Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 69697

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II Pinakes - auteur
Νεκτάριος ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Κασούλων 12-13 1155/1160-1235 copiste
  • 406
  • Nectarius Casulorum abbas

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 100003260
Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina 69697

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
A. Acconcia Longo, « La "questione" Filippo il Filosofo », Νέα Ῥώμη, 7, 2010, p. 11-39 Partiellement de la main de Nicolas-Nectarios d’Otrante 31, n. 111
D. Arnesano, « Aristotele in Terra d'Otranto. I manoscritti fra XIII e XIV secolo », Segno e Testo, 4, 2006, p. 149-190 185-186, 190
G. Cavallo, « Da Alessandria a Constantinopoli ? Qualche riflessione sulla 'collezione filosofica' », Segno e Testo, 3, 2005, p. 249-263 254-263
C. D'Ancona (éd), The Libraries of the Neoplatonists. Proceedings of the Meeting of the European Science Foundation Network "Late Antiquity and Arabic Thought. Patterns in the Constitution of the European Culture" held in Strasbourg, March 12-14, 2004, Philosophia Antiqua 107, Leiden, Boston, Brill, 2007
T. Dorandi, « Diogene Laerzio fra Bisanzio e l’Italia meridionale. La circolazione delle Vite dei filosofi tra la Tarda Antichità e l’età paleologa », Segno e Testo, 5, 2007, p. 99-172 155
C. Förstel, « Entre propagande et réalité : la culture dans l'empire de Nicée », Revue française d'héraldique et de sigillographie, 73-75, 2005, p. 129-134 133
P. Golitsis, P. Hoffmann, « Simplicius et le "lieu". À propos d'une nouvelle édition du Corollarium de loco », Revue des études grecques, 127, 2014, p. 119-175 123, 128
P. Golitsis, « The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisias’ commentary on Aristotle’s Metaphysics : towards a new critical edition », Revue d'histoire des textes, 11, 2016, p. 55-94 64
K. Hajdú, P. Schreiner, « Nikolaos von Otranto und ein angeblicher Plagiator im Cod. graec. 262 der Bayerischen Staatsbibliothek. Mit einem Anhang zur Provenienz der griechischen Handschriften aus der Sammlung Johann Albrecht Widmannstetters », Codices Manuscripti & Impressi, 87/88, 2013, p. 25-52 ; Abb. 1-6 ff. 381v-382r autographes de Nicolaos-Nectarios d’Otrante 36
P. Isépy, Zur mittelaterlichen Überlieferung von Aristoteles' De motu animalium: die Bedeutung der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke und der Paraphrase Alberts des Grossen für die griechische Texttradition, Serta Graeca 31, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2016
N. Kavrus-Hoffmann, , « From pre-bouletée to bouletée: Scribe Epiphanios and the codices Mosq. Synod. gr. 103 and Vat. gr. 90 », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 55-66, 693-700 60
D. Marcotte, « La "collection philosophique" : historiographie et histoire des textes », Scriptorium, 68, 2014, p. 145-165
B. Mondrain, , « La réutilisation de parchemin ancien dans les livres à Constantinople au XIVe et au XVe siècle: quelques exemples, de la "collection philosophique" aux folios palimpsestes du Parisinus gr. 1220 », dans S. Lucà (éd), Libri Palinsesti Greci: Conservazione, Restauro Digitale, Studio. Atti del Convegno Internazionale, Roma, Comitato Nazionale per la celebrazione del Millenario della Fondazione dell'Abbazia di S. Nilo a Grottaferata, 2008, p. 111-130
P. Orsini, « Pratiche collettive di scrittura a Bisanzio nei secoli IX e X », Segno e Testo, 3, 2005, p. 265-342 297
L. Perria, , , « L'interpunzione nei manoscritti della "collezione filosofica" », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 199-209 202, 205
M. Rashed, Die Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schrift 'De generatione et corruptione', Serta Graeca 12, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 2001
F. Ronconi, , « La collection brisée. La face cachée de la "collection philosophique" : les milieux socioculturels », dans P. Odorico (éd), La face cachée de la littérature byzantine. Le texte en tant que message immédiat. Actes du colloque international, Paris, 5-6-7 juin 2008 organisé par le centre d'études byzantines de l'EHESS, Dossiers byzantins 11, Paris, Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2012, p. 137-166
F. Ronconi, « La collection philosophique : un fantôme historique », Scriptorium, 67, 2013, p. 119-140
J. Whittaker, , , « Arethas and the "Collection philosophique" », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 513-521 520 (n. 20)
M. Zorzi, , « Bessarion’s scientific manuscripts now in the Marciana Library », dans G. Vlachakis (éd), ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ – ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου 2003, Athêna, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ethnikó Ídryma Ereunṓn, 2004, p. 13-22
0128g T. Dorandi, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogene Larzio, Beiträge zur Altertumskunde 264, Berlin, New York, de Gruyter, 2009

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (1)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-381v Simplicius In Aristotelis physicorum libros commentarius 09 med. Libri V-VIII cum scholiis; sequitur uita Aristotelis III (ff. 381v-382) ; f. 382v uacuum