Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68867

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes RGK I RGK III RGK II Pinakes - auteur
Giovanni da Salviati card. 15-16 1490-1553 Petit-fils de Lorenzo de' Medicis, neveux de Giovanni de' Medici (pape Léon X) ; cardinal en 1517 ; sa bibliothèque a été décrite par Jean Matal dans un catalogue établi en 1546 ; il eut pour bibliothécaires Georges Balsamon et Michel Hermodore Lestarchos possesseur
 • 109377
Δημήτριος Ῥαοὺλ Καβάκης 15 ?-1487 post Σπαρτιάτης καὶ Βυζάντιος ; élève de Pléthon; active à Rome à partir de 1466 copiste Voir RGK III
 • 103984
 • 95
 • 162
 • 128 e
 • 882
Roma, Biblioteca della famiglia (Salviati)-Colonna 18-19 Bibliothèque héritière de la collection du cardinal Giovanni Salviati. Elle est formée en 1718 par le mariage de Caterina Zefferina Salviati (fille unique du duc Anton Maria Salviati, mort en 1704) avec Fabrizio Colonna di Paliano. En 1821, cette bibliothèque est acquise par la Bibliothèque Vaticane (actuels Vat. gr. 2162-2254) possesseur
 • 109271

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31954
Vatican numérisation Vat. gr. 2236

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
R(III)0838 Lilla, 1985, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Vaticani graeci. Codices 2162-2254 (Codices Columnenses) 348-359

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Beghini, 2020, Platone, Assioco. Saggio introduttivo, edizione critica, traduzione e commento 112-116

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bacchelli, 2007, Di Demetrio Raoul Kavàkis e di alcuni suoi scritti (con due lettere inedite di Gemisto Pletone) 130, 131 n. 6, 133 n. 15, 139 n. 25, 149, 161, etc.
Bianconi, 2021, Itineraria Parmensia 39
Bianconi, 2022, L’Erodoto di Nicola Tricline, Giorgio Gemisto Pletone e Demetrio Raoul Cabace. Il Laur. Plut. 70.6 da Tessalonica a Roma, passando per Mistrà
Cardinali, 2020, La lente dissolution de la bibliothèque grecque du cardinal Salviati. Une affaire de soldats, gentilshommes, papes, bibliophiles et pirates 478
Casevitz, 1980, Un fragment de Pausanias dans le Vaticanus gr. 2236
Cataldi Palau, 1995, La biblioteca del cardinale Giovanni Salviati, alcuni nuovi manoscritti greci in biblioteche diverse dalla Vaticana ... 88
Diller, 1956, The autographs of Georgius Gemistus Pletho 40
Giacomelli, 2022, Bessarione traduttore di Pietro Lombardo (Marc. gr. 523): con appunti sulla versione greca della Rhetorica ad Herennium 507
Nesselrath, 2015, Iulianus Augustus Opera
Pittia, 2002, Denys d'Halicarnasse, Rome et la conquête de l'Italie aux IVème et IIIème s. avant J. C 55
Speranzi, 2011, Il ritratto dell'Anonimo. Ancora sui manoscritti di Alessio Celadeno, vescovo di Gallipoli e Molfetta 115 n. 10
Speranzi, 2015, Appunti su Alessio Celadeno: anelli, stemmi e mani A propos de l'extrait de Denys d'Halicarnasse 210 n. 38

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (48)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001r-v Georgius Gemistus Pletho De processione Spiritus Sancti 15 (2/2) Initium textus : uide sequelam in ff. 134-137v
002-3 Diocles medicus Epistula ad Ptolemaeum Aegypti regem 15 (2/2) Inc. mut. ; anonymus cod.
003-12 Georgius Gemistus Pletho Geographica 15 (2/2) DE REBUS PELOPONNESIACIS ORATIO 1
012v-15 Georgius Gemistus Pletho Geographica 15 (2/2) DESCRIPTIO PELOPONNESI
015-16v Georgius Gemistus Pletho Geographica 15 (2/2) Fragmenta duo (BZ 63, 1970, pp. 30-32)
016v Georgius Gemistus Pletho Excerpta historica 15 (2/2) REGES ASSYRIORUM, MEDORUM ET PERSARUM
017r-v Georgius Gemistus Pletho Excerpta historica 15 (2/2) DE DICTIS LIBRO DE BELLO TROIANO
017v-19v Georgius Gemistus Pletho Excerpta e Strabone 15 (2/2) Excerpta e libro X
017v-19v Strabo Geographia 15 (2/2) Excerptum e libro X cum additamentis Plethonis
019v-22v Georgius Gemistus Pletho De fato [e libro De legibus] 15 (2/2)
022v-26v Georgius Gemistus Pletho De legibus 15 (2/2) EPINOMIS ; des. mut.
027r-v,34-42v Strabo Geographia 15 (2/2) Excerptum e libro II
028-33v Libanius Monodia de Iuliano (Or. 17) 15 (2/2)
042v-45v Georgius Gemistus Pletho Correctiones ad Strabonis Geographiam 15 (2/2)
045v--50 Georgius Gemistus Pletho Opuscula astronomica/astrologica 15 (2/2) DE FORMA, MAGNITUDINE ETC. ORBIS TERRARUM
045v--50 Demetrius Rhalles Cabaces Opera 15 (2/2) Scholia in Plethonis opusculum de forma et magnitudine orbis terrarum
Incipit
Σημείωσαι τὸ παράδειγμα
Incipit
Σημειοῦμεν ἐκ τούτου
 • IRHT inc.
050v, item 1 Plutarchus Opera 15 (2/2) Excerpta tria
Incipit
Ἀλλ' οὐδὲν ἀληθινὴ καὶ βέβαιος εὖνοια
050v, item 2 Plato philosophus Respublica 15 (2/2) Excerptum e libro X
051-59 Plato philosophus Menexenus 15 (2/2) Excerptum
059v-66 Timaeus philosophus De anima mundi et natura 15 (2/2)
066 Plato philosophus Respublica 15 (2/2) Excerpta duo e libro 3
066v Georgius Gemistus Pletho Opuscula astronomica/astrologica 15 (2/2) Tabula mensium apud Romanos, Macedones etc.
Incipit
Μῆνες Ῥωμαίων Ἰανουάριος
 • IRHT inc.
067-71v Georgius Gemistus Pletho Geographica 15 (2/2) DE REBUS PELOPONNESIACIS ORATIO 2 ; textus interrumpitur in imo folii 71v ; uide sequelam in ff. 161v-166v
072-84v, 86 Georgius Gemistus Pletho De differentiis Platonis et Aristotelis 15 (2/2)
085r-v, 87-120 Georgius Gemistus Pletho Contra Scholarii defensionem Aristotelis 15 (2/2) Numeratio foliorum transit a 85 ad 87 sine lacuna
086v Dionysius Halicarnassensis Antiquitates Romanae 15 (2/2) Excerptum e libro XIX, cap. 9-10 (ed. Jacoby, IV, 266, 15 - 297, 22) : ep. Pyrrhi ad consulem P. Valerium
Incipit
Πεπύσθαι μὲν εἰκός σε παρ' ἑτέρων
 • IRHT inc.
120-125 Plato philosophus Axiochus 15 (2/2)
125-129 Plato philosophus Definitiones 15 (2/2)
129v-132 Aelianus tacticus Tactica 15 (2/2) Excerptum; des. mut.
Incipit
Καταλοχίσαι τὸ ἐν λόχοις καταμερίσαι τὸ πλῆθος
 • IRHT inc.
132v-133v Pythagoras philosophus Carmen aureum 15 (2/2)
133v Plato philosophus Respublica 15 (2/2) Excerptum e libro 9
134-137v Georgius Gemistus Pletho De processione Spiritus Sancti 15 (2/2) Vide initium textus in folio 1
137 Demetrius Rhalles Cabaces Opera 15 (2/2) Scholion
Incipit
Πρὸς τὸ τοὺς τῷ Ἀραβίῳ σοφιστῇ ἑπομένους
 • IRHT inc.
137v Georgius Gemistus Pletho Epistulae 15 (2/2) In marginibus
Incipit
Πρὸς μὲν τἄλλα σου οὐδὲν ἐμὲ δεῖ λέγειν
Desinit
δοκεῖ τοῖς ἡμετέροις σὴν ἔγωγε χάριν σιωπῶ
137v-140 Georgius Gemistus Pletho Laudatio funebris Helenae Palaeologinae 15 (2/2)
140v Bessarion cardinalis Encomia in Plethonem 15 (2/2) EPIGRAMMA IN GEORGIVM GEMISTVM PLETHONEM (PG 161, 697A)
140v-141 Bessarion cardinalis Epistula ad filios Gemisti Plethonis 15 (2/2)
141r-v Bessarion cardinalis Epistula ad Nicolaum Secundinum 15 (2/2)
141v Demetrius Rhalles Cabaces Opera 15 (2/2) Scholion de Plethone
Incipit
Ὁμιλοῦντος ἐμοῦ ἐνταῦθα περὶ τὴν σχολὴν τῆς τραπέζης
 • IRHT inc.
142-158v Iulianus Flauius Claudius imp. De sole ad Salustium 15 (2/2) Cum scholiis
Incipit
Προσήκειν ὑπολαμβάνω τοῦ λόγου τοῦδε
Incipit
Μάρτυς μού ἐστιν ἥλιος
Incipit
Οὐδὲν κρεῖττον εἶδον τῆς σῆς συνέσεως διανόημα
 • IRHT inc.
159-161 Xenophon historicus De republica Lacedaemoniorum 15 (2/2) Excerptum
161v-166v Georgius Gemistus Pletho Geographica 15 (2/2) DE REBUS PELOPONNESIACIS ORATIO 2 ; initium textus in ff. 67-71v
166v Demetrius Rhalles Cabaces Opera 15 (2/2) Scholion
Incipit
Ὦ θεῖε ἄνθρωπε, πρὸς κωφούς
 • IRHT
167-173 Flauius Iosephus Contra Apionem 15 (2/2) Excerpta duo
173-174v Georgius Gemistus Pletho Excerpta historica 15 (2/2) Fragmentum de Historia Iudaica
Incipit
Ὅτι Ἀντιόχῳ Ἐπιφανεῖ ἀντέστη πρῶτος Ματθίας
 • IRHT inc.
174v-176v Pausanias periegeta Descriptio Greciae 15 (2/2) Excerptum e libro III (1-2, 6)
177-215v Libanius Iuliani epitaphius (Or. 18) 15 (2/2)
216-219v Georgius Gemistus Pletho Excerpta historica 15 (2/2) Excerpta e Plutarchi scriptis : (ff. 216-219v) Vitae Thesei, Solonis, Camilli ; (f. 219v) De malignitate Herodoti ; inc. mut., des. mut.