Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68403

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III
Γεώργιος Τζαγγαρόπουλος 15 (2/2) ἱερεύς, Κρής, οἰκέτης τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Σιναϊτῶν copiste 001-355v copié en 1472/1473 (souscription)
 • 72
 • 93
 • 121

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 31866
Vatican numérisation Vat. gr. 1774

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
P. Nikolopoulos, Αἱ εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον ἐσφαλμένως ἀποδιδόμεναι ἐπιστολαί, Ἀθηνᾶ. Σειρὰ διατριβῶν καὶ μελετημάτων 9, Athinai, 1973 Sigle o (Nikolopoulos) 202-203, 225, 226, 231, 233, 374, 454-478 (φωτ. 90)
J. Oosterhuis-Den-Otter, Four Pseudo-Chrysostomian Homilies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g) : Transmission, Critical Edition, and Translation, Amsterdam, VU University Press, 2015 sigle 91. 16
G. Persiani, « Contribution sur l’authenticité de l’homélie Chrysostomienne De Chananaea (CPG 4529) », Classica et Mediaevalia, 48, 1997, p. 283-307 Sigle X (Persiani) ; daté de 1472-1473 ; famille σ (liturgique) 284 (suite de la n. *)
M. Rodriquez, , « Rettifiche di datazione con l'ausilio delle filigrane », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 315-331, 833-838 Errore sub "Vat. gr. 1773" 323 n. 37
A. Suciu, « The Coptic Version of De ascetica disciplina attributed to Basil of Caesarea (CPG 2890), with an Appendix Containing the Armenian Version », Revue des études byzantines, 75, 2017, p. 65-100 74
R(III)0101 A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 50-52, Leipzig, J. C. Hinrich, 1937-1943 III 489-490

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 15 1472-1473

Témoins (40)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Hagiographica Demetrius m. Thessalonicae (S.), Miracula (Liber II)
 • BHG 0516z-0523
0521 15 1472-1473
 • Bollandistes
Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
Cap. 19 De Elia mon. Iordan. 2120 15 1472-1473
 • Bollandistes
Macarius/Symeon (pseudo) Preces
 • CPG 2416
15 1472-1473
Incipit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ποιούντων καρπόν
 • IRHT inc.
027v-44v Paulus Euergetinus monachus Euergetinon 15 1472-1473
044v-46 Basilius Caesariensis Sermo 12 - De Ascetica Disciplina
 • CPG 2890
15 1472-1473
064-67v Iohannes Climacus Scala paradisi
 • CPG 7852
15 1472-1473
067v-74v Iohannes Chrysostomus Epistula ad abbatem
 • CPG 4734
15 1472-1473
074v-76v Iohannes Chrysostomus Sermones animae utiles (Capitula CCCXL)
 • CPG 4754
15 1472-1473
Incipit
Πρὸ πάντων φοβοῦ τὸν Θεόν
 • IRHT inc.
076v-82v Florilegia Ascetica 15 1472-1473 Sententiae de anima et corpore
Incipit
Μὴ γίνου ἀκηδιαστής, μηδὲ ἀναγινώσκων χασμάσαι
 • IRHT inc.
082v Quaestiones et responsiones Quaedam 15 1472-1473 Erotapocrisis quaedam ascetica
Incipit
Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν
 • IRHT inc.
088-89v Hagiographica Pachomius ab. in Thebaide (S.), Vita tertia
 • BHG 1400c
Visio seu apocalypsis 1401s 15 1472-1473
 • Bollandistes
089v-101 Theodorus Edessenus ep. Capita ascetica 15 1472-1473
Incipit
Ὁ τοίνυν βουλόμενος στῆναι
Incipit
Οὐ μόνον βουλεύεσθαι δεῖ
Incipit
Οὐ σύνοπτόν τι κεφάλαιον
Incipit
Ὁ ἀπὸ τῆς φιλαυτίας
Incipit
Ὁ ἔξω τοῦ κελλίου
 • IRHT inc.
101-104 Iohannes Chrysostomus In Zacchaeum publicanum
 • CPG 4658
 • BHG 2472-2472b
2472 15 1472-1473
Incipit
Ὅσοι τῶν καλῶν εἰσιν ἐρευνῶντες
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
104-113 Iohannes Chrysostomus De Chananaea
 • CPG 4529
15 1472-1473
113v-119 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 1472-1473 Homilia 2 tantum (PG 49, 283-292)
119v-125 Iohannes Chrysostomus In Parabolam de filio prodigo
 • CPG 4577
15 1472-1473
125-134 Anastasius Sinaita In defunctos
 • CPG 7752
 • BHG 2103u
2103u 15 1472-1473
 • Bollandistes
134v-142v Ephraem Graecus De Communi Resurrectione
 • CPG 3945
 • BHG 2102y
2102y 15 1472-1473
 • Bollandistes
143-160v Hippolytus Romanus De consummatione mundi
 • CPG 1910
 • BHG 0812z
0812z 15 1472-1473
161-181v Iohannes Damascenus De his qui in fide dormierunt
 • CPG 8112
 • BHG 2103t-tb
2103tb 15 1472-1473
 • Bollandistes
182-200 Iohannes Chrysostomus In Genesim, sermo 3
 • CPG 4562
 • BHG 0025p-pc
 • CCG Appendix I, 03
15 1472-1473
200v-207v Basilius Caesariensis De ieiunio 1
 • CPG 2845
15 1472-1473
208-215v Nectarius Constantinopolitanus Sermo de festo S. Theodori
 • CPG 4300
 • BHG 1768
1768 15 1472-1473
 • Bollandistes
216-219v Iohannes Chrysostomus In Dominicam Orthodoxiae (bhg 1394) 15 1472-1473
220-225 Philagathus Cerameus Homiliae 15 1472-1473
225-231 Iohannes Chrysostomus De adoratione pretiosae Crucis
 • CPG 4539
 • Aldama 174
 • BHG 0419-0419d
0419b 15 1472-1473 Des. ab editis paulum diuersa (BHG 419 secundum Voicu)
Desinit
τέλος ταφὴν καταδεξάμενον, Χριστὸς ὁ αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν· αὐτῷ...
 • Bollandistes
231v-236 Iohannes Chrysostomus De eleemosyna
 • CPG 4618
 • BHG 0939u
 • Aldama 296
15 1472-1473 Des. ab editis paulum diuersa
Desinit
φιλόπτωχοι· καὶ ὑπὲρ τούτων ἁπάντων...
236v-244 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 1472-1473 Homilia 8 tantum (PG 49, 335-344)
244v-251v Iohannes Chrysostomus De angusta porta et in orationem dominicam
 • CPG 4527
15 1472-1473 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἀγαπητοί, πάσης μὲν θεοπνεύστου γραφῆς
252-262v Iohannes Chrysostomus In illud : Ne timueritis cum diues factus fuerit homo, homilia 1
 • CPG 4414.1
 • BHG 2353c
 • Aldama 274
15 1472-1473
263-279v Sophronius Hierosolymitanus Vita Mariae Aegyptiacae
 • CPG 7675
 • BHG 1042-1042d
1042 15 1472-1473
 • Bollandistes
280-286 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 1472-1473 Homilia 2 (PG 49, 283-292)
286v-289 Iohannes Chrysostomus In Lazarum, homilia 2
 • CPG 4681
 • BHG 2231-2231c
 • Aldama 567
2231 15 1472-1473
 • Bollandistes
289v-293v Leontius Cpl. presbyter Hom. 3 in ramos palmarum
 • CPG 7898
 • BHG 2216-2216c
Recensio abbreviata 2216a 15 1472-1473 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
294-303v Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 1
 • CPG 4564.1
 • BHG 0939d, 0939gb
 • Aldama 175
0939d, 0939gb 15 1472-1473 Cf. CCG II, Appendicem 5
 • Bollandistes
303v-310v Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 1472-1473 Homilia 3 tantum (PG 49, 291-300)
310v-319 Iohannes Chrysostomus In pharisaeum et meretricem
 • CPG 4649
 • BHG 1162g
 • Aldama 035
1162g 15 1472-1473
 • Bollandistes
319v-325v Iohannes Chrysostomus De proditione Iudae homilia 1
 • CPG 4336.1
 • BHG 0415t, 0418u
0418u 15 1472-1473
 • Bollandistes
342v-353 Epiphanius Constantiensis In diuini corporis sepulturam
 • CPG 3768
 • BHG 0808e
15 1472-1473
353v-355v Gregorius Nazianzenus In sanctum Pascha et in tarditatem (or. 1)
 • CPG 3010.01
15 1472-1473