Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68300

Type de cote : Actuelle

Titre : Menologium mensis Novembris

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK III Bibale
Ἰωάννης (RGK III 317) 10 (1/4) μoναχός ; moine au Stoudios à Constantinople copiste 001-318v, 351-424v Voir RGK III
 • 317
 • 105646

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31845
Vatican numérisation Vat. gr. 1669

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0101 Ehrhard, 1937, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts I 488-491 ; I 339, 486, 635, 642, 673-674, 716
R(III)0834 Giannelli, 1950, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683 416-419

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Krausmüller, 2020, The Encomium of the Apostle Philip by Michael the Monk (BHG 1530a). Edition and English Translation
Pilhofer, 2020, Das Martyrium des Konon von Bidana in Isaurien: Einleitung, Text und Übersetzung ms. V 72-73

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Aletta, 2001, Un codice poco noto in minuscola libraria antica: il Morgan 655 56 & n. 46
Aletta, 2002, Un nuovo codice del copista Nicola (sec. X in.): l'Athen. B. N. 2651 72
Bucca, 2015, Ancora un'osservazione sui fogli di guardia dello Scilitze madrileno 166-167 n. 46
Canart, 1978, Le livre grec en Italie méridionale sous les règnes normand et souabe: aspects matériels et sociaux 128 (n. 48)
Cavallero and Fernández, 2016, La Vida de Juan el Limosnero de Leoncio de Neápolis (s. VII). Sus recensiones breve, media y larga
Cavallero and Fernández, 2018, Por qué es necesaria una nueva edición crítica de la Vita Johannis Eleemosynarii de Leoncio de Neápolis 45
Clausi and Lucà, 2018, Il "sapientissimo calabro": Guglielmo Sirleto nel V centenario della nascita (1514-2014): problemi, ricerche, prospettive: atti del Convegno, Roma, Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini - Sala delle canonizzazioni, 13-15 gennaio 2015
Detoraki-Flusin, 2019, Les collections de miracles. Histoire du texte et histoire du culte. À propos des Miracles des saints Cyr et Jean par Sophrone de Jérusalem 258
Dobrynina, 2018, Colophons and Running Titles. On New Terminology in Describing Greek Manuscripts of the Ninth-Tenth Centuries
Kaklamanos, 2018, O άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο. Συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου 87, 135
Krausmüller, 2020, Reconstructing the Hagiographical Oeuvre of Michael, Monk of Stoudios, Archimandrite of Dalmatou and Patriarchal Synkellos (9th/10th centuries)
Lucà, 1983, Osservazioni codicologiche e paleografiche sul Vaticano Ottoboniano greco 86 109, 114, 134, 143
Matantseva, 1996, La Vaticanus graecus 1669, ménologe prémétaphrastique de novembre. Etapes de l'exécution. Type de collection ménologique passim
Matantseva, 1996, Eloge des archanges Michel et Gabriel par Michel le moine (BHG 1294a) 98-99
Peters-Custot, 2021, Un kontakion italo-grec en l’honneur de saint Martin de Tours, et la carrière «byzantine» de ce dernier 567
Prieto Domínguez, 2019, Hacia la reconstrucción del Menologion estudita: los testimonios manuscritos 259, 261
0287q Dobrynina, 2013, Сводный каталог греческих иллюминированных рукописей в российских хранилищах. Т. 1, Рукописи IX-X вв. в Государственном историческом музее, ч. 1 Système décoratif de transition 22 (n. 46)
0855 Canart, 1979, Les Vaticani Graeci, 1487-1962: notes et documents pour l'histoire d'un fonds de manuscrits de la Bibliothèque vaticane
R(III)0857 Hagiographi Bollandiani and Franchi de' Cavalieri, 1899, Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae Vaticanae

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 001-425 10 in. Parchemin ff. 319-350 : saec. 11

Témoins (21)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-37v Hagiographica Cosmas et Damianus mm. Cyrrhi (SS.), Miracula
 • BHG 0385-0390f, 0390h, 0392
0387e, 0390 10 in. BHG 0387e (ff. 001-23v) ; BHG 0390 (ff. 23v-37v) ; ordo foliorum perturbatus si restituendus : 7-22v, 1-6v, 23-37
 • Bollandistes
037v-52v Hagiographica Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidephorus et Anempodistus mm. in Perside (SS.), Passio 1
 • BHG 0021
0021 10 in.
 • Bollandistes
053-73 Hagiographica Acepsimas, Ioseph et Aeithalas mm. (SS.), Passio
 • BHG 0015-0019
0015-0016 10 in.
 • Bollandistes
073v-123 Sabas monachus Vita S. Iohannicii
 • BHG 0935
0935 11.04 10 in.
 • Bollandistes
123v-142v Hagiographica Conon m. in Isauria (S.), Passio et miracula
 • BHG 2077
2077 10 in.
 • Bollandistes
143-156v Hagiographica Paulus conf. CP. (S.), Vita
 • BHG 1472a
1472a 10 in.
Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν
 • Bollandistes
 • IRHT
157-171v Michael Studita monachus Laudatio archangelos Michael et Gabriel
 • BHG 1294a
1294a 11.08 10 in.
Incipit
Τὸ στόμα μου ἤνοιξα καὶ εἵλκυσα πνεῦμα, φησὶν ὁ θεῖος Δαυίδ, κἀγὼ τήμερον μετ' αὐτοῦ
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
171v Versus et epigrammata Varia 10 in. Iambi 3 in s. Michahelem archang.
Incipit
Ὡς ταξιάρχης τῆς ἄνω σκηπτουχίας
 • IRHT
172-175 Hagiographica Orestes m. Tyanis (S.), Passio
 • BHG 1384-1385
1384-1385 11.09 10 in.
 • Bollandistes
176-182 Hagiographica Menas m. in Aegypto (S.), Passio
 • BHG 1254-1254e
1254 11.11 10 in.
 • Bollandistes
182-187 Hagiographica Victor et Stephanis mm.(SS.), Passio
 • BHG 1865
1865 11.11 10 in.
 • Bollandistes
187v-198v Hagiographica Vincentius diac. Caesaraugustae m. (S.), Passio
 • BHG 1866-1867c
1866 10 in.
 • Bollandistes
199-257 Michael Studita monachus Vita S. Theodori Studitae (Vita B)
 • BHG 1754
1754 10 in., 11 F. 199 saec. 11 suppletum
 • Bollandistes
257v-318v Leontius Neapolitanus ep. Vita S. Iohannis Eleemosynarii
 • CPG 7882
 • BHG 0886-0886d
0886 10 in.
 • Bollandistes
319-350v Hagiographica Iohannes Chrysostomus (S.), Vita (commixta)
 • BHG 0875d
0875d 11
 • Bollandistes
351-364 Hagiographica Martinus ep. Franciae (S.), Vita et miracula
 • BHG 1181-1181b
1181 11.12 10 in.
 • Bollandistes
364v-379v Theodorus Trimithuntis ep. Vita S. Iohannis Chrysostomi
 • CPG 7989
 • BHG 0872-0872c
Recensio retractata 0872d 10 in.
 • Bollandistes
379v-389 Hagiographica Philippus ap. (S.), Acta et martyrium
 • BHG 1516-1526d, 1528z
 • CANT 250.II
1525 11.14 10 in.
 • Bollandistes
389v-400v Michael Studita monachus Laudatio S. Philippi ap.
 • BHG 1530a
1530a 10 in.
Incipit
Πᾶσα μὲν μαρτύρων Χριστοῦ τελετὴ καὶ πανήγηρις
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
401-409 Hagiographica Gurias, Samonas et Abibus conf. mm. Edessae (SS.), Passio
 • BHG 0731-0732b
0731-0732 11.15 10 in.
 • Bollandistes
414-424 Hagiographica Gurias, Samonas et Abibus conf. mm. Edessae (SS.), Miraculum
 • BHG 0739-0739a
0739 10 in.
 • Bollandistes