, 2010, p. 217-264 218
D. Speranzi, Marco Musuro. Libri e scrittura, Supplemento al Bollettino dei Classici 27, Roma, Accademia dei Lincei, 2013
A. Tessier, « Un metodo filologico in atto? L'Euripide del 1503, le Baccanti e la (apparente) riscoperta della responsione strofica », Manuciana Tergestina et Veronensia, Graeca Tergestina. Studi e testi di Filologia greca 4, Edizioni Università di Trieste, 2015, p. 197-218 200
A. Tuilier, « Remarques sur les fondements historiques et rationnels de l'édition critique des drames d'Euripide », Revue des études grecques, 123, 2010, p. 881-895 891
V. Turra, « Alla ricerca della responsione perduta? Il caso delle Troiane Aldine », Manuciana Tergestina et Veronensia, Graeca Tergestina. Studi e testi di Filologia greca 4, Edizioni Università di Trieste, 2015, p. 227-282 227, 230, 251, 256
R(III)0817 H. Stevenson, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Palatini graeci, Città del Vaticano, 1885 (Version en ligne)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (22)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002v Marcus Musurus Versus Distichon hexametrum
Incipit
Κέκτηται τόδε Κάρλος
  • IRHT inc.
003-14v Sophocles Antigone 14-15
014v-31 Sophocles Oedipus Coloneus 14-15 Cum argumento
031-43v Sophocles Trachiniae Cum argumento
  • P
043v-57v Sophocles Philoctetes 14-15 Cum argumento
058-70v Euripides Andromacha 14-15 Cum argumento
070v-84 Euripides Medea 14-15 Cum argumento
084-95 Euripides Supplices 14-15 Cum argumento
095-104v Euripides Rhesus 14-15 Cum argumento
104-119 Euripides Ion Cum argumento
  • P
119-133 Euripides Iphigenia Taurica 14-15 Cum argumento
133-147v Euripides Iphigenia Aulidensis 14-15
147v-148 Euripides Danae 14-15 cum argumento (quae supersunt)
162v-173 Euripides Alcestis 14 Cum argumentis
173-185 Euripides Troiades 14-15 Cum argumento
185-197* Euripides Bacchae 14-15 Cum argumento
197-203 Euripides Cyclops 14-15 Cum argumento
203-212v Euripides Heraclidae 14-15 Cum argumento. des. mut. u. 1002. Cf. Firenze, BML, Conv. soppr., 172, f. 1r-v
213-220v Aeschylus Prometheus uinctus 14-15 Cum scholiis
220v-227v Aeschylus Septem contra Thebas 14-15 Cum argumento
227v-236v Aeschylus Persae 14-15 Cum argumento
237v Marcus Musurus Versus Epigramma in Carolum quendam
Incipit
Ὦ χρυσοφεγγῆ καὶ γλυκεῖαν ἥλιε
Desinit
οἷος πέφυκε Κάρλος οὐ κτέαρ τόδε
  • P